Konstruktionsfel i nybyggda hus

Har nya hus sämre kvalité än de hus som byggdes förr i tiden? Vi ställde frågan till vår expert Stephan Fickler som är bebyggelseantikvarie och arbetar som verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen.


En artikel i Dagens Industri från den 6 oktober 2009 informerade om att ungefär 160 000 nybyggda bostäder har otäta fasader som kan leda till fuktskador. Byggföretag som NCC, JM och Skanska har påbörjat arbetet med att åtgärda dessa fel runt om i landet. Det är en byggskandal som kommer att kosta mångmiljardbelopp. Drabbade är enstegstätade putsade hus. Byggtekniken som kallas för enstegstätning är av experterna en utdömd teknik som byggbranschen har använt sig av de senaste femton åren.

Är det så att nybyggda hus ofta har konstruktionsfel? Kanske är det dags att dra lärdom av äldre byggteknik. Vi frågade vår byggnadsvårdsexpert Stephan Fickler.

Vad kan vi lära oss av gammal och traditionell byggnadskonst? Vilka kunskaper bör vi ta vara på när vi bygger nya hus?

– Den viktigaste lärdomen är att använda material och metoder med ett känt åldrande. Nya, till synes billiga byggsystem har visat sig kunna bli mycket dyrare i förlängningen. Och i slutändan tas tyvärr förlusterna ut hos brukarna genom höjda boendekostnader.

– Det är också ett motiv att vara rädd om de äldre byggnader som finns. De är ”säkra” – man vet vilka kostnader för förvaltning man kan förvänta sig av dem i framtiden. Och ur ett hållbarhetsperspektiv är ett hus inte förbrukat förrän det är rivet. Nya material och metoder bör testas noggrant i vårt klimat innan de sätts in i full skala.

När nybyggda hus har konstruktionsfel, har det med byggtekniken att göra eller är det brist på kunskap?

– Vid en första påsyn är det i dessa fall en kombination av övertro på ny byggteknik och dålig utbildning. Men i grunden finns systematiska orsaker. Under rekordåren på 1960-70-talen växte hela byggbranschen och industrialiserades efter politiska påtryckningar för att klara att producera en miljon bostäder vilket också lyckades. Men efteråt stod man inte bara med en överdimensionerad byggsektor utan man hade även glömt bort de beprövade material och hantverksmässiga metoder som hade utvecklats empiriskt under mycket lång tid. Utvecklingen har lett fram till dagens ganska komplicerade situation med ett antal stora, ofta multinationella byggkoncerner som huvudaktörer i branschen som även är en stor politisk maktfaktor eftersom den sysselsätter många människor.

Finns det orsaker till att det uppstår konstruktionsfel?

Det finns fler systematiska orsaker till att många nybyggda hus har konstruktionsfel. En byggherre som bygger för att själv förvalta huset bygger i regel mer hållbart och ansvarsfullt än en byggherre som har husproduktion som affärsidé. Om man bygger för att sälja vidare finns inte samma incitament att tänka på lång hållbarhet.

Ett annat stort problem är att många beställare är oerfarna.

Stephan Fickler är bebyggelseantikvarie och verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Vare sig du vill bygga nytt eller renovera en äldre byggnad är det viktigt att du väljer rätt teknik och material. Tillbyggnad eller restaurering av äldre hus har blivit väldigt populärt.

Vad bör villaägaren framförallt ta hänsyn till?

– Till att börja med skall man ta sig en funderare innan man kastar sig in i ett byggprojekt. Många är påverkade av inredningsmagasin och botrender och vill gärna förverkliga sina husdrömmar. Men passar huset dessa drömmar? Mitt råd är att bo i huset ett tag för att ta reda på hur man använder huset och vilka behov man har. Gärna ett helt år för då vet man också hur årstiderna påverkar huset, var man vill sitta i trädgården och så vidare. Under tiden har man tid att ta reda på fakta om huset, och planera olika byggåtgärder. Oftast blir de välgenomtänkta åtgärderna inte så omfattande som de som genomförs direkt och det spar både pengar och relationer.

Ett annat tips Stephan ger är att fotografera igenom hela huset innan man börjar renoveringen. Och fotografera även under arbetets gång. Det har man ofta nytta av och dessutom blir det ett bra informationsmaterial för husets framtida ägare.

– Ett sista råd är att inte snåla på fel saker. Till exempel är det klokt att anlita en erfaren arkitekt (begär referenser!) för eventuella tillbyggnader. Men det finns många andra fallgropar som man kan hamna i – tänk bara på vad som hände JM, Skanska och NCC när de inte använde beprövade material och metoder…

www.byggnadsvard.se finns cirka 500 artiklar om byggande och byggnadsvård som är tillgängliga för alla.

Tips:
 Håll ordning på dina papper kring huset med Svenska byggnadsvårdsföreningens egen ”huspärm”. Klicka här för att ladda ner.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar