Dränera inte i onödan

Dränera huset, inte plånboken. Förvissa dig därför alltid om att dräneringsarbetet och kostnaderna är motiverade. Kanske är det istället ett fuktskydd som ska till i stället för dränering.


Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset mot vattenflöden i marken. Som fuktskydd har dräneringen mindre betydelse. Det är skillnad mellan fukt och vatten. Fukt kan inte ledas bort i en dräneringsledning. Har du problem med fukt och mögel inomhus, måste du alltså förvissa dig om att problemen verkligen beror på en dålig dränering innan du fattar beslut om ett så pass omfattande och dyrbart arbete som det innebär att dränera om huset. En ny dränering kanske inte alls förbättrar situationen inomhus.

Kostnaderna för en ny dränering kan variera högst avsevärt beroende på hustyp och möjligheterna att komma åt på alla sidor. Kanske finns ett garage eller annat hinder. Räkna med att det kommer att kosta 100 – 150 000 kr för ett vanligt småhus med källare.

Det är mycket pengar och det är därför viktigt att inte sätta igång med mindre än att man vet att det blir ett märkbart resultat. Att bara lägga om dräneringen för att den gamla skulle ha tjänat ut kan vara en överloppsgärning.

Däremot är det ofta så att det utvändiga fuktskyddet inte längre fungerar och måste förnyas. Förr var det vanligt att källarytterväggen ströks med asfalt, en metod som inte längre används. Visserligen skyddade asfaltlagret mot fukt utifrån, men det hejdade också den fukt som alstras inomhus och som på så sätt samlades i ytterväggen.  

Analysera problematiken – välj rätt åtgärd vid dränering

Att fullt ut åtgärda ett fukt- och mögelskadat hus kan bli mycket dyrbart. I ett hus med källare kan de akuta problemen dock ofta avhjälpas relativt enkelt eftersom de sitter på insidan. Om all beklädnad och isolering mot källarytterväggen rivs bort tillsammans med uppreglade golv kommer ytorna att bli varmare och torrare. Efter mycket noggrann rengöring kan nog mögellukten sitta kvar en tid, men även den kommer att avklinga.

I dag vill man kunna använda sina källarutrymmen till annat än förvaring av rotfrukter och årets äppelskörd. Det förutsätter att källaren är varm och framför allt torr. För att åstadkomma detta krävs inte bara att huset är dränerat, fuktskyddet måste också fungera. Bästa resultat får man om källarytterväggen värmeisoleras på utsidan. Sitter isoleringen på insidan får väggen i princip samma temperatur som marken runt huset, den blir kall och fuktig. Monteras värmeisoleringen på utsidan blir väggen varmare och därmed också mycket torrare.

Två olika system vid dränering

Om du beslutar dig för att satsa på utvändiga åtgärder finns det i princip två olika system att välja på. Antingen placeras en luftspaltbildande matta av polyeten mot grundmuren, utanför mattan återfylls med dränerande material som avskiljs från omgivande mark med en fiberduk.
Eller så isoleras grundmurens utsida med en dränerande och värmeisolerande skiva. Från fuktsynpunkt är det alltid klokt att göra ytterväggen varmare. Metoderna går att kombinera och man kan då få bådas fördelar.

När källarytterväggen är frilagd är det naturligtvis läge att se över dräneringen oavsett dess ålder och skick. Dräneringens högsta punkt ska ligga väl under källargolvet och den ska sedan luta 1:200 mot ett avlopp eller stenkista. Det finns gott om broschyrmaterial och hemsidor som i detalj visar hur det yttre fuktskyddet ska utföras.

Viktigt att marken sluttar

Även källarlösa hus och hus med krypgrund behöver skyddas mot onödig fuktbelastning. Är marken vattensjuk bör det finnas en dränering. Oavsett hustyp är det viktigt att marken planeras så att ytvatten rinner bort från huset. Efter något år kan återfyllnadsmassorna ha sjunkit ihop så mycket att man har något som kan likna ett vattensamlande dike intill husgrunden. Marken måste slutta från huset. Det är rejäla mängder vatten som rinner på ytan vid regn. Glöm inte att flytta ut rabatterna från huset. Det är inte nyttigt med matjord mot grunden, särskilt som man också vattnar sina odlingar.

Inget för den osäkra

Att lägga om dräneringen är väl för de för de flesta inte något att göra själv. Själva grävandet för ett hus med källare bör utföras av en fackman. Det kan uppstå problem med ras som för lekmannen är svåra att förutse. Det är inte alldeles riskfritt att stå nere på schaktbotten med flera meter jordmassor intill sig. Det har hänt olyckor, var därför aldrig ensam nere i gropen. Små grävmaskiner finns i dag att hyra.

Att lägga om dräneringen kring ett källarlöst hus eller ett hus med krypgrund bör därför inte vara en oöverstiglig uppgift för den som är road och händig.

Men, ännu en gång, förvissa dig om att arbetet och kostnaderna för en ny dränering är motiverade. En god idé kan vara att kontakta en konsult som behärskar fukt- och vattenproblem. Sök t.ex. på www.byggdoktor.com

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar