Dags att byta fönster

Trött på kallras och drag? Vill du minska bullret utifrån och samtidigt sänka energiförbrukningen? Då är det läge att byta fönster!


Treglasfönstret gjorde sitt intåg i Sverige först under 1970-talet. Dessförinnan var det tvåglas som gällde – en konstruktion som går tillbaka till 1920-talet I många villor sitter fortfarande tvåglasfönster som läcker ut massor av värme. Enligt Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) försvinner omkring 15-20 procent av en villas totala uppvärmningsenergi just den vägen. Stora vinster – både för villaägarna och för miljön – kan alltså göras genom att energieffektivisera fönstren. Glasbranschföreningen och Energimyndigheten har räknat ut att besparingen skulle motsvara vad två kärnkraftsreaktorer producerar på ett år, och då gäller detta endast bostadshus. Räknar man dessutom med offentliga byggnader och industrier hamnar besparingen på drygt det dubbla.

– Sammantaget borde 100 miljoner kvadratmeter fönster energieffektiviseras, säger Glasbranschföreningens vd Per Sjöhult.

Hur mycket energi sparar jag på att byta fönstren? Mycket hänger på var man bor. Ju längre norrut man bor, desto större blir naturligtvis besparingen. Idag finns flera lösningar att välja mellan.

Med energiglas, det vill säga ett glas belagt med ett osynligt lågemissionsskikt av tunn metalloxid, hindras inomhusvärmen att läcka ut. Isolerrutor är ett annat alternativ. Här har två eller flera enkelglasrutor sammanfogats och tillslutits hermetiskt, mellanrummen mellan glasen innehåller luft eller gas.

– Måste du byta ut fönstren mot nya är det lönsammast att byta till så bra fönster som möjligt. Förutom vad du vinner i energibesparing får du med nya isolerade fönster även bättre inomhuskomfort, säger Bertil Jonsson på SP. Och glöm inte säkerheten – barnspärrar finns som standard eller tillval.

Boverkets byggregler ställer krav på värmeisolering dels för god energihushållning, dels för att upprätthålla ett bra rumsklimat. Detta görs i form av ett högsta tillåtet U-värde, vilket är ett mått på värmeflöde genom exempelvis fönster, väggar och tak. U-värdet uttrycks i Watt per kvadratmeter grader Kelvin.

Riktmärket för ett energieffektivt fönster är ett lågt U-värde. Eftersom temperaturen här är högre på det inre glasets yta slipper du kallras, vilket ger en bättre inomhuskomfort. Samtidigt minskar risken för kondensbildning på fönstrens insida.

Enligt SP:s uppfattning ska hela fönsterkonstruktionen ingå i U-värdesberäkningen, det vill säga både glas, båge och karm. Hos en del tillverkare redovisar man enbart U-värdet i glaset.

– Det är slutprodukten som är det intressanta för konsumenten, menar Bertil Jonsson.

Men hur kommer det sig att ett stort fönster har bättre U-värde än ett litet?

– Dagens glasteknik har gjort att glasdelen är mycket bättre än karm och båge. Därför får ett stort fönster bättre U-värde (det vill säga lägre) än ett litet. Med gamla kopplade tvåglasfönster är det tvärtom: Här är det karm och båge som är bättre och glaset som är sämre.

Villaägare kan ansöka om skattereduktion i samband med byte till energifönster. Maximalt kan man få 10 000 kronor per småhus. Men många som ansökt har fått avslag. Den vanligaste orsaken är att fönstren inte håller kylan ute tillräckligt bra, det vill säga de har för högt U-värde.

Är värdet högre än 1,2 betraktas inte fönstren som tillräckligt energieffektiva. Samtidigt är idag fönster med U-värde kring 1,3 standardfönster hos många tillverkare. Det har ifrågasatts varför gränsvärdet satts till just 1,2. Om U-värdet sänks från en så hög nivå som exempelvis 3,0 är ju skillnaden försumbar om man kommer ner till 1,2 eller 1,3. Ett alltför lågt U-värde kan å andra sidan få oväntade konsekvenser:

– Fönster med U-värde under 1,2 kan få (positiva) problem med kondens på utsidan, vilket gör det svårt att se ut på morgnarna vid vissa väderlekar vår och höst, säger Per Sjöhult.

Taxeringsvärdet påverkas idag, såtillvida att fastighetsskatten blir högre med isolerade fönster.

– Vi tycker det är vansinnigt att man beskattas när man ju i själva verket gör en insats för miljön. Ett energiglas ger inga poäng. En isolerruta däremot ger ett poäng. Räkna ut vad poängen kostar beroende på vad fastigheten är taxerad till, råder Per Sjöhult.

Men en ändring till det bättre kan vara på gång. Från miljödepartementet meddelas att en arbetsgrupp inom regeringskansliet har tillsatts för att presentera förslag som innebär att fastighetsskattens utformning inte motverkar införandet av energieffektiva lösningar i bebyggelsen.

Ett billigare alternativ till nya fönster är att sätta in en extra ruta, ett energiglas eller ersätta innerglaset med en isolerruta på befintliga tvåglas. Härigenom kan du komma ner till 1,3 i U-värde. Då får du visserligen inte del av skattereduktionen, men det kan ändå vara lönsamt i många fall.

– Det beror på fönstrens kondition om man behöver sätta in nya. Är de bra kan det räcka med en uppgradering, säger Per Sjöhult.

Byta fönster – marknadsöversikt/Fönster

För att få ett korrekt U-värde måste jämförelsen mellan olika fönsters U-värde utgå från samma storlek, därför har vi här utgått från standardmåttet 12×12. Fönstren på produktbilderna behöver däremot ej ha dessa mått.

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Vridfönster i aluminium
Produktnamn: TFA.
Tillverkare: Traryd Fönster AB, tel 0433-795 55, www.trarydfonster.se
Typ av fönster: Aluminiumbeklätt vridfönster, finns även som rent träfönster (TF).
Typ av glas: Isolerglas/energiglas. T4-12 med invändigt Traryd Super energi (LE-glas) som standard (3-glas, 4 mm) isolerruta med lågemissionsglas invändigt.
U-värde: U-värde på hela konstruktionen för TFA (12×12): 1,48. Med andra glaskombinationer än standard kan man komma ner till 1,15.
P-märkning: Nej.
Garanti: 10 års garanti på kondens i isolerrutan, rötskador på fabriksmålade fönster, fel i vridbeslagens funktion.
Installation: Nej.
Övrigt: Går att få med diverse ornamentsglas (råglas), härdade glas, laminerade glas, ljudglas, brandglas med mera. Trädelen och aluminiumet kan målas i alla NCS- eller RAL- kulörer. Utöver det finns 8 standardfärger.
Konsumentpris: Cirka 5350 kronor (12×12 vit trädel/vit aluminium).

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Glidhängt med isolerglas
Produktnamn:
TVF Horisontellt glidhängt fönster.
Tillverkare: TanumsFönster AB, tel 0525-643 00, www.tanumsfönster.se
Typ av fönster: Horisontellt glidhängt fönster.Typ av glas: 3-skikts isolerglas med energibeläggning, argongas och varmkantslist.
U-värde: 1,2.
P-märkning: Ja.
Garanti: 10 års garanti på beslag, röta i båge och karm, beslag, isolerglas kondens mellan glas. Garantin gäller under förutsättning att montering och underhållsföreskrifter följs.
Installation: Nej.
Övrigt: Tillverkas med rundad alternativt vinklad profil. Glasdelande poster och spröjs är tillval, liksom glas för skydd mot brand, värme, ljud, insyn, uv-strålning, personskador, inbrott samt självrengörande glas.
Konsumentpris: Cirka 5 000 kronor.

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Fixar hela fönsterbytet
Produktnamn:
Vridfönster VFU SuperVarmTM.
Tillverkare: Mockfjärds Fönster AB, tel 0241-79 36 30, www.mockfjardsfonster.se
Typ av fönster: Vridfönster.
Typ av glas: 3-glas isolerruta med LE, argon och varmkant (varmkant innebär att distansprofilen av stål är ersatt av en mer isolerande profil).
U-värde: 1,2.
P-märkning: Nej.
Garanti: 10 års garanti på beslag, kondens i isolerglas samt röta i karm och båge.
Installation: Ansvarar för hela fönsterbytet (planering, fönster, dörrar, lister och tillbehör samt montörer och finansieringsservice ingår).
Övrigt: Specialglas för brand, ljudreduktion, säkerhet, solskydd m m offereras.
Konsumentpris: Mellan 6 500 och 8 500 kronor inklusive montage, fönster, och tillbehör (kan variera på grund av fasadtyp med mera).

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Svan- och P-märkt
Produktnamn:
EFH.
Tillverkare: Elitfönster, tel 0383-76 34 00, www.elitfonster.se
Typ av fönster: Öppningsbart träfönster, utåtgående glidhängt.
Typ av glas: 3-glas.
Isolerglas/energiglas: Energiglas in- och utvändigt. Argon mellan glasen, distansprofil av stål.
U-värde: 1,2 (gäller hela konstruktionen).
P-märkt: P-märkt och SFDK-märkt.
Garanti: 10 års garanti mot kondens mellan glasen, rötskydd.
Installation: Nej.
Övrigt: Det enda miljömärkta fönstret (Svanmärkt). Alla varianter av glas finns (till exempel självrengörande glas, ljudruta, brandglas, strukturerade, härdat, laminerat), går även få med aluminumklädd utsida. Tillverkas även i specialstorlekar.
Konsumentpris: 5100 kronor (gäller vitmålade).

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Kulturfönster med äkta fast spröjs
Produktnamn:
KUF.
Tillverkare: SP Fönster AB, tel 0271-290 00, www.spfonster.se
Typ av fönster: Utåtgående kopplat 2+1 fönster med allmogeprofil i Hälsingeutförande. Karm, innerbåge och ytterbågen är profilerade.
Typ av glas: Kopplat 2+1 glas.
Isolerglas/energiglas: 2-glas isolerruta i innerbåge.
U-värde: Med LE-glas 1,37. Med LE-glas+argon 1,23. Med LE-glas+argon+VK 1,21.
P-märkt: Nej.
Garanti: 2 års garanti på alla delar.
Installation: Nej.
Övrigt: Olika tillval, exempelvis 1+1, 2-glas isolerruta i innerbåge eller enkelglas i ytterbåge. Man kan även välja att lägga in gasfyllning. Bärgångjärn, fönsterlås. Invändigt vädringsbeslag. Fast spröjs i ytterbågen.
Konsumentpris: Omålat cirka 4 400 kronor med måtten 12 x 12, lasyr/vitmålat cirka 5 250 kronor.

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Nytt vridfönster
Produktnamn: Vridfönster HF.
Tillverkare: Allmogefönster i Sverige, tel: 0271-299 20, www.allmogefonster.se
Typ av fönster: Vridfönster HF, öppningsbart med dolda beslag från utsidan.
Typ av glas: 3-glas isoler med energiglas.
U-värde: 1,51.
P-märkt: Idag inte klassat men klarar enligt tillverkaren krav enligt P- eller SFDK-klassning.
Garanti: 10 års garanti på karm/båge, glas och beslag (gäller fabriksbehandlat).
Installation: Nej. Vissa återförsäljare erbjuder dock installation.
Övrigt: Kan beställas med alla förekommande glas på marknaden. Försäljningen påbörjas 1 april 2006. Modellserien innehåller även sidohängda fönster, fast karm samt fönsterdörrar. Finns också med aluminiumbeklädd utsida.
Konsumentpris: Cirka 4 550 kronor (vridfönster 12×12).

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Kvistrent i många utförandenProduktnamn: Sverigefönstret.
Tillverkare: Ekstrand & Son AB, tel 0479-100 40, www.ekstrands.nu
Typ av fönster: Vridfönster, (fast, sidohängt utåt- respektive inåtgående, skjutfönster, vikfönster, fönsterdörr samt fria former).
Typ av glas: Isolerglas.
Isolerglas/energiglas: Isolerglas D4-16LE/argon u1,1 (standardmonterat).
U-värde: 1,41 (lägre värde finns mot tillägg).
P-märkning: Nej.
Garanti: 10 års garanti på beslag, kondens samt röta i båge och karm.
Installation: Nej.
Övrigt: Glaslist monterad invändigt och toppförsegling av silikon. Båge och karm kvistren, ek, mahogny, furu. Brett sortiment, kulörer, spröjs, brandglas, ljudglas, solskyddsglas med mera.
Konsumentpris: Cirka 4 250 kronor (priset avser vridfönster 12×12).

För isolering av 2-glasfönster
Produktnamn:
Mistral ISO 2000.
Tillverkare: Mistral Fönstersystem AB, tel 0155-374 11, www.mistralfonster.se
Typ av fönster: Tilläggsruta som passar alla befintliga fönstertyper, monteras på plats.
Typ av glas: Tilläggsrutan bildar tillsammans med det befintliga innerglaset en isolerruta, sedan mellanrummet fyllts med luft eller gas har det gamla 2-glasfönstret nu blivit ett 3-glasfönster.
Isolerglas/energiglas: Isolerglas.
U-värde: 1,2 med luft mellan glasen, 1,1 med ädelgasen argon mellan glasen och 0,95 med ädelgasen krypton mellan glasen.

P-märkt: Ja.
Garanti: 10 års täthetsgaranti vilken gäller kondens mellan glasen.

Installation: Ingår i priset.
Övrigt: Fönstren kan fås med bullerdämpning, säkerhetsglas eller strukturerat och laminerat glas. För den som vill montera själv finns Mistral Thermo.
Konsumentpris: Priset beror på antal fönster, storlek osv. Pris Mistral ISO 2000 från 800 -1 100 kronor/kvm. Pris för Mistral Thermo cirka 1000 kr/kvm inklusive montering.

         Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Tilläggsruta med isolerglas
Produktnamn: Grundels superisolering.
Tillverkare: Grundels Fönstersystem AB, tel 054-18 05 01, www.grundels.se
Typ av fönster: Tilläggsruta.
Typ av glas: Tilläggsruta, isolerglas. Gör dina gamla 2-glasfönster till 3-glas.
Isolerglas/energiglas: Isolerglas.
U-värde: 1,2.
P-märkning: Ja.
Garanti: 10 år mot kondens och dammbildning mellan glasen.
Installation: Ja, samt uppmätning.

Övrigt: Energiglas, lamellglas, ljudruta, härdat glas. Finns även som gör-det-självkit (kund måttar själv och vi levererar komplett byggsats bestående av isolerruta, lister och silikon).

Konsumentpris: 800-1 500 kr/kvm beroende på antal och storlek.

Vi i villa ger dig allt inom kök, bad och inredning. Fönster

Isolerruta – två eller tre hermetiskt tillslutna rutor, mellan glasen finns luft eller ädelgasen argon för bättre isolering.

Energisparglas – en osynlig beläggning på glaset hindrar en del av värmen att vandra ut, reflekteras istället tillbaka in i huset.

Solskyddsglas – hindrar solvärme att komma in.

Solskydds- och energisparglas – en kombination av de ovanstående. Värmestrålningen utomhus hindras från att komma in, rumsvärmen hindras från att komma ut.

Brandglas – har högre värmebeständighet än ett vanligt glas.

Bullerdämpande glas – glastjockleken hindrar ljudinsläpp.

Säkerhetsglas/skyddsglas – skyddar mot yttre våld, finns i olika nivåer.

Laminerat glas – se ovan.

Ornamentsglas och strukturerade glas – både estetiskt och skyddar mot insyn i exempelvis hall och badrum.

Självrengörande – ja tack! Finns!

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar