Säkerheten viktig för ny fönsterdörr

En ny terrassdörr till trädgården ger huset en välkomnande karaktär. Men varje ny ingång till huset innebär också en ny möjlighet för tjuven.


En ny entré till huset tilltalar många – även tjuven. Foto: Andrea Turander

Viivilla.se har talat med en fönsterdörrsleverantör, en hantverkare och en försäkringsrådgivare för att få tips om vilka säkerhetsfrågor man bör tänka på innan man beställer en ny fönsterdörr.

– Vi vet att det är väldigt vanligt att fönsterdörrar eller terrassdörrar är inblandade i inbrottssammanhang. I runt 60-70 procent av fallen använder sig tjuven av denna entré för att komma in eller ut ur huset, säger Ragnar Carlson rådgivare på Länsförsäkringar.

Säkerhetsspanjolett, hakkolvar, bakkantsstift och skjutreglar

Men det är också skillnad på dörr och dörr. Mikael Carlsson på dörrleverantören RM Snickerier i Vimmerby, rekommenderar ett förhöjt säkerhetsutförande för fönsterdörrar i markplan.
Han säger:

– Att välja en dörr med säkerhetsspanjolett med härdade hakkolvar, säkerhetskantregel och gångjärn med bakkantsstift förhindrar att inkräktare får upp dörren eller hakar av den från gångjärnen. En hakkolv skiljer sig från en traditionell rak kilkolv i det att den är utformad som en hake – en slags krok – som i kombination med bakkantsstift gör det i stort sett omöjlig att haka loss dörren från gångjärnen.

Lås endast på insidan, hakkolvar och säkerhetsreglar ger ett bra inbrottsskydd. Andrea Turander

Det är också stor skillnad på konstruktionen i äldre och nya dörrar. Äldre dörrar har ofta sämre bröstning, lås och fönstermontering än nya. Särskilt svårt är att få till en bra pardörr, menar Ragnar Carlson och betonar att man ska titta noga på hur skjutregeln i pardörren ser ut. Skjutregeln är den regel som skjuts upp i dörrfodret eller ner i tröskeln från den passiva dörren.

– Vissa äldre och sämre skjutreglar är tillverkade av plast, dem ska man snabbt se till att byta ut. Man ska inte kunna skjuta upp eller ner en skjutregel med fingret. En sådan kan tjuven lätt forcera genom att sticka in ett föremål mellan dörrbladet och fodret. Man ska istället se till att ha säkerhetskantreglar med hävarm.

Ragnar Carlson påpekar vidare att man bör se upp med en del isolerglas:

– Ibland är de monterade bara med en snäpplist. Men säkra fönster ska inte gå att demontera utifrån, de bör därför ibland förstärkas ytterligare, genom till exempel silikonförsegling och envägsskruv.

Montera stumt

Mikael Carlsson på RM Snickerier påpekar att man måste se till att montera karmen så att den blir så stum som möjligt. Detta är särskilt viktigt för pardörrar, eftersom dessa generellt har bredare karm och därmed blir lättare att svikta. Fredrik Kärrlander, arbetsledare på snickerifirman Stockholmsrum, håller med:

– Om utrymmet mellan karm och öppning blir för stort och mellanrummet måste drevas mer, blir det lättare för tjuven att bända loss karmen. Karmen sviktar mer. Ett sätt att undvika detta är att mäta öppningen noggrant innan man beställer dörren. Ett annat är att använda isolerskum runt karmen istället för drevningsremsor. Isolerskum expanderar upp till 30 procent och trycker därmed ihop karmen och gör den mer stum.

Man kan också ”spärra” dörren, det vill säga få den mer stumt monterad, genom att kila in träklossar mellan karm och öppning.

Spärra alla flyktvägar
Lika viktigt som att förhindra tjuven att ta sig in, är att förhindra att tjuven tar sig ut. Dörren ska alltså alltid kunna låsas. Bäst är att installera en cylinder istället för ett vred på insidan av dörren, då detta hindrar tjuven att kunna ta sig ut med sina troféer. Väljer du dubbeldörrar bör låscylindern/spanjoletten sitta i ena dörren och den andra förses med en kantregel. Det finns också särskilda fönsterdörrar där det sitter en toppförsegling över glaset och bröstningen vilket gör det väldigt svårt för tjuven att bända isär dörren nertill.

Fönsterdörrar med spröjs har ofta ”falsk spröjs”, det vill säga glaset ser ut att vara delat utan att vara det. Men man kan också beställa dörrar med just glasdelande poster som delar glaset lodrätt och/eller vågrätt. Denna estetiska finess lämnar också tjuven i stort sett chanslös att ta sig ut från huset med en bulkig dator under armen.

Komplettera larmsystemet
Att installera en ny fönsterdörr i huset brukar inte påverka försäkringspremien. Men beroende på vad du har för belopp på lösöret, kan villkoren variera. Ofta är man garderad mot högre premie om man bara ser till att ha en säkerhetsspanjolett och ett låsbart vred, men kontrollera med försäkringsbolaget om vilka regler som gäller för ditt hus och din försäkring. Har huset ett inbrottslarm bör man komplettera den nya dörren med en larmkontakt eller installera en ny sensor riktad mot den nya entrén.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar