Att tänka på när du ska bygga garage

Ett garage kan göras hur enkelt eller hur avancerat som helst. Här är några saker att tänka igenom innan du sätter igång – för det är inte bara att tuta och köra.


Alla som någon gång har tittat in i ett garage vet att det knappast finns några gränser för vad ett sådant kan innehålla. Därför är ett av de mest grundläggande råden att bygga garaget tillräckligt stort. Tänk även på höjden, invändigt och i porten, om du har speciella behov.

Vad behöver få plats i garaget, förutom bilen eller bilarna? Däck, cyklar, barnvagn, utemöbler, grill, hyvelbänk, stegar, kanske en verktygsvagn, överblivna bra att ha-brädor … och så givetvis en gräsklippare och andra trädgårdsredskap. Att skapa en förrådsdel baktill i garaget, med egen ingång och kanske även avgränsad av en vägg, är en god idé. Eller kanske en snickarverkstad, en ateljé eller ett gästrum? Bygger du ett riktigt stort garage, skulle du kunna inreda en övervåning till allrum eller liknande.

Grund och stomme för garage

Som grund rekommenderas normalt en platsgjuten betongplatta, med en sockel i betong eller lättklinkerblock (lecablock). Det vanligaste är sedan att bygga garaget med en stomme i regelkonstruktion, men man kan givetvis lika gärna använda exempelvis lecablock. Ett enklare alternativ till detta är en stolpkonstruktion med betongplintar.

Ska du ha el i garaget, till belysning, hobbyredskap och för laddning av trädgårdsredskap? Glöm då inte att planera för det. Vill du ha avlopp i garaget, för att exempelvis kunna meka med bilen, behöver det normalt finnas oljeavskiljare och sandfällor. Hör efter vad som gäller i just din kommun. Och ska du installera el och/eller vatten och avlopp, kräver detta givetvis installatörer med rätt behörighet.

Läs mer: 10 tips för en bra parkeringsplats

Fasad och tak för garage

Fasaden bestämmer du själv – material, färg etc. Här är det naturligtvis en fördel om utformningen passar ihop med bostadshuset och/eller andra kringliggande byggnader, så att helhetsintrycket blir så bra som möjligt.

Detsamma gäller för taket. Det finns olika alternativ, både när det gäller typ av tak (sadeltak, valmat, pulpet…) och lutning. Tänk dock på att taklutningen kan påverka vilken typ av takbeklädnad du kan använda.

Ska garaget isoleras eller inte?

Om, eller hur mycket, du ska isolera garaget beror på vad du ska använda det till. Ska garaget bara vara till för förvaring behöver du inte isolera, även om det förstås är trevligare att sätta sig i en bil som har stått i ett isolerat och kanske även uppvärmt garage. Ett isolerat garage, eller del av ett garage, öppnar också för en bredare användning – som hobbyrum även på vintern, som annorlunda festlokal eller kanske rentav för övernattning.

Det går givetvis att isolera i efterhand, men enklast är förstås att planera för det redan från början, inte minst när det gäller grunden men även vid val av port, dörrar och fönster.

Ritningar och byggsatser till olika garage

Det finns ett antal olika tillverkare över hela landet som erbjuder garage och carportar i form av byggsatser. Fördelen med detta är givetvis att någon har gjort jobbet åt dig i form av att ta fram ritningar och räkna ut vad som behövs. Här är tre exempel.

• Björklidens i Sölvesborg har tillverkat byggsatser för garage och fritidshus i över 50 år. De har 15 standardmodeller av garage med tre olika paneltyper, men du kan även anpassa garaget efter egna önskemål. Pris från 56 700 kr.

• Ungefär lika länge har Mellby Garage funnits. Hos dem kan du köpa garaget i form av färdiga moduler eller, om du är extra händig, som färdigkapat lösvirke. Garagen har 10 års garanti och prisgaranti; modeller finns från 46 000 kr och uppåt.

• Svårt att välja mellan garage och carport? Varför inte både och! Modellen Garage/Carport från Jabo, som säljs via återförsäljare över hela landet, har en totalyta om 64,4 kvm och kostar ca 129 000 kr exkl takpannor och plåtpaket.

Om du funderar på att köpa en byggsats, kolla noga vad som ingår i priset och inte. Likaså vilken kvalitet de ingående delarna har, eventuell isolering, dimensioner på stommen etc. Glöm inte att ta reda på vad frakten kostar och tänk även på att själva grunden inte ingår.

Ett annat alternativ är att använda sig av de byggritningar, materialspecifikationer och byggbeskrivningar för garage som Svenskt Trä, som är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna, tillhandahåller på www.byggbeskrivningar.se.

Vill du bygga med lättklinkerblock som stomme, har betongtillverkaren Finja foldrar med ritningar, materialspecifikationer och arbetsgång för såväl enkel- som dubbelgarage – se www.finja.se/byggnader-p.57.1001. Köpa materialet får du dock göra själv, förstås.

Läs mer: Bygga carport eller garage?

Tänk på det formella först innan du sätter igång med garagebyggandet

För att bygga ett garage måste du normalt ha bygglov. Hur du ansöker, exakt vad som gäller och vilka policies som finns i olika frågor kan variera från kommun till kommun. Bestämmelserna kan variera även för dig som bor utanför detaljplanerat område, exempelvis på landet.

Därför bör du kontakta byggnadskontoret i din kommun i god tid för att få reda på vad som gäller i ditt fall, råder Jonas Yngström som är bygglovarkitekt på Växjö kommun.

– Ett exempel är att det som regel behövs en certifierad kontrollansvarig för ett bygge. Här i Växjö kräver vi det när det gäller garage, men inte för en carport som vi räknar som en enklare byggnad. Vi måste ha en teknisk samrådsträff, där den kontrollansvarige är med, senast tre veckor före byggstart.

Ett annat exempel är om man tänker bygga ett garage eller en carport på maximalt 15 kvm. I Växjö skulle ett sådant garage inte kunna klassas som en friggebod, menar Jonas Yngström, men däremot en carport som därmed inte skulle behöva bygglov.

Att tänka på när du planerar garagets läge på tomten är att du normalt måste ha tillstånd av grannen om garaget ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Likaså gäller att avståndet till gatan som regel måste vara minst 6 meter för att ge plats för biluppställning framför garaget. Men det finns även andra avstånd att tänka på.

– Om garaget placeras närmare tomtgränsen än 4 meter måste väggen vara brandklassad i den enklaste klassen, vilket även gäller eventuellt glas i väggen. Och tänker man bygga ihop garaget med huset kan detta kräva tillstånd i många fall, om det innebär en avvikelse från detaljplanen.

Man kommer heller inte undan bygglov i det fall då man ersätter ett befintligt garage med ett nytt. Då krävs nämligen både rivningslov och bygglov, oavsett om man bygger nytt i samma stil eller ej.

– En annan sak att tänka på är om man tänker använda någon del av garaget för boende, till exempel som gästrum, för att driva verksamhet i eller liknande. Det gäller även om man gör om i ett befintligt garage. Då måste man komma in med en anmälan om ändrad användning, avslutar Jonas Yngström.

Får jag ROT-avdrag för att bygga garage?

Så här skriver Skatteverket om ROT-avdrag för garage:

”Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.” Man kan dock inte få skattereduktion om man har ett nybyggt hus, med vilket avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.

Läs mer: Bygg en carport

Fem tips för garagebygget

• En vanlig dörr på en strategisk plats är bra, så slipper du öppna garageporten så fort du har ett ärende dit.

• Tänk på att cyklar, gräsklippare etc inte bara tar statisk plats, utan även behöver utrymme för att ledas ut.

• Skapa ordning och reda med hjälp av ett bra hyllsystem, annars är det lätt hänt att man bara stuvar in saker.

• Utnyttja väggytorna. Att hänga redskap på väggarna är naturligt, men även däck och annat kan hängas.

• Ett litet fönster över garageporten, om utrymme finns, kan ge garaget ett lite exklusivare utseende.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar