Dyrare energifönster billigare i längden

Energifönster, tips kring fönsterbyte. Fönster har vi för att släppa in ljus, men kanske lika mycket för att skapa kontakt med omgivningen. De senaste åren har det blivit allt vanligare med stora glasytor. Mode eller inte, vi människor behöver ljuset för vårt välbefinnande!


Foto: Glasbranschföreningen.

Med ett vanligt tvåglasfönster försvinner en tredjedel av värmen i rummet ut. Genom att välja ett energieffektivt treglasfönster kan du minska värmeförlusten med två tredjedelar. Dessutom får du bättre inomhuskomfort utan kallras och drag.

Avdrag på skatten för energieffektiva fönster

För att uppmuntra villaägare att energieffektivisera, har Riksdagen klubbat en lag som ger rätt till skattereduktion med högst 10 000 kronor för den som byter till energieffektiva fönster i sitt hus. Skatterabatt lämnas för åtgärder som genomförts senast 2006. För att få rabatten måste husägaren ansöka hos Skatteverket.

Man uppskattar att cirka 40 miljoner kvadratmeter glasyta i svenska bostäder behöver renoveras. Om dessa konstruktioner ersattes med modernt energiglas, skulle energibesparingen motsvara nästan hela elproduktionen i två kärnkraftsreaktorer.

Kampanj för energiglas

Potentialen att spara energi via fönsterbyten bedöms vara särskilt stor i hus byggda mellan 1940 och 1980. Det stora flertalet småhus i denna grupp har kopplade tvåglasfönster. Glasbranschföreningen samarbetar med Energimyndigheten i ett informationsprojekt riktat till småhusägare att gradera upp sina fönster med s k energiglas. Energiglas har en beläggning med ett tunt skikt som släpper igenom ljuset utifrån men reflekterar värmen tillbaka in i rummet.

– Vi håller på att ta fram vägledning och information till allmänhet, byggherrar och folk i glasbranschen. En viktig kanal för att nå ut kommer att vara de kommunala energirådgivarna. Vi testar också ett antal fönster vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås, berättar Glasbranschföreningens vd Per Sjöhult.

Kopplade tvåglasfönster är den allra vanligaste fönstertypen i svenska småhus. Att byta ut det ena glaset mot energiglas är en lönsam affär. Foto SP Fönster.

Gammalt fönster kan förbättras

Att byta alla fönster i en villa är en stor investering och att byta friska fönster mot nya, energieffektiva som enda energibesparande åtgärd är sällan ekonomiskt försvarbart. Tanken med fönsterbytarkampanjen är heller inte att uppmuntra villaägare att ersätta alla gamla fönster.

– Det finns ett värde i att behålla gamla fönster. Vi vill att man ska göra en bedömning av hela villan. Vissa fönster kan kanske sparas, vissa bytas ut helt eller delvis. Kanske fasta fönster kan vara bra på vissa ställen.

– I första hand vill vi försöka påverka husägare som har vanliga tvåglasfönster att byta ut den ena rutan mot energiglas. Genom den åtgärden kan energiförlusten genom fönstret halveras, säger Per Sjöhult.

Extrakostnad snart intjänad vid byte av tvåglasfönster

Att byta vanliga tvåglasfönster till energieffektiva fönster kan minska energikostnaderna med flera tusen kronor per år, förutsatt att villaägaren justerar sin värmeanläggning för att hålla samma temperatur inomhus som före bytet.

Den vanligaste fönstertypen i nybyggda hus är så kallade isolerglas, som består av två hermetiskt tillslutna rutor, i kombination med en enkel ruta i ett kopplat fönster. Att från början välja en fönstertyp där den ena rutan i isolerglaset består av ett värmereflekterande energiglas kostar cirka 10 procent mer. För ett hus med 20 fönster innebär det en merkostnad runt 10 000 kronor. På några år har husägaren igen pengarna på lägre uppvärmningskostnad. Men i ambitionen att hålla priserna nere, erbjuder husfirmorna sällan moderna, energieffektiva fönster i sitt standardutbud.

– Pinsamt, när det handlar om hus som kostar uppemot två miljoner att bygga, tycker Per Sjöhult.

För dig som vill veta mer

• ”Nya fönster 2005” heter en broschyr från Energimyndigheten med fönsterinformation till dig som småhusägare. Den innehåller också en lista på fönster som genomgått oberoende granskning beträffande fönstrens egenskaper. Broschyren kan laddas hem i pdf-format från Energimyndighetens webbplats, www.stem.se. Här finns också nerladdningsbar information om reglerna för skattereduktion vid byte av fönster.

• Vissa fönstertillverkare har mycket utförliga och informativa hemsidor som kan fungera som guide för villrådiga villaägare i fönsterbytartankar, exempelvis SP Fönster, www.spfonster.se .

• På www.sniri.se finns en förteckning över de fönstertillverkare som är medlemmar i Svensk Snickeriindustri. En överskådlig checklista upplyser om vem som gör vad för slags fönster.

Några begrepp kring energifönster

• Energieffektiva fönster. Två eller tre glas hopsatta i en isolerruta eller ett isolerglas, se nedan.

• Isolerglas. Denna typ av energieffektiva glas har funnits sedan 1970-talet och består av två eller tre rutor som är hermetiskt tillslutna. Mellanrummet mellan rutorna är ofta fyllt med någon ädelgas, som leder värme sämre än vad luft gör.

• Energiglas. Fönsterglaset förses med ett ytskikt som släpper igenom ljuset men reflekterar inomhusvärmen. Belagda glas utvecklades under 1990-talet.

• U-värde. Ett värde på fönstrets energieffektivitet. Det anger hur mycket fönstret ”läcker”. Ju lägre värde, desto effektivare fönster. Energimyndigheten rekommenderar husägare att välja fönster med ett u-värde på högst 1,0 vid nybyggnad och högst 1,3 vid ombyggnad. U-värdet ska vara beräknat på hela fönsterkonstruktionen, dvs glas, båge och karm. Här gäller det att se upp och kolla noga hur beräkningen gjorts!

• Transmittans betyder genomsläpplighet och anger hur mycket dagsljus (ultraviolett, synligt ljus) och solenergi (infrarött, osynligt ljus) fönstret släpper igenom. Energimyndighetens rekommenderar att fönstren ska släppa in minst 63 procent av dagsljuset och 52 procent av den inkommande solenergin.

• 2-glas, 2+1-glas, 3-glas. Vad innebär det egentligen? 2-glas är vanligen två enkla glas i ett kopplat fönster, men kan också vara ett isolerglas. 2+1-glas är ett isolerglas tillsammans med ett enkelglas i ett kopplat fönster. 3-glas kan vara antingen kopplade eller isolerrutor.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar