Bygg en bod

Har du väl fått upp din bod på tomten förstår du inte hur du tidigare klarade förvaringen av cyklar, gräsklipparen, vinterdäck...


Att sätta upp en monteringsfärdig bod i byggsats går snabbt. Golv och väggar brukar vara förberedda i sektioner som är enkla att sätta ihop. I några av förråden och bodarna i vår marknadsöversikt utlovas byggtider mellan tre till sex timmar – räkna annars med någon dag för en normalhändig person. Ju större prefabriceringsgrad, det vill säga ju mer förarbete som gjorts i fabrik, desto lättare är boden att montera upp.

Men kolla vad som verkligen ingår i byggsatsen. Takbeläggning är exempelvis inte alltid en självklarhet, liksom golv om du vill ha det. Ska den fungera som snickarbod behövs kanske också isolering och elektricitet. Den händige, som det så vackert heter, ritar och skaffar förstås själv material till sin bod. Man kan också köpa tillkapat lösvirke och montera själv. Fast det är inte alltid så säkert att man sparar pengar på att bygga själv. Och framför allt tar det längre tid.

Högst två bodar på tomten

En friggebod, det vill säga en byggnad på högst tio kvadratmeter, får byggas utan byggnadslov på tomten. Den kan användas till allt från bastu till trädgårdsförråd.

Men även om en bod får se ut nästan hur som helst, ska den vara estetiskt tilltalande och passa in i miljön enligt plan- och bygglagen. Tillåten maxhöjd är tre meter från mark till taknock. En altan utöver de tio kvadratmetrarna är tillåten, däremot inte tak över denna. Annars finns egentligen inga begränsningar. För form och färg gäller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen om estetik och hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärden på platsen.

Du får inte heller bygga hur många som helst på tomten: ”I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp högst två fristående komplementbyggmader med sammanlagd byggnadsarea på högst tio kvadratmeter”, skriver Boverket i broschyren Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Du kan alltså antingen uppföra en byggnad om högst tio kvadratmeter eller två på sammanlagt tio kvadratmeter utöver de byggnader som det redan finns bygglov för.

Men en ändring kan vara på gång. I ett förslag till ny plan- och bygglag som nu är ute på remiss föreslås bland annat att en friggebod ska få bli 15 kvadratmeter istället för de nuvarande tio.

– Dessutom föreslås att begränsningen tas bort som innebär att man får ha högst två byggnader på tomten som tillsammans utgör tio kvadrat. Men det kommer troligen att dröja till 2008 innan vi vet om förslaget träder i kraft, berättar Lars Estlander på Boverket.

Däremot kommer vi förmodligen att få behålla de nuvarande reglerna om att avstånd till tomtgräns (utan grannes tillåtelse) ska vara minst 4,5 meter. Är avståndet mindre behöver du både grannarnas godkännande och bygglov. Skulle grannarna inte godkänna boden kan byggnadsnämnden i kommunen pröva saken. Men då får du först lämna in en ansökan om bygglov.

Bod på hjul — vad gäller?

Ska friggeboden byggas inom strandskyddsområde (det vill säga vanligen inom 100 meter från hav, sjö eller vattendrag) måste tillstånd skaffas enligt miljöbalken – vilket du i så fall bör kontakta kommunen om. Dessutom kan bestämmelserna skilja sig åt inom och utanför detaljplanelagt område.

En annan återkommande fråga är om en bod som är större än tio kvadrat slipper bygglov om den är flyttbar, exempelvis försedd med hjul.

– Här är det användningen som avgör om den kräver bygglov, och hur länge den står på samma plats. Detsamma gäller husvagnar, husbilar och båtar. Den bedömningen görs av kommunen, säger Lars Estlander. 

Kolla försäkringen

Förråd och bodar brukar inte ingå i villaförsäkringen. Beroende på vad du använder dem till kan de däremot tilläggsför-säkras. Skulle exempelvis ett träd blåsa ner och förstöra boden, utgår annars ingen ersättning – något som många husägare blev varse vid förra vinterns storm. Eller, ännu värre: Vad gäller egentligen om det börjar brinna i boden och branden sprider sig till villan?

– Det finns avståndsregler för att en brand inte ska spridas, och dessa måste man ju följa. Det är den boende som själv ansvarar för att man uppfyller Boverkets byggregler, berättar Bengt Johansson på Länsförsäkringar.

Ett förråd eller en bod under tio kvadratmeter behöver inte brandklassas. Är den däremot större måste den antingen brandklassas eller placeras på ett avstånd från bostadshuset på minst fyra meter. Brandklassningen beror på hur lång tid en yttervägg kan motstå en brand. Fråga kommunens byggnadsnämnd vad som gäller.

– Om man på något sätt varit vårdslös och detta orsakar brand kan det bli fråga om en sänkning av ersättningen, eller ingen ersättning alls. Sådana här frågor bedöms från fall till fall, men det är ingen vanlig fråga.

Brandfarlig förvaring

Vad har du i förrådet? Och vad bör inte finnas där? Kolla med ditt försäkringsbolag!

– Man får inte ha hur mycket som helst av brandfarliga ämnen i ett förråd. Till exempel en dunk bensin till båtmotorn ska förvaras i en för ändamålet godkänd dunk. Bengt Johanssons tips är att kontakta kommunen, även om du inte behöver bygglov, där kan du få goda råd och idéer på lösningar du kanske inte tänkt på. 

Marknadsöversikt – förråd/bodar  

Bod i stålplåt med många tillbehör

 

Produktnamn: Trädgårdsbod Europa
Tillverkare:
Biohort, försäljning genom Covent Garden AB, tel 08- 718 48 04,www.coventgarden.se
Typ av förråd/bod:
Trädgårdsbod för förvaring.
Material:
Varmgalvaniserad stålplåt grund- och brännlackerad i grått, grönt eller brunt.
Storlek
: 1,5 till 9,5 kvadratmeter. 
Mått:
Bredd från 1,72 till 3,16 m, längd från 0,84 till 3,0 m, takhöjd från 1,88 till 2,02 m. 
Vad ingår i paketet?
Komplett monteringsfärdig byggsats. Skruvförband, gångjärn och andra monteringsdetaljer i rostfritt stål. Dubbeldörr med reglar för bägge dörrarna, dörrvred och cylinderlås. Två inbyggda takrännor. Skruvar och förankringsjärn för förankring av boden. Hyllor, redskapshållare, förvaringssystem, konsoler och hyllskenor från golv till tak. 
Fönster:
Finns som tillval
Kan förrådet monteras av köparen?
Ja, monteringstid cirka 3-6 timmar för två personer.
Övrigt:
Tillval som sockel i aluminium, golvskivor av aluminium, extra hyllor 21 eller 51 cm djupa), extra redskapshållare, öppningsbart fönster, stuprör, sidotak, cykelhållare. 20 års garanti mot genomrostning. Dimensionerande snölast 150 kg per kvadratmeter.
Pris:
Från 6 870 kr för minsta modellen. Hemleverans ingår i priset.


Produktnamn:
Lillö
Tillverkare: Braås Stugan AB, tel 0474-300 81,
www.braasstugan.se
Typ av förråd/bod: Förråd till förvaring eller hobby/mekarum
Material: Furuplank 45×150, storlek 6 kvm
Mått: 3,00 x 1,96 m, lägsta höjd inne 1,85 m
Vad ingår i paketet? Dörr, lås, trycke samt papp.
Fönster: Nej
Kan förrådet monteras av köparen? Självklart (det är det som är det roliga). Företaget monterar ej.
Övrigt: Fönster och veranda kan fås som tillval. Frakt tillkommer med 975 kronor i hela Sverige. Ett års garanti.
Pris: 10 200 kronor 

Lättmonterad redskapsbod

 

Produktnamn: Bod (6 kvm)
Tillverkare: JK-Trä AB, tel 0474-211 00,
www.jk-tra.se
Typ av förråd/bod: Redskapsbod
Material: Trä
Storlek: 6 kvm (finns även i storleken 8 kvm)
Mått: 2 x 3 m (den större boden på 8 kvm har måtten 2 x 4 m)
Vad ingår i paketet? Allt virke (tillkapat). Färdiga väggsektioner, dörr med fönster, takpapp. Regelstomme 45 x 70 mm, stående eller liggande ytterpanel 21 mm, golv av 21 mm virke på bjälklag av 45 x 95 mm cc 60 mm inner tak i panel som går upp i nock.
Fönster: Finns ej
Kan förrådet monteras av köparen? Ja, levereras i sektioner som är lätta att montera, monteringsanvisning bifogas. Företaget erbjuder även montering.
Övrigt:
Pris: 11 900 kronor (den större boden på 8 kvm kostar 13 800 kronor) 

Lättmonterat i moduler

 

Bod i byggsats går ofta lätt att snickra i hop. Boden på bilden heter Brännö och kommer från CA-boden. 

Produktnamn: Förråd Brännö
Tillverkare: CA-Boden, tel 0611-217 90,
www.caboden.se
Typ av förråd/bod: Moduluppbyggt förråd
bestående av färdiga bjälklag, väggelement, takstolar och takplattor.
Material: Genomgående kraftiga materialdimensioner (bjälklag 45 x 145, väggblock 45 x 70, takstolar 45 x 145, takplattor med råspont 22 x 120, väggpanel 22 x 145 med 22×45 läkt).
Storlek: 6,2 kvm (förråd finns i storlekar från 6,2-60 kvm)
Mått: Bredd 2,40 m, längd 0,54 m, höjd 3,0 m, höjd inne 2,7 m till nock.
Vad ingår i paketet? Komplett stuga med fodersats, ett fönster 80 x 50 ök, en förrådsdörr, takpapp, skruv, bult, spik, vindskivor, takfotsbrädor med mera.
Fönster: Ett fönster (80 x 50)
Kan förrådet monteras av köparen? Ja, monteras enkelt av köparen (delarna kan ej sättas på fel plats). Montering erbjuds normalt ej.
Övrigt: Tillval finns som isoleringssatser, veranda, målning, plåttak, frakt, extra fönster och dörr.
Pris: 12 500 kronor

Snickarbod eller förråd?

 

Produktnamn: Peter
Tillverkare: Trähuset, tel 08-776 44 14,
www.trastugor.com
Typ av förråd/bod: Förråd för förvaring,
snickarbod med mera.
Material: Trä
Storlek: 9,9 kvadratmeter
Mått: Bredd 385 cm, djup 249 cm, höjd 289 cm. Dörrarnas mått är 80 x 185 eller 160 x 185 cm
Vad ingår i paketet? Dörrar, mellanvägg, två fönster 45×45 (enkelglas, ej öppningsbara). Komplett leverans inklusive underlagspapp, spik, gångjärn med mera.
Kan förrådet monteras av köparen? Ja (monteringshjälp finns)
Övrigt: Samtliga stugor och förråd tillverkas i Sverige. 10 års garanti mot konstruktionsfel. Transport tillkommer.
Pris: Cirka 15 995 kronor 

Timmer med snickarglädje

Produktnamn: Skalet 10
Tillverkare:
Jörnträhus, tel 0916-107 00,
www.jorntra.se
Typ av förråd/bod: Knuttimrat förråd
Material: Korsknutsstomme av norrlandsfura
Storlek: 9,6 kvadratmeter
Mått: 3,09 x 3,09 m, höjd 2,30 m. Pardörrens mått: bredd 140 cm, höjd 190 cm.
Vad ingår i paketet? Korsknutsstomme av norrlandsfura 34×136 mm profilhyvlat timmer. Golv och golvbjälklag, bärlina, golvåsar, golvbrädor, ytterväggar. Yttertak, takåsar, ändspontad råspont, underlagspapp, lister med mera. Dubbla vindskivor, vattenbrädor, hängbrädor och utvändigt foder till dörr och fönster. Figursågad ”snickarglädje”. Taklist och golvsockel. Glasad ytterdörr med trycke och låscylinder, öppningsbart fönster. Dörrbleck. Enkel pardörr med låshasp.
Fönster: Ja
Kan förrådet monteras av köparen? Ja, allt är uppmärkt och klart för enkel montering. Företaget kan även erbjuda montering via samarbetspartners.
Övrigt: Spik ingår ej. Altan finns som tillval. Till räcke levereras 34 x 136 mm timmerplank som monteras i samband med stugmontering
Pris: 15 500 kronor, altan som tillval 1 995 kr (frakt tillkommer).

Funkis-förråd

 

Produktnamn: F8
Tillverkare:
Trädgårdshus 1 Stockholm, tel 070-616 07 00, www.tradgardshus.se   
Typ av förråd/bod:
Förråd i funkisstil med pulpettak, klassiska runda fönstret och pardörrar.
Material:
Prefabricerade moduler i trä
Storlek:
8 kvadratmeter
Mått:
Yttre bredd 2,23 m, längd 3,6 m, höjd 2,35 m,
innerhöjd 2,1 – 1,85 m.
Vad ingår i paketet?
Dörr och fönster (monterade), vattbrädor av plåt, takpapp, pappspik och skruv för montering.
Fönster:
Ett runt fönster (43 cm)
Kan förrådet monteras av köparen?
Ja, det tar cirka sex timmar. Företaget erbjuder montering i Mälardalen.
Övrigt:
Tillval som vedförvaring, golv av 22 mm råspont, golv av 27 mm furu, isolerad dubbeldörr, extra fönster, grundmålning, ytmålning, frakt, montering.
Pris:
Grundpris (omålat) 24 600 kr

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar