Ekonomitipset: Har du koll på din premiepension?

Se över dina fondval minst en gång per år.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du kan påverka själv. Se över dina fondval minst en gång per år, premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in, d.v.s. 2,5 procent av din skattepliktiga inkomst, och hur de fonder du valt har utvecklats.

TV: Redaktionens bästa klipp!

Mest lästa artiklar