Så dränerar du grunden – steg för steg

Planerar du att göra om källaren till barn- och tv-rum – eller gör källarlukten och fukten dig sömnlös om nätterna? Dags att dränera. Anläggningsexperten Niklas Engberg förklarar hur det går till.


Dränera grunden – så gör du

De flesta hus med källare byggda på 1900-talet eller tidigare saknar en fungerande dränering, ett skydd mot fuktinträngning. Från att ha varit en ouppvärmd del av huset där man tidigare förvarade plastjulgranen och potatisen blir det i dag allt vanligare att vi både inreder och värmer upp våra källarutrymmen, som i sin tur leder till bekymmer.
– En uppvärmd källare är som en sockerbit i kaffet – kappilärkraften suger i sig fukten som leder till skador i form av lukt mögelpåväxt – och en dålig miljö att vistas och vara i, berättar anläggningsexperten Niklas Engberg, vd för Engbergs marktjänst.

Dränera och fuktsäkra

De finns ett flertal olika metoder för att dränera och fuktsäkra sin fastighet från markvatten och dagvatten. I dag blir det allt vanligare att man också isolerar källarväggarna i samband med att man gräver upp och dränerar om sitt hus för att ha en så torr miljö som möjligt runt sin källare.
– En tätsittande platonmatta mot källarväggen med en bra utförd dränering är ett fullgott skydd mot fukt, men jag tycker att det är vettigt att isolera, eftersom du aldrig vet vad du vill använd sin källare till i framtiden, säger Niklas.
– Kort beskrivet går en dränering ut på att motverka markfukten i jorden samt att leda bort den till en lägre punkt än själva grundsulan som källaren är byggd på.

Läs även: Checklista – så hälsokontrollerar du huset

Pumpa bort markvattnet

För att lösa sistnämnda problemet krävs ofta hjälp i form av en vattenpump – som installeras samtidigt som dräneringen görs – och som hjälper till att pumpa bort markvattnet till en lämplig utsläppspunkt.
– Dränering är mycket sällan en försäkringsfråga, utan något du gör på egen hand. För en normalstor villa ska du räkna med att det handlar om två veckors tid i arbete, och då blir tomten grovt återställd efter avslutat jobb. Det bästa är att vänta ytterligare år för slutarbete, så att den återställda marken får chans att sätta sig, säger Niklas.
Priserna kan skilja sig över landet, men ett rimligt snitt för en normalstor villa med en två meter djup källare är mellan 3 500 och 4 500 kronor per meter. I det ingår arbete, material, isolering, grävning, anpassning av grundsulan och transporter. Arbetsdelen är rotberättigat.
– Alla hus är unika och kräver ofta skräddarsydda lösningar. Som med alla typer av jobb rekommenderar jag att man tar in flera offerter från minst tre olika aktörer, men låt inte bara priset få avgöra.

Så dränerar du grunden – steg för steg

1. Rensa och gräv

Buskar och träd plockas ned och därefter friläggs hela källargrunden till 15 centimeter under grundsulan – som källarväggarna vilar på – och fall för dräneringsledningar skapas. Ett fall skapas i schaktbotten för dräneringsledningarna som har ett fall med en halv centimeter per meter.

2. Nya dräneringsrör och blästring

Dräneringsrör placeras 15 centimeter under grundsulan och leds bort till en uppsamlingsbrunn, vidare ut till dagvattensystemet i gatan. Vid behov monteras en pump som hjälper till att pumpa bort markvattnet. Ofta finns det ett lager av tjära och asfalt på väggen som tas bort för att underlätta fuktvandring utåt.

3. Fall på klacken

Skarven mellan bottenplattan och väggen, det så kallade hålkärlet, är en svag punkt. På den del som sticker ut från husets bottenplatta, gjuter man på ett fall, för att undvika inträngande vatten. Därefter monteras ett kantbalksskydd på bottenplattan, över hålkälet och cirka 20 cm upp på husväggen för att minimera inträngning av vatten i fastigheten. Resterande lämnas fri för att kunna släppa ifrån sig fukt.

4. Dräneringsrören täcks in

Därefter läggs dräneringsröret ut och täcks med makadam i storleken 11/16, cirka 30 cm ovanför rören. Sedan täcks dräneringsbädden med en markduk (fiberduk).

5. Fuktskyddet monteras

Därefter monteras ett eller två lager med en dränerande typ av isolerskiva som täcks med en diffusionsöppen skyddsduk . Längst upp förankras en list i husväggen med skruv och listen tätas för att skydda mot vatten och insekter som kan vilja tränga sig in i isoleringen. Fuktskyddet ska inte vara synligt.

6. Schaktet återfylls

Vid återfyllning med befintliga massor får storleken på materialet vara större än en knytnäve eller vara spetsiga. Om du planerar att lägga plattor ovanpå krävs det packningsbara massor hela vägen upp, annars kan man delvis återfylla med gammalt material.

7. Regnvattnet leds bort

Dagvattenrör läggs ner för att leda bort takavvattningen bort från huset, vilket att id gör i samband med omdränering. Rören placeras på minimum 60 cm djup med ett fall om en halv cm per meter. Rören kopplas till en brunn och vidare ut till dagvattenledningen i gatan eller till en stenkista.

8. Frånfall skapas

Ett frånfall skapas från huset så att regnvatten leds bort, för att undvika onödig belastning.

Läs även: Läsarfråga: ”Måste vi dränera källaren?” Här är expertens svar!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar