ANNONS FRÅN HORNBACH

Så tilläggsisolerar du fasaden

Tilläggsisolera fasaden och spara pengar – här är Hornbachs guide till dig som vill ha ett större projekt att husfixa med i sommar.


Sugen på ett roligt husprojekt i sommar? Att tilläggsisolera husfasaden är ett perfekt alternativ för dig som vill satsa på att höja värdet på villan och samtidigt spara pengar när du är klar. 

 

Tilläggsisolera – spara pengar, miljö och energi

Att tilläggsisolera är en bra affär, både för dig och för miljön. Det du satsar i material och tid får du igen på sikt. Med tilläggsisolering kan du sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 25 %.

Med minskade uppvärmningskostnader ökar också värdet på ditt hus. Har huset en bra isolering få du dessutom en bättre inomhusmiljö. Eftersom all energiproduktion påverkar miljön negativt, drar du samtidigt ditt strå till stacken med ett välisolerat hus

  

Isolera ytterväggen

Att isolera ytterväggen utifrån är det mest lämpliga på grund av att den gamla väggen då får ett mer skyddat klimat. Om du har planer på att förändra husets fasad är det här ett utmärkt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera. Fördelen med utvändig isolering är att isolerskiktet blir obrutet och därmed ger bästa effekt. Dessutom påverkar du inte rummens storlek invändigt.

 

 

Gör så här:

Isolera utifrån med ett lager isolering

1. Montera fasadskivor

 

Bästa resultat får du om du tar bort det befintliga fasadmaterialet ända in till vindskyddet (vindpapp, utegips etcetera). Ta bort eventuella knutbrädor, lockläkt, bottenbrädor, foder runt fönster och dörrar samt spikläkten. Gamla ytterväggar behöver ofta ett förbättrat vindskydd. Saknas ett fullgott vindskydd monteras först ett vindskydd på ytterväggen.

Därefter monteras isoleringen. Det är viktigt att isoleringen placeras tätt emot den gamla väggstommen för att få maximal nytta av isoleringen. Här på bilden använder vi Isover fasadskiva Easy. Här hittar du fasadskivor.

 

2. Montera luftspalt/spikregel

 

Luftning bakom träpanel är lika viktigt som bakom andra fasadmaterial. Vi använder dimensionen 28 x 70 mm, detta är ett bra mått för att bilda en luftspalt som ser till att vatten som tränger in torkar ut. Beroende på vilken fasadpanel du använder kan det i vissa fall behövas en ytterligare läkt för att skapa tillräcklig lutspalt, se punkt.

 

3. Montera fasadpanel

Det finns olika panelutföranden. Vid stående panel med lock bör lockbrädans dimension vara minst 95 mm bred för att säkerställa en tillräcklig luftspalt. Om lockbrädan är smalare blir utrymmet mellan underbrädorna inte tillräckligt för en fullgod luftspalt. I det fall kan en stående läkt monteras innan den horisontella spikregeln. På så sätt skapas luftspalten innanför spikregeln.

* Exemplet avser tilläggsisolering på befintlig träfasad.

 

 

Mest lästa artiklar