Krävs bygglov?

Behöver vi bygglov om vi vill bygga om garaget till bostad? Här är expertens svar.


Vi vill bygga om garaget till bostad med pentry och badrum till vår son. Behöver vi bygglov?

Victoria Berndtson

Svar:

Bygglovsplikten i ett enskilt fall avgörs av kommunen. Svaret beror på olika faktorer, till exempel om garaget är sammanbyggt med bostadshuset.

Generellt krävs inte bygglov för att inreda bostadsrum i ett garage som är sammanbyggt med bostadshuset, eftersom det inte är en ändring till ett helt annat ändamål.

Däremot kan det fortfarande krävas lov om man vill bygga om ett enbostadshus till ett tvåbostadshus, det vill säga att man utökar det totala antalet bostäder i byggnaden.

Det kan dock i vissa fall vara lovbefriat att ändra enbostadshus till tvåbostadshus, enligt 9 kap 4c § plan- och bygglagen. I så fall krävs en anmälan till byggnadsnämnden.

Karl Evald, jurist, Boverket

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar