Bra att veta om golv av massivt trä

Dags för ett golvbyte? Här får du veta det du behöver innan du införskaffar ett massivt golv.


Massiva trägolv har tidigare varit vanliga mest i vardagsrum. Men nu vill allt fler villaägare ha golv av massivt trä även i sovrum och kök. Utbudet är stort och valmöjligheterna många. Därför kan det löna sig att titta igenom den här artikeln i lugn och ro, innan du hastar iväg för att köpa eller börjar lägga golv. Då är chansen störst att du blir nöjd med slutresultatet.

Golvet ska vara en del i helheten

Bäst resultat får man om man väljer golvet med hänsyn till att rummet och bostaden ska fungera som en som en helhet. Materialet på golv, väggar och tak ska tillsammans med möbler och inredning ge rummet harmoni.

I ett rum med mattor som nästan täcker hela golvytan ser man knappast golvet, medan golvet i rum utan mattor lätt fångar blicken.
Trägolv och trävita möbler tillsammans kan innebära att de konkurrerar med varandra, man får ett ”bråkigt” rum. Man kan samtidigt få fina ”brytningar” som framhäver både golv och möbler utan att ”bråka”. Trägolv och målade trämöbler innebär inte någon sådan konkurrens.

Olika träslag – men blanda inte

Furu är det vanligaste barrträslaget i golv. Den ger ett tvåfärgat golv med ljusare trä och mörkare kärna. Vissa brädor kan helt sakna kärna. Gran ger ett enfärgat golv, något ljusare än furun. Golv av lövträ, t ex ek, bok och ask, ger olika typiska utseenden. Man bör dock inte blanda olika träslag.

Kvalitet efter kvistighet

Trä sorteras i olika kvaliteter, när det gäller lövträd sker sorteringen främst efter förekomsten av kvistar. Rikligt med kvist ger ett ”livligt” golv, som dock kan bli så livligt att det blir ”bråkigt” och kallar på all uppmärksamhet. Men ett kvistfritt golv kan i stället ge en yta som upplevs som ”död”. En yta som lika gärna skulle kunna vara övermålad med täckande färg.

Innan man bestämmer sig för en viss kvalitet bör man lägga samman några brädor för att skapa sig en bild av hur det färdiga golvet kommer att se ut. Om man har ändå har svårt att få en helhetsuppfattning om det färdiga golvet bör man ta med sig några brädor av olika kvalitet hem på prov. På så vis kan man göra ett säkrare val och slipper att ångra sig när golvet är färdigt.

Läggriktning efter dagsljuset

Många gånger är läggningsriktningen given av riktningen på bjälkarna som man spikar golvet i. Men lägger man ett s k flytande golv, så kan man själv välja riktningen. Önskvärt är då att golvbrädorna läggs i samma riktning som man går in i rummet och att denna riktning samtidigt är sådan att dagsljuset faller längs brädorna. Det är sällan som båda villkoren kan uppfyllas samtidigt; går inte detta så måste man välja så gott det går.

Bredd på brädorna

Många förknippar trägolv med breda golvtiljor. Breda brädor kan passa i stora rum, likaväl som mycket smala brädor. Det gäller här liksom i alla andra val av golv att man uppnår det intryck man eftersträvar. Rådet är att provlägga en bit av golvet. Tänk på att smala brädor ger mindre springor mellan brädorna.

Traditionellt brukar man lägga brädor med samma bredd. Det går dock alldeles utmärkt att lägga trägolv med tre-fyra olika bredder på brädorna. Kravet är att bredderna måste blandas slumpmässigt för att man ska uppnå det släta intryck som denna läggning kan ge.

Rätt fuktkvot

Fuktkvoten hos golvbrädorna är viktig för att man ska få en vacker golvläggning med endast minimala golvspringor. Tidigare brukade man själv få lägga upp virket i rummet för att få det att anpassa sig till den rätta fuktkvoten. Detta kunde ta flera veckor. Numera finns det färdigtorkade produkter att köpa. Dessa är förpackade i fuktspärrade förpackningar, som gör att innehållet håller rätt fuktkvot oavsett årstid. Dessa förpackningar ska därför inte brytas förrän läggningen börjar.
I förpackningarna finns läggningsanvisningar som är enkla att följa. Ett gott råd är att investera i verktyg och hjälpmedel som finns för golvläggning, de underlättar i hög grad arbetet.

Ta bort gamla golvet

Det finns olika möjligheter lägga om ett gammalt golv. Består det av golvmatta på ett undergolv av t ex spånskiva, så kan man ta bort alltsammans och starta om från golvbjälkarna. Man kan då bli av med eventuellt knarr och samtidigt passa på att rikta upp eventuella ojämnheter. Den nya golvnivån blir då ungefär som den gamla, vilket också är en fördel.

Det golvvirke man då väljer bör minst vara 20 mm tjockt, när golvbjälkarna ligger på max 600 mm avstånd, och minst 25 mm om bjälkarna ligger på max 800 mm avstånd. Läggningsriktningen bestäms av bjälkarnas riktning.

Lägga nytt golv på gammalt

Om man bara tar bort den gamla golvmattan och behåller det gamla undergolvet, spånskivan, så kan renoveringen bli något enklare. Man kan då lägga s k flytande golv, d v s limma ihop brädorna till ett stort flak, eller skruva fast dem i undergolvet. Den senare läggningen blir oftast bättre och vackrare. Den nya golvnivån kommer då att ligga något över den i angränsande rum. Man måste jämna ut nivåerna vid trösklar, dörrar o s v. Byter man inte socklar kan man täcka springan närmast vägg med en extra list.

Limma ihop brädorna ska man bara göra när andra möjligheter saknas, exempelvis om underlaget består av betong. Läggningsriktningen kan man själv bestämma. Golvvirket kan då vara tunnare, 14 – 20 mm.

Varma golv

Trägolv är i sig sköna att gå på även barfota. Men det går också att ytterligare öka känslan av ett skönt trägolv genom att lägga golvvärme under. Detta är numera möjligt, eftersom färdiga trägolvprodukter är torkade till mycket låg fuktkvot. Varma trägolv ger något större fuktrörelser än icke värmda golv. Därför rekommenderar man att sådana ska spikas, så att fuktrörelsen kan tas upp i varje golvbräda. Varje golvtillverkare har särskilda läggningsanvisningar för varma trägolv. Tänk på att golv med golvvärme helst inte bör lackas, utan istället färdigbehandlas med olja, för bästa resultat.

Ytbehandling bevarar träkänslan

De färdiga golvprodukter som finns att tillgå har fått en ytbehandling redan vid tillverkningen. Med läggningsanvisningen finns förslag till olika ytbehandlingar. De kan bestå av: lut + olja, lut + såpa, eller lack.
De båda första ytbehandlingarna innebär att man behåller träkänslan i golvet, samtidigt som man underlättar skötseln.

Lackning av trägolv är numera inte så vanlig. Den ger golvet en hård yta som tar bort träkänslan. Det finns också risk för att lacken limmar samman flera golvbrädor till flak, som gör att fuktrörelserna ger stora lokala sprickor mellan enstaka brädor.

Lut används för att bleka golvträet så att det inte ska mörkna för mycket, och ökar också upptagningen av olja i detta.

Oljan innebär att man får en yta som stöter bort vatten, så att smuts inte lika lätt sugs in. Det finns oljor som innehåller vitt pigment, för att det behandlade golvet ska se ljusare ut.

Såpan tränger in i golvytan och hindrar smuts att tränga in, samtidigt som den underlättar rengöringen. Man bör använda ”trägolvsåpa”, eftersom andra sorter tar bort oljan och gör träet mer smutskänsligt.

Behandlingar med olja och såpa kan kombineras på olika sätt. Detta framgår av läggningsbeskrivningen som åtföljer förpackningarna. Ibland rekommenderar tillverkaren särskilda fabrikat som är anpassade till golvprodukten.

Skötsel

Trägolv kan skötas med vanliga metoder. Dammsugning är det normala och vid större städningar skuras golvet med trägolvsåpa och vatten. Därefter kan man passa på att underhållsolja golvet. Detta bör helst ske minst en gång per år.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar