Underhåll gamla fönster på hantverkarens sätt

Satsa på att underhålla fönstren med jämna mellanrum, så slipper du förhoppningsvis byta ut delar som förstör fönstrens charm och karaktär.


Underhåll gamla fönster varsamt så att de behåller sin charm.
Foto: Birger Lallo

Fönstret är en vital del av huset och kräver ett kontinuerligt underhåll, precis som resten av huset. Fönsterbågar har olika behov av underhåll beroende av ålder, placering, virkeskvalitet med mera. Vetter fönstret mot söderläge och utsätts för havsluft kanske det krävs underhåll vart tredje år medan ett fönster mot norr i torr luft klarar sig med underhåll vart sjunde år.

Det är därför inte nödvändigt, eller ens rekommendabelt att renovera alla fönster på samma sätt. Jag kan möjligen förstå om en yrkesverksam fönsterhantverkare arbetar på det sättet vid en genomgripande renovering. En hantverkare lämnar trots allt garanti på utfört arbete och de renoverade fönstren får samma utgångsläge inför kommande påfrestningar av väder och vind.

Låt friskt kitt sitta kvar

Fönsterunderhållet börjar förstås med en besiktning och utifrån denna bedöms vilket underhåll varje fönster kräver. Många gånger görs onödiga och tidskrävande ingrepp, som att ta bort allt linoljekitt, ta bort glasen och skrapa bågarna trärena. Det finns ingen anledning att ta bort väl sittande linoljekitt och intakta tunna linoljefärgsskikt, vilka för övrigt utgör ”kulturlager” och berättar något om fönstrets historia. Torrskrapning räcker gott och väl.

Här bör du tänka på att äldre bågar kan vara målade med färg som innehåller blyvitt – använd därför dammfilter för mun och näsa, bär förkläde och var noga med att tvätta händerna efteråt.
Samma varsamma förhållningssätt gäller beslagen. Låt väl förankrade beslag sitta kvar och spara originalen i så stor utsträckning som möjligt.

De gamla glasen stiftas fast i en båge som reparerats på Skansens snickarverkstad. Foto: Cecilia Fröderberg

Ställ krav på nya trädelar

Om det krävs ett större ingrepp och du behöver ta isär fönsterbågen ska alltid glaset, fönstrets sköraste del, friläggas först.

Kittlampa är ett viktigt redskap för att undvika att glaset spräcks. Kontakta ditt länsmuseum och be om adressen till en firma som hyr ut en sådan lampa.

När det gäller bågens trä bör du spara så mycket som möjligt. Låt principen ”lappa och laga” gälla. Du ska ställa höga krav när du skaffar nya trädelar; vinterfälld lufttorkad kärnfura med minimala kvistinslag. Undvik att blanda kärn- och ytved eftersom rötangrepp startar i ytveden. Kräv också korrekta profiler och rätt djup på falsarna när du beställer från snickeriet.

För att behålla fönstrets karaktär är det viktigt att träffa rätt i tiden vad gäller glas- och färgkvalitet samt beslag. Dyra handsmidda beslag är många gånger återanvända, så gamla beslag kan påträffas på en yngre båge. Att byta ut äldre beslag mot yngre är dock inte att rekommendera.

Var rädd om glaset

Det blåsta, så kallade cylinderglaset och det maskindragna glaset, med en godstjocklek om cirka 2 mm, har en ojämnhet som har stor betydelse för fönstrens karaktär. Ljusbrytningen och speglingen blir annorlunda än hos modernt planglas.

Hantera originalglaset varsamt – att komplettera med gammalt glas kan bli en dyr historia. Att ersätta äldre glas med 3 mm planglas är ingen bra lösning eftersom glasytan då blir ”död”. Dessutom är bågens konstruktion och falsarnas djup gjorda för det lätta och tunna glaset.

Tvätta även ytterbågen

I samband med att du putsar fönstren ska du även passa på att rengöra ytterbågens målade delar. Pensla på med Målartvätt som finns att köpa i handeln och låt verka en stund. Torka sedan noggrant av ytan med svamp och rent vatten. Det är viktigt att du gör detta regelbundet, minst en gång om året, för att få bort föroreningar och partiklar som binder fukt och som kan ge upphov till rötangrepp.

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Byggnadskultur nr 2/99 som ges ut av Svenska föreningen för byggnadsvård, www.byggnadsvard.se

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar