Bästa boden bygger du själv!

Blomsterverkstad på sommaren och vedbod på vintern. Därmed får du glädje av uthuset hela året.

Först och främst fungerar det här uthuset som vedbod för cirka sex kubikmeter ved. När eldningssäsongen lider mot sitt slut och det börjar bli tomt på ved förvandlas en del av vedboden till en praktisk blomsterverkstad, där man kan greja med blommor och krukväxter.

Byggdes mot villan

Ett uthus kan placeras precis var som helst! Här är det gjort som en utbyggnad av en nisch på villan på så sätt fick man två väggar gratis. Det gör konstruktionen stabil och rejäl. För att passa i stil till huset vitmålades alla brädor med undantag av takfotsbrädorna, som är mörkbruna. OBS! Innan du sätter igång, kontrollera noga med stadsbyggnadskontoret vilka bygglovsregler som gäller i kommunen där du bor.

Börja med stommen

Om du har tänkt att måla ditt uthus, så sparar du en hel del tid på att måla allt virke innan du snickrar ihop delarna. Här har vedboden förankrats rejält med en betongplint i ena hörnet. De två andra stolparna grävdes ner cirka 80 cm, men kan förstås också fästas på en plint.

När hålet för betongplinten har grävts bestämmer du placeringen med en stor vinkel av två brädor (steg 3 och 4). Fäst endast en kloss i plinten. Då blir den lättare att hantera medan den justeras in på plats. Stolpen sätts fast senare.

Börja längs väggen
När du reser den bärande stommen så börjar du med de stolpar (C och D) och den rem (E) som skall fästas i väggen. Beroende på fasadens utseende har vi här valt att flytta ut ena remmen (H1) från väggen och lägga den mellan remmen E och tvärbalken (F).

Du behöver:

Till uthuset:
100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (A) à 270 cm
• 1 stolpe (B), 190 cm

45 x 95 mm finsågat trä:
• 1 stolpe (C), 197 cm
• 1 stolpe (D),190 cm
• 1 rem (E), 255,5 cm
• 1 tvärbalk (F), 260 cm
• 1 takregel (G), 138 cm
• 2 takreglar (H) à 133 cm
• 1 takregel (H1), 133 cm

25 x 45 mm finsågat trä:
• 24 fasadlister (J) à 258 cm
• 24 fasadlister (K) à 135 cm
• 1 snedsträva till dörr (L), 195 cm
• 2 sidoreglar till dörr (M) à 177,5 cm
• 1 taklist (N), 260 cm
• 1 anslagslist till dörr, 177,5 cm

25 x 95 mm sågat trä:
• 2 hyllreglar (P) à 88 cm
till bord och hyllplan

16 mm vattenfast plywood:
• 1 takskiva (Q), 81,3 x 155 cm
• 1 takskiva (R), 88,3 x 155 cm
• 1 takskiva (S), 90,3 x 155 cm

25 x 25 mm trekantslist:
• 1 kantlist (T), 260 cm
• 2 kantlister (U) à 155 cm  28 x 145 mm hyvlat cederträ:
• 1 takfotsbräda (V), 170 cm
• 1 takfotsbräda (Y), 260 cm
I stället för cederträ kan du välja teak eller ett annat mörkt träslag. Men det går lika bra med furu eller lärk, som du betsar eller laserar till önskad kulör.

Takpapp (självhäftande):
• 2 våder (Z) à 90 x 260 cm

Dessutom:
• 3 gångjärn, 40 x 300 mm utfällda
• 1 kraftig skjutregel
• 1 dörrhandtag
• 4 byggbeslag, 60 x 60 x 60 mm, till
montering av takfotsbräda
• 5 byggbeslag, 50 x 75 x 90 mm, till
montering av takreglarna
• 12 skruvar, 10 x 150 mm, med pluggar
• 1 betongplint med stolpbeslag
• Skruvar: 4,5 x 35 mm, 4 x 40 mm,
4,5 x 45 mm, 5 x 50 mm, 4 x 60 mm,
5 x 60 mm och 5 x 80 mm
• Träolja
• Heltäckande utelasyr

Gör så här

1. Grunda träet med olja och måla det sedan två gånger med heltäckande utelasyr. Lägg listerna på ett par bockar och måla dem med rulle så går det fort.


2. Markera på huset
var remmen (E) och stolparna (C och D) skall fästas. Montera ev. passbitar med skruvar och pluggar på väggen, om denna är ojämn eller profilerad.

3. Lägg två absolut raka brädor rätt ut från stolparna på väggen. Sätt ihop brädorna i rät vinkel (ev. med hjälp av en plywoodbit som vinkel). Fäst en låsande bräda mellan de långa brädorna och markera nu var betongplinten skall grävas ner. Ta bort brädvinkeln.


4. Gräv ett stort hål till betongplinten
och sätt ner den. Skruva fast en regelstump i beslaget och lägg brädvinkeln på plats igen. Nu kan du se exakt var betongplinten skall stå för att uthuset skall bli vinkelrätt. Markera längs brädan för övriga stolpar

5. Gräv hål för de stolpar (A) som skall ner i marken. Sätt ner stolparna i hålen och lägg en lång, rak bräda från hörnstolpen till husväggen och placera stolpen efter brädan. Fyll igen hålen och justera in stolparna så att de står lodrätt.


6. Spänn fast tvärbalken
(F) på stolparna med skruvtvingar så att den sitter vågrätt och skruva fast den med 5 x 80 mm skruvar. Kapa sedan takreglarna (G och H) till rätt längd, fäst dem med tvingar och skruva fast dem med 5 x 80 mm skruvar.

7. Takreglarna sätts nu fast på remmen (E), som redan har monterats på väggen. Det är enklast att använda byggbeslag, exempelvis vinkelbeslag (50 x 75 x 90 mm), och ankarskruvar (5 x 50 mm).


8. Kapa till sist stolparna
så att ovankanten på dem hamnar kant i kant med takreglarna. För fogsvansen längs reglarna.

Taket
Undertaket är här en 16 mm vattenfast plywoodskiva och den skruvas fast på takreglarna. Som ytskikt las självhäftande takpapp. Läs mer här om hur du limmar takpapp.

Väggarna kläs med lister som släpper in luft och ljus
Den luftiga fasaden på uthuset har två viktiga funktioner. Dels släpper den in mycket luft till veden som då lättare torkar. Dels tränger det in dagsljus mellan listerna och därför får du en ljus blomsterverkstad. Här sätter vi upp de målade listerna med ett inbördes avstånd av 25 mm. Det skapar en lätt fasad.

Dörren passar perfekt
Dörröppningen mitt på långsidan och dörren gör man i samma handvändning som väggarna skrivas fast.

Skruva fast de långa fasadlisterna (J) i hela uthusets längd. Gå in i uthuset och fäst snedsträvan (L). Ramlisterna (M) fästs sedan 15 mm från stolparna. Skruva sedan fast anslagslisten på stolpen mittemot gångjärnssidan. Därefter sågar du ut dörren ur väggen samt monterar gångjärn, skjutregel och handtag.

Plywoodtak och listväggar
Här har vi valt vattenfast plywood till takskivorna (Q, R och S) och fasaden på uthuset består av en hel stapel lister (K och J) , som vi först strök med heltäckande utelasyr.

Såga ut dörren när du har skruvat fast alla listerna på långsidan. Arbetsbordet och hyllan sätts ihop precis som väggarna. Dvs. du skruvar bara fast ett antal lister (E1 och F1) på spikreglarna (A1 och C1). Läs om hur du bygger arbetsbordet här.

I den ena änden vilar arbetsbordet och ett hyllplan på hyllreglar (P), som skruvas fast i stolparna med 5 x 60 mm skruvar. Här vilar hyllans ena ände på en kant i väggen men du måste kanske fästa en regel även där.

Gör så här

Väggarna och dörren

1. Börja med att klä hela framsidan med lister. Spänn fast den första listen (J) upptill med ett par skruvtvingar och justera listen så att den sitter vågrätt. Skruva sedan fast den. Nästa list sätts upp 25 mm under den första. Använd gärna små avståndsklossar och fortsätt monteringen av listerna (J) med 4 x 60 mm skruvar.


2. Såga till listerna längs huset,
om det det blir nödvändigt. Det ser snyggast ut om listerna går ända fram till huset och följer dess profil. Låt gärna listerna sticka ut vid hörnstolpen – de kan ju lätt sågas av till sist. Figursågning utförs lättast med elektrisk sticksåg.

3. Innan du fortsätter med gaveln skall dörren göras färdig. Skruva fast snedsträvan (L) från insidan och fäst även de två ramlisterna (M). De senare placeras 15 mm från stolparna. Skruva också fast en 25 x 45 mm list på den stolpe som är mittemot gångjärnssidan. Listen skall fungera som anslagslist för dörren.


4. Nu är det dags att såga ut dörren
och det gör du från framsidan. Börja med den sida där du senare vill placera gångjärnen. Om du vinklar sågen en smula inåt så kommer dörren att öppna perfekt – viktigt i bägge sidor. Montera gångjärnen i takt med att du sågar förbi placeringsställena. Såga sedan loss dörren i den andra sidan.

5. Korta av listerna när du har satt fast alla på långsidan (och dörren har sågats ut och försetts med handtag). Det blir snyggast om du sågar av alla listerna på en gång i stället för att ta dem en efter en i takt med att de sätts upp.


6. Nu skall fasaden upp på gaveln.
De översta fasadlisterna (K) geringssågas på längden för att passa ihop med takregeln (G). Fäst listerna med skruvar under takregeln. Fortsätt med vågräta taklister som fästs i hörnstolpen (B) och väggstolpen (C).

Gör så här

Avsluta med mörka takfotsbrädor

1. Takfotsbrädan (V) på gaveln sätts fast först. Placera brädan så att den sticker upp cirka 5 cm på taket och sitter parallellt med takregeln (G). Skruva sedan fast brädan med 5 x 60 mm skruvar i takregeln.


2. Den långa takfotsbrädan sätts upp
så här: bocka fyra byggbeslag (60 x 60 x 60 mm) så att de kan fästas i taklisten (N) och hålla takfotsbrädan lodrätt. När vinkeln är rätt skruvar du fast beslagen i takfotsbrädan.


3. Takfotsbrädan (Y) skruvas fast i taklisten
(N) med hjälp av byggbeslagen, som fästs med 4,5 x 35 mm skruvar. Avsluta med att skruva ihop de två takfotsbrädorna med 5 x 60 mm skruvar.

Viktiga mått!

Storleken på uthuset kan naturligtvis anpassas efter förhållandena, men håll reda på följande mått:

– Se till att det blir så högt till tak, att du kan stå upprest i uthuset.

– Gör dörröppningen så bred att du kan köra in med skottkärran i boden. Det är praktiskt när du staplar ved eller måste flytta tunga krukväxter.

– Håll inte större avstånd än 120 cm mellan stolparna annars kan väggbeklädnaden svaja.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
TV: Redaktionens bästa klipp!
ANNONSSAMARBETE MED COLORAMA

Sätt färg på hemmahösten – 9 smarta inredningtips

När kvällarna blir mörkare är det dags att återvända till inomhusmyset. Passa på att förnya stilen i hemmet och förverkliga dina idéer nu innan vintern kommer. Coloramas inredningsexpert Julia tipsar om hur du väljer bland alla färger och tapeter.
tapeter

Hösten är en härlig tid för att satsa lite extra på hemmet, och förnya genom att måla om ett helt rum, sätta upp en tapet eller byta färg på en möbel. Vi översköljs av bilder på inspirerande hem hela tiden, men ibland kan det vara svårt att komma igång med sitt egna, då det finns så många tapeter och kulörer att välja mellan. Ska man vara djärv och satsa på något stormönstrat eller färgstarkt, eller något mer diskret som passar det mesta? Och klarar man av att göra jobbet själv?

Med rådgivning från de som kan blir allt så mycket lättare. På Colorama får du hjälp av utbildade experter inom färg, tapet, kulörmatchning och heminredning att hitta rätt produkter till just ditt projekt, utifrån ett brett sortiment. Här får du all vägledning som behövs för att uppnå ett lyckat resultat. Nedan bjuder Coloramas inredningexpert Julia på några tips om vad du ska tänka på inför valet av färg och tapet.

Välja färg och tapet – 9 smarta tips

1. Skapa harmoni med huset

När är huset byggt? Ta gärna reda på vilka stilar och färgval som var aktuella då för att väcka inspirationen. Att renovera och göra om enligt bostadens tidsepok skapar ofta ett harmoniskt och själfullt resultat.

2. Var inte rädd för mönster

Mönstrade tapeter ger hemmet en personlig och ombonad känsla. Och med moderna slitstarka non woven-tapeter, som du sätter upp direkt på en limmad vägg, är det lätt att mönsterpassa.

3. Hitta en röd tråd

Har du hittat en färgsprakande tapet som du fastnat för är det smart att skapa en röd tråd i färgsättningen till det intilliggande rummet. Du kan välja ett liknande mönster i en svagare nyans, eller plocka upp en kulör från tapeten. Ränder blir jättefint i kombination med mönster eftersom det neutraliserar och lugnar intrycket mer än en vit vägg.

4. Matcha med möblerna

Genom att utgå ifrån nyanserna på möblerna i rummet när du väljer tapet eller kulör så skapar du harmoni. De kanske kan fångas upp i ett tapetmönster, eller tvärtom, användas som kontrastfärger som bryter av mot väggarna.

mala om

5. Tänk på ljuset

Vilket väderstreck ligger rummets fönster i? Ljus från norr och öster ger en kall påverkan på kulörer, medan ljus från söder och väster påverkar kulörerna så de känns varma. Grått kan till exempel ändra sig från lila till blått, grönt och rosa. Desto ljusare grå kulör, ju mer förändras den av ljuset.

6. Testa med prover

Eftersom alla kulörer upplevs olika beroende på ljus och storlek på rummet rekommenderar vi alltid att provmåla. Måla gärna upp olika kulörprover på flera av väggarna i rummet och känn efter. En bra tumregel är att måla ungefär 1×1 meter stor yta. Ska du tapetsera är det bra att beställa eller låna med dig tapetprover hem för att se hur tapeten upplevs i rummet.

måla lister

7. Måla in lister och dörrar

Tar du upp en nyans från tapeten för att måla lister och dörrar med, skapar du ytterligare djup i rummet. I många fall ger det ett mjukare intryck än vitt. Men vill du ha klassiskt vita lister och dörrar finns det olika vita kulörer att välja mellan för att skapa känslan av varmt eller kallt.

8. Välj matt glans

När du ska köpa målarfärg ställs du inför valet av glansgrad. Vi rekommenderar att du väljer en så matt väggfärg som möjligt för snyggast finish, gärna Jotun Lady Pure Color eller Alcro ad.stil som båda två är slittåliga, avtorkningsbara och helmatta färger. De är premiumprodukter som står sig bra över tid.

barnrum
En fantasifullt mönstrad tapet kan vara fin i kombination med ränder.

9. Boka en konsultation

Det bästa tipset är att boka en konsultation i butik eller ett hembesök med någon av våra inredningsexperter. Under mötet går ni igenom projektet och du får berätta om dina tankar, behov och önskemål. Sedan träffas ni en gång till för presentation av designförslag.

Här hittar du fler tips!

Colorama.se hittar du fler experttips, mängder av inspiration och din närmaste Coloramabutik där du kan få personlig rådgivning.

Mest lästa artiklar