Renovera fönster – slitjobb som kan göras lättare

Att renovera fönster är inget man gör på en eftermiddag. Men bra utrustning och rätt teknik gör jobbet både enklare och roligare


Innan du börjar bör du fråga dig är om det lönar sig att renovera fönstret eller om du ska köpa nytt. Nya fönster kostar ju en slant, (ca 5 000 kr/st), men om du inte är riktigt så händig som du önskar, eller har tid som bristvara, kanske du ändå ska överväga det alternativet. Att renovera fönster tar en hel del tid och energi.

Den, som någon gång renoverat fönster på sitt hus, brukar efter denna erfarenhet dra sig i det längsta för att göra om det. Inte nog med att många tycker att det är tråkigt, det är också tidsödande, eftersom fuskarbeten definitivt inte lönar sig.

Gamla fönster ofta av god kvalitet

Men om du har tiden och energin, ska du veta att gamla fönster i regel är i bättre skick än vad de vid en första anblick ser ut att vara. Då kan det helt klart vara lönsamt att satsa på en renovering. Dessutom är det så att de flesta äldre hus har måttbeställda fönster med speciella särdrag, som riskerar att försvinna om man köper nyproducerade standardfönster.

I och för sig kan man även i dag mått- och specialbeställa nya fönster, men då skjuter prislappen i höjden. I gengäld ger nya fönster en bättre värmeisoleringsförmåga och, om de är av metall, minimala underhållsbehov. Så om man t ex ska vinterisolera sitt sommarhus kan kostnaden för nya fönster mycket väl vara motiverad.

Normalt sett är fönsterbågar gjorda av särskilt utvalt kärnvirke, vilket gör att de tål väder och vind bättre. Detta betyder att virket i bågarna i regel är i bättre skick än vad man först kan anta.

Så här börjar du

Det första steget är att om möjligt lyfta ur fönsterbågarna. Att ha dem liggande på en plan yta underlättar arbetet, även om det är möjligt att renovera bågarna trots att de sitter kvar i fönsterkarmen.

Därefter bör du montera bort in- och utvändiga metalldelar, såsom vinkeljärn, gångjärn och fönsterreglar, eftersom dessa i regel gör att bågen inte ligger plant mot arbetsytan. Om så är fallet kan det bli spänningar i bågen, som kan spräcka glasrutorna när dessa ska tas loss. När bågen ligger plant mot ytan spänns den försiktigt fast med hjälp av två tvingar.

Ta bort det gamla kittet

Om det gamla kittet är intakt, och inga rötskador syns i virket innanför glaset, kan du låta glaset sitta kvar. Men finns det sprickbildning i kittet, eller kitt som brutits bort, ska allt kitt tas bort och glasrutan lyftas ur, eftersom du då sannolikt har fått in vatten bakom glaset och troligen har rötangrepp i fönsterbågen.

Kittet tas enklast bort med en handöverfräsmaskin utrustad med en notfräs, eller med den särskilda kittfräsmaskinen KF 4 E från Fetso. Fräsmaskinen förs längs kittet och fräser bort detta. Ett billigare alternativ är att hyra en särskild kittlampa (finns bl a på Skansen), som värmer upp kittet och spräcker detta utan att glaset påverkas. Det billigaste alternativet, men också det mest tidsödande och som omfattar den största risken att spräcka rutan, är att använda en kniv eller ett stämjärn att peta eller bryta bort det gamla kittet med. Observera att när kittet bryts loss, så kommer fönsterstiften att sitta kvar, så rutan går ej att lyfta ur förrän också dessa avlägsnats med en tång. Fräser man istället bort kittet försvinner stiften i samma arbetsmoment.

Numrera rutorna

Var noga med att allt kitt är borta innan du försiktigt försöker pressa ut rutan ur bågen. Vid minsta motstånd bör du försöka hitta det ställe som håller kvar rutan och ta bort mer av kittet. Oavsett vilken metod du väljer ska du alltid använda skyddsmask, eftersom äldre former av kitt kan innehålla cancerframkallande asbest.

Rengör rutan från färg och kittrester med hjälp av en rakbladsskrapa. Om det är olika storlekar på glasrutorna bör du numrera glasen med hjälp av en spritpenna, så att du vet i vilken båge och på vilken plats glaset ska sättas tillbaka. Därefter slår du in rutan i lite tidningspapper, dels för att skydda den från repor, dels för att du inte av misstag ska skära dig på skarpa hörn och kanter. Glaset läggs på en plan yta.

När alla rutor är urlyfta ska urfasningen för glaset i bågen göras ren från kittrester. Här använder du handöverfräsen (snabbast), UV-lampan (långsammare) eller kniv och stämjärn (långsammast).

Ta bort färgen

Därefter är det dags att ta bort färgen på bågen.
Det billigaste alternativet är att värma upp den gamla färgen med en blåslampa eller en varmluftspistol. När färgen bildat bubblor av värmen, tar du en skrapa och skrapar bort färgen. Du behöver inte skrapa trärent, lite färgrester som inte lossnar så lätt kan gott sitta kvar. När du använder blåslampa eller varmluftspistol måste du vara försiktig i det fall glaset sitter kvar i bågen. Om glaset hettas upp kraftigt i någon ände kan det uppstå spänningar i glaset, som gör att detta spricker. Ju tunnare glaset är, desto större är risken för sprickbildning. För att undvika sprickor kan du täcka glasen med till exempel träbitar som skydd.

Ett snabbare alternativ är att ta en bandslipmaskin med medelgrovt (grovlek 60-80) sandpapper och ”riva” av färgen. Här bör du vara försiktig, så att du inte slipar bort för mycket av träet, vilket är lätt gjort. Finns det fönsterspröjsar på bågen bör du inte använda bandslipen till dessa, utan utnyttja blåslampa och skrapa istä

Putsa träytan

När färgen har bortskrapats eller -slipats kan du jämna till eventuella hack eller andra ojämnheter, med ett fint sandpapper på en klots eller planslipmaskin. Har du fräst bort färgen med lackfräsen behöver ytan normalt inte efterbehandlas med sandpapper.

Notera att det är nödvändigt att du frilägger virket på alla sidor av bågen, framförallt på den nedre delen, eftersom impregneringsvätskan inte går in i träet annars.

De metalldelar, som togs loss från bågen tidigare, borstar du rena från rost och rostskyddsbehandlar de utanpåliggande delarna på alla sidor. De beslag som är välvda, och alltså har en hålighet som ligger mot träet, kan du fylla med kitt så slipper du rost på insidan.

Limma och impregnera

Bågen är nu frilagd från färg och kitt. Behöver du byta delar på bågen eller ersätta träpluggar i hörnen så gör du det nu. Gamla pluggar borras bort. Tänk på att använda fuktbeständigt lim till de nya pluggarna.
När limmet torkat är det dags att impregnera träet.

Kontrollera att träet i bågen inte är fuktigt när du börjar impregnera, eftersom vatten i det tränger bort impregneringsvätskan. Det billigare alternativet är att blanda linolja och lacknafta i proportion 2:1 och stryka bågen med blandningen i omgångar, till dess träet är mättat, d v s inte längre tar upp mer vätska.

Väljer du istället att använda särskild grundolja, det dyrare och snabbare alternativet, har denna egenskaper som gör att den tränger in djupt i träet redan vid första strykningen, varför en sådan normalt räcker. Var särskilt noggrann med att impregnera urfasningarna i träet där glaset ska sitta. Impregneringen avslutas med att man torkar bort överflödig vätska. Notera att linolja på trassel eller papper kan självantända under vissa omständigheter, varför man bör slänga sådant i en hink med vatten. Och se till att aldrig använda arsenikbaserad impregneringsvätska eller arsenikimpregnerat virke till fönster och snickerier, eftersom arseniken kommer att utsöndra giftiga gaser

Nu ska rutorna tillbaka i bågarna

Nästa steg är att sätta tillbaka glasrutorna i bågen. Kittets konsistens ska vara sådan att man kan rulla det till en kula, utan att det klibbar fast i handen och utan att kittmassan spricker. Du kan ändra konsistensen genom att sätta till mer linolja (lösare) eller mer kritpulver (fastare). (läs mer om kittning på annan plats i tidningen).

Lägg ned glasrutan i urfasningen. När rutan väl ligger på plats ska den stiftas fast, vilket du gör med fönsterstift som du spikar fast i sidan av bågen med en speciell fönsterstiftshammare. Räkna med att det behövs minst ett stift per 20 cm. Fönsterstiftshammaren är oumbärlig, eftersom den är fasad på sidorna för att ligga dikt an mot rutan och samtidigt ge fullständig anslagsyta mot stiftet, vilket inga andra hammartyper kan.
Lägg slutligen på ett nytt lager kitt på glasrutan, så att glaskanten och stiften täcks. Jämna till lagret med tummen eller kittkniven och ta bort överflödigt kitt.

Måla

När kittet stelnat något är det dags att måla fönstret. Innan du börjar måla bör du ta ur bågen ur karmen och maskera sidorna på rutorna med maskeringstejp. Lämna ca: 1-2 mm på glaset fritt mellan kittkanten och maskeringstejpen så att målarfärgen går över kittet och ut på glaset. Syftet med detta är att hindra vatten från att tränga in mellan glaset och kittet. När maskeringen är gjord målar du hela fönsterbågen med ett lager grundfärg. Tänk på att ha god ventilation, eftersom både grundfärg och täckfärg innehåller ohälsosamma ämnen, som lätt övergår i gasform.

Om du börjar tidigt på morgonen hinner du måla bågen med både grundfärg och täckfärg (utomhus snickerifärg) innan dagen är slut. Både färgen som används för grundning och den för täckning bör vara baserad på linolja, eftersom denna färgtyp ger den bästa väderbeständigheten. Bågen ska strykas med minst två inte alltför tjocka lager täckfärg. Om färgen inte har hunnit torka på kvällen, och du vill sätta tillbaka bågen, bör du strö på ett lager kritpulver på de delar av bågen som kommer vara i kontakt med fönsterkarmen, annars riskerar bågen att torka fast i karmen. Kritpulvret suger också upp fettet i kittet så att du slipper fettfläckar på glaset.

Stänk på lite kritpulver på glaset när kittningen är klar så sugs överflödigt fett från linoljan upp.

När täckfärgen torkat efter 2-3 dagar avslutar du arbetet med att ta bort täcktejpen, numrering på rutorna och eventuell oönskad färg på glasrutan. Här kommer rakbladsskrapan och lite lacknafta väl till pass.

Har du nu gjort allt rätt väntar många år i hängmattan innan du behöver ägna ”vindögona” ny uppmärksamhet.

Gamla fönster tål mer än man kan tro

I gamla hus kan man se att ytterbågen var fäst i byggnaden, medan innerbågen varit lös och sattes in som isolering på vintern. För att det inte skulle bli fukt mellan ytter- och innerbåge skulle innerbågen tätas med pappersremsor, så att den varma rumsluften inte skulle nå det kalla ytterglaset.

När tiden går åldras alla material – inte minst fönster, som faktiskt är väldigt utsatta byggnadsdelar. Vanliga skador på gamla fönster är flagnande färg, kitt som har lossnat, rostande fönsterbeslag och röta i den nedre delen av fönsterbågen/karmen.

Men förtvivla icke! Riktiga fönster är tillverkade av särskilt utvalt virke och tål betydligt mer än man kan tro. Det går som regel att framgångsrikt renovera nästan vilket fönster som helst. Den som är händig kan göra det själv – fast det tar förstås lite tid. Ett fönster har fler ytor än man kan ana.

Fönsterhantverkare

Andra kan vända sig till de fönsterhantverkare som finns och som ofta är väldigt duktiga. Det är ju trots allt enkel teknik och lättbegripliga renoveringsmetoder – om än tidskrävande. Fönsterhantverkaren är en ny typ av hantverkare som specialiserat sig på renovering av fönster. I en och samma hantverkare finner man här en glasmästare, en snickare och en målare. Det är en bra kombination.

Material och verktyg till fönsterrenoveringen

Beroende på hur många fönster som ska renoveras kan du välja mellan tre olika utrustningsalternativ. Det första och billigaste räcker gott och väl om du bara ska renovera ett fönster, eller om du har gott om tid. Välj det andra eller tredje om du har många fönster och vill att arbetet ska gå fort.

När det gäller material, d v s kitt, färg och impregnering, bör du inte kompromissa om kvaliteten. Hög kvalitet på materialet ger, även om det är dyrt, fönstret en betydligt längre livslängd. Ett väl genomfört renoveringsarbete innebär att fönstret inte behöver renoveras förrän efter ca 20 år, lite beroende på placering och exponering för väder och vind.

Grundutrustningen, oavsett alternativ:

– Byggplast till att täcka för de tomma fönsterkarmarna och underlaget när du målar

– Två bockar och en skiva eller en hyvelbänk att lägga fönsterbågarna på

– Två stycken tvingar att spänna fast bågen på skivan/bänken

– Kniv eller stämjärn

– Spritpenna (vattenfast)

– Fönsterkitt på tub eller i burk

– Kittkniv

– Sidavbitartång

– Fönsterstift

– Fönsterstiftshammare

– Linolja och lacknafta eller arsenikfri grundolja

– Linoljebaserad utomhus grundfärg och utomhus snickerifärg

– Rostskyddsfärg

– Krita i pulverform

– Två rundformade penslar varav en med fin spets för spröjs och detaljer

– Rakbladsskrapa

– Maskeringstejp

– Trassel eller papper

Investeringskostnad: c:a 2 000-3 000 kr

Budgetalternativet

(tidsåtgång c:a 6-8 timmar per fönster inklusive impregnering och kittning)
Hyrd kittlampa, blåslampa eller varmluftspistol
Färgskrapa
Sandpapper (grovt samt fint)
Sandpappersklots
Stålborste
Investeringskostnad för verktygen: c:a 800-1 500 kr

Standardalternativet (minskar tiden c:a 40 %)

Bandslipmaskin med medelgrovt sandpapper
Planslipmaskin med fint sandpapper
Vinkelslip- eller borrmaskin med stålborste
Ultraviolett kittlampa (hyrd)
Investeringskostnad för verktygen: c:a 2 500- 5 000 kr

Snabbalternativet (minskar tiden med c:a 70 %)

Metabo Lf 714 S lackfräsmaskin
Planslipmaskin med fint sandpapper
Vinkelslip- eller borrmaskin med stålborste
Handöverfräsmaskin eller Festo KF 4 E kittfräsmaskin
Notfräs (8-10 mm i diameter)
Investeringskostnad för verktygen: c:a 7 500 – 13 000 kr

 

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar