”Vattnet smakar järn – vad kan vi göra?”

Vattnet smakar järn och har en gulaktig ton – är det farligt att dricka, och vad kan man göra åt det? Experten reder ut.

vattnet smakar järn

Vi har en enskild, borrad brunn och upplever att vattnet har börjat smaka järn, och ibland har en gulaktig ton. Det känns varken gott eller hälsosamt att dricka det. Vad kan vi göra åt det och är det farligt att dricka?

Barbro

Svar: Grundvattnet i Sverige innehåller ibland höga halter av järn eftersom det finns i berggrunden och jordlagren. Järnet kan utlösas i grundvattnet under vissa kemiska förhållanden, eller om vattenledningarna rostar, t ex på grund av att vattnet har lågt pH-värde. Dricksvatten som innehåller mycket järn är inte farligt och kan användas till dryck och matlagning. Däremot kan det orsaka andra tekniska och kvalitetsmässiga problem. Det påverkar smak och lukt och kan få toaletter och handfat att bli missfärgade. Det kan även orsaka stopp i vattenledningarna.  

Du bör först utreda orsaken till varför du har så mycket järn i dricksvattnet. Om det beror på surt vatten kan ledningarna behöva bytas och pH-värdet på vattnet höjas till över 6,5.

Om er brunn inte är tät kan järnet komma från ytligt vatten som har runnit in i brunnen. Det kan åtgärdas genom tätning av fogar eller sprickor.

Det finns bra metoder för att få bort järnet från dricksvattnet, t ex avluftning eller jonbytesfilter.

Åsa Rosengren, mikrobiolog Livsmedelsverket

Läs också: Hur friskt är ditt vatten?


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar