Fixarhandboken: kontrollera och underhålla fasaden

Träfasad, tegel eller puts? Oavsett vilken fasad ditt hus har kan du spara både tid och pengar på att sköta om den ordentligt. Här är expertens checklista för att kontrollera fasaden!


Vatten och fukt är husets värsta fiender och klimatskalets (yttertak, fönster och dörrar) första uppgift är att hålla vätan ute. Betrakta huset och försök att i tanken följa regnvattnets väg nerför huset. Från taket via hängrännor och stuprör och vidare bort via dagvattensystemet. Vilken väg tar det vatten som hamnar på fasaden? Finns det ställen på fasaden där vattnet kan smita in eller blir stående? Hur ser det ut där fasaden möter grunden? Har den stenlagda uteplatsen bakfall, så att det bildas vattenpölar invid husgrunden?

Träfasader och fönster behöver målas om då och då, men om du håller koll och bättrar på färgen kan du spara tid och pengar genom att skjuta upp den stora ommålningen några år. Även tegelväggar och putsade fasader kan lagas lite vartefter så att du förlänger intervallen mellan de riktigt stora fasadjobben.

Bättra på färg eller laga fasad

De flesta svenska villor har träfasad. Fasaden kan ses som ett offerskikt som på de flesta hus kommer att bytas ut helt eller delvis.

Färgen är det allra yttersta av fasadens offerskikt. Om du regelbundet ser över färgen och bättrar på där det uppstått småskador kan du förlänga intervallen mellan ommålningen flera år. Passa även på att byta ut läkt och panelbrädor som blivit dåliga så att inte rötan sprider sig.

Svarta prickar på färgen är svartmögel och ser inte så snyggt ut, särskilt inte på ljusa fasader. Men svartmöglet är egentligen inte skadligt för färgen. Däremot är det ett tecken gynnsamma levnadsbetingelser för svamp och alger som kan ställa till problem. Täckande fasadfärg mår bra av att tvättas ibland och om man har mögelangrepp använder man alg- och mögeltvätt.

Tegelfasader är förhållandevis underhållsfria, men fogarna behöver ses över. Det är lätt att fixa en liten fogskada. När det börjar bli så illa att hela fasaden behöver fogas om är det ett dammigt och ganska tidskrävande jobb. Den som är händig kan klara det själv, men det kan kanske vara värt att leja en murare för att få behålla lite fritid.

Klättrande växter är vackert, men kan vara förödande för en fasad. Tillverka spaljéer som har ordentlig distans till fasaden så att det blir bättre luftning bakom växten. En spaljé som kan lyftas ner eller vikas undan gör det lättare att vårda fasaden bakom.

Flytta ut rabatter från husgrunden. En ränna med grus eller trädgårdsplattor närmast huset skonar både grund och fasad och underlättar dessutom underhållsarbetet.

Granska och sköta om din fasad:

  • Allmän besiktning från 3–5 meters håll. Därefter detaljgranskning från cirka en meters håll.
  • Utsatta delar: fasadens nederdel, övergångar mellan byggnadsdelar, övergångar mellan material, ändträ, spikar, skarvar, kanter, foder och knutar.
  • Känn efter med kniv om virket är dåligt.
  • Byt ut skadade fasaddelar.
  • Bättringsmåla eller ta beslut om hel ommålning.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar