Dags att dränera?

Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta?


Ny dränering eller nytt kök? För Peter Bratt, chef på området Skadeförebygg hos Länsförsäkringar och Vi i Villas husdoktor, är svaret självklart.

– Husets klimatskärm är oerhört viktig. Vänta inte med att dränera tills allt brakar ihop.
Dessutom ersätter inte försäkringsbolagen utifrån kommande fukt. Huset ska vara tätt – enda undantaget är skyfall och slagregn.

I vår har många villaägare fått se smältvatten rinna in i källaren.
– Jag tror att vi har fördubblat antal ärenden mot föregående år. Husen läcker, helt enkelt, säger Peter Bratt.

Andra tecken på dålig dränering kan vara fuktiga källare med flagnande färg och unken lukt.

Dränera på senhösten eller vintern

En bra tid att dränera är under vinter eller senhöst, då det hunnit bli lite tjäle. Då slipper trädgården bli sönderkörd av tunga maskiner. Men börja redan nu att planera för arbetet och begär in offerter.
– Ta referenser och gå gärna några år tillbaka i tiden så man vet hur dräneringen fungerat. Och fråga hur de tänkt göra för att minimera skadorna i trädgården. Om du berättar att du är rädd om planteringar kanske det räcker att använda en mindre grävare.
Nu är det dessutom ett gyllene tillfälle att utnyttja i Rot-avdraget, tipsar Peter Bratt. Dränering är ett jobb som kräver mycket arbete, vilket ju passar väl med Rot-avdraget. Och just nu är det lätt att få tag i arbetskraft.

Man brukar säga att dräneringen ska läggas om vart 30:e år. Men det beror på hur den är gjord.
– Dräneringen kan hålla i 40 år om allt ligger i dränerande material. Men om det ligger i lera som slammar igen kanske det bara håller 15 år. Tyvärr händer det att man bara lägger ett dränerande skikt den första halvmetern, sen lägger man vanlig jord ovanpå. Då slammar det igen snabbarare.
Är du osäker, gör en provgrop.

Fuktskydda källaren

I samband med dräneringen behöver också källarväggen fuktskyddas.
Isolera väggen från utsidan. Då får du daggpunkten utanför isoleringen, råder Peter Bratt.
Men oavsett vilket system du använder – pensling med kallasfalt, plastmatta eller dränerande skivor – är det mycket viktigt att följa monteringsanvisningarna. Man får inte bryta systemet genom att blanda olika produkter, betonar han.

Se särskilt upp med dräneringen om du har inredd källare.
– Man har invändigt monterat träreglar och isolering på en murad vägg som står på en dåligt dränerad grund. Och så har man satt plast och gipsskiva. Väggen kan i princip ruttna bort innanför plasten innan du märker något, men gaserna från det organiska materialet dras in i huset och allergier kan uppstå.

Flagnande färg i källaren kan vara ett tecken på fuktskada. Men det är inte alltid dräneringen behöver göras om – det kan räcka med att riva bort träreglar och eventuell plastfolie i källarväggen.

Undvik plastfolie i källarväggarna

Christer Harrysson är professor i byggteknik vid Örebro universitet, författare till boken ”Husdoktorn går ronden” och konsult med rådgivning och skadeutredningar åt villaägare.
Ofta ställs han inför frågor om fuktfläckar på väggar och golv i källare, flagnande färg och unken eller stickande lukt.
– Orsaken till fukten är ofta dålig dränering. Och orsaken till lukten är ofta direktkontakt mellan träreglar och yttervägg, säger Christer Harrysson.
Det kan också bero på att man har plastfolie i källarväggen.
– Källarväggar ska inte ha plastfolie. Det stänger in fukt och kan ge lukt, mögel och röta i träbaserade material i väggen.

Hittar du sådana symptom, utred fuktförhållandena både inne och ute samtidigt som du kontrollerar att ventilationen är tillräcklig.
Marken på tomten ska luta från huset så att ytvattnet rinner av. Spola vatten i dräneringsledningens spolbrunn eller på marken, spola även i hängrännorna. Kika sedan i inspektionsbrunnen för att se så att dräneringsledningens respektive dagvattenledningen fungerar.
– Det gäller att få bort vattnet från husgrunden. Stuprör som slutar nära husgrunden innebär stora risker för fuktproblem i källaren.
Även om allt utvändigt fungerar kan det ändå finnas fukt i källaren. Det kan bero på att dräneringsystemet ligger för högt eller att det finns stopp, sprickor eller otätheter i dagvattenledningen. Kontrollera genom att gräva en grop vid den hushörna där dräneringen börjar, eller där fuktskadorna finns.

Anlita en fukttekniker

Allt fuktigt, mögelangripet och illaluktande material måste bytas ut. Förstärk ventilationen. Tänk på att uteluften ska tas in genom väggventiler i torra utrymmen (exempelvis förråd, gillestuga) och sugas ut i våta utrymmen (exempelvis tvättstuga).

Vid misstanke om fukt och mögel råder Peter Bratt att anlita en fukttekniker som gör en egen utredning och ger förslag på ett åtgärdsprogram.
– Det är en viktig investering eftersom fukt och mögel i grunden kan ge upphov till både allergi, astma och hussvamp.

Förebygg:

Tänk på att på regnvatten och dräneringsvatten tillhör olika system. Dagvattenledningarna för bort regnvatten till separat avrinning. Dräneringen ska främst leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset mot vattenflöden i marken.

Se till att avloppsbrunnar i källaringångar och garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Rensa takrännor, se till att stuprör är rätt monterade. Finns det ventiler och öppningar i källarväggen, se till att smältvatten inte kan ta sig in i genom dem.

Markytan bör luta från byggnaden. Bort med rabatterna närmast husgrunden! Allt dräneringsmaterial ska ligga i dränerande skikt. Ingen vanlig jord ovanpå.

Fukt i källaren behöver inte bero på dålig dränering. Det kan räcka med att riva bort träreglar och eventuell plastfolie i källarväggen.

Ta hjälp av sakkunnig! Lägger du exempelvis vanlig jord ovanpå dräneringsröret slammar det snabbare igen.

Dränera rätt! Christer Harryssons tipsar

Ta helst hjälp av sakkunnig som ger helhetslösningar kring fuktmätning, fuktisolering, värmeisolering och som lagar eventuella sprickor i grunden.
– Dränering som görs om och blir fel kan göra det hela ännu värre, varnar Christer Harrysson.
Vanliga misstag är att det nya röret läggs i en 90 graders böj. Då blir det snart tvärstopp i ledningen. Eller att den nya dräneringen ligger för högt. Eller att markmaterialet närmast dräneringsledningen och huset inte är vattengenomsläppligt.

Tänk på att lägga dräneringsledningen tillräckligt djupt. Som högst cirka en halv meter under betongplattans översida. Den ska luta 1:200 mot ett avlopp eller stenkista.
En källarvägg dräneras genom att gräva ett meterbrett dike intill källarväggen, ner mot en halv meter under husets lägsta punkt.
Längst ner – med ett litet fall och någon halvmeter ut från huset – läggs ett perforerat dräneringsrör som leds bort från huset till en dräneringsbrunn på tomten.
Innan röret läggs på plats, lägg en fiberduk (geotextil) på botten samt 3-10 centimeter grus (makadam 8-16 mm), på sidorna och uppåt minst 20 centimeter. När gruset är på plats viker man över fiberduken. Fyll på med grus.

Fuktskydda väggen med en fuktskyddande och luftspaltbildande skiva.
Passa på att tilläggsisolera väggen – isolermaterial är billigt. Tjockleken beror bland annat på hur källaren skall användas. Isolera särskilt sockeln (väggen över mark). Ingen plastfolie på källarväggens insida!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar