Rätt golv i våtutrymmet

Kostnaderna för vattenskadorna för villor under åren 2000-2002 beräknas totalt till fem miljarder kronor. Det visar en ny rapport.


Kostnaderna för vattenskadorna för villor under åren 2000-2002 beräknas totalt till fem miljarder kronor. Det visar en ny vattenskadeundersökning från VVS-installatörerna. Det är en dyster läsning för alla villaägare som nyligen installerat kakel och klinker men också en kritik mot de branschregler som utger sig för att vara ett riktmärke för keramiska beläggningar och beklädnader i våtutrymmen.

Totalt har 7 350 vattenskador har inrapporterats mellan åren 2000 – 2002. Skadorna är på installationer utförda mellan 1950 och 2002. 86 procent av de inrapporterade skadorna berör villor. Skadorna indelas i tre områden:
Utrustning, (tvättmaskiner, diskmaskiner, etc.)
Rörledningar (tappvattenledningar, etc.)

Tätskikt i våtutrymmen ( tätskikt/keramik, plastmattor och målad vägg) där träbjälklag utgör ca 60 % av skadorna på golv.
Kostnaderna för vattenskadorna beräknas totalt till fem miljarder kronor inkluderat självrisker, försäkringsbolagens kostnader, oförsäkrade fastigheter.

Vattenskador på keramikgolv

Vattenskadorna på keramikgolv sker antingen genom läckage i tätskiktet eller vid tätskiktets anslutning till golvbrunnen.

Att det läcker igenom tätskiktet beror på flera saker då kombinationen keramik och trä inte är den bästa konstruktionen att rekommendera:

1. För lite tätskikt applicerat i förhållande till leverantörens rekommendationer om X kg/m2 även om det rollats två gånger
2. Svårt att få på lika mycket över hela golvytan.
3. Rörelser i underlaget (sommar och vinter) som kan påverka tätskiktet och dess deformationsupptagningsförmåga i konstruktionen
4. För glest mellan bjälkar (böjstyvhet skall motsvara centrumavstånd, c 300)
5. Rollade tätskikt direkt på spånskivan, etc.
6. Bristfälliga konstruktioner vid golvbrunnen

Tätskiktets anslutning till golvbrunnen läcker

Det läcker ofta vid tätskiktets anslutning till golvbrunnen och då särskilt på träbjälklag med keramiska beläggningar. Stapeldiagrammet nedan visar andelen uppkomna vattenskador vid golvbrunnen de tio senaste åren för keramiska beläggningar på träbjälklag där en jämförelse kan göras med plastmatta. En plastmatta är lättare att ansluta till en golvbrunn så att man slipper läckage.

Därför läcker det vid golvbrunnen

För sju år sedan, 1995, utkom Branschreglerna för keramiska beläggningar (golv) i våtutrymmen för första gången. Här kan man få råd och tips om vad man ska tänka på just vid golvläggning i våtutrymmen. Den tar upp rekommendationer för hur underlaget skall vara beskaffat för att kunna bära en keramisk beläggning och prestandakrav på tätskikten och fästmassor som omfattas av draghållfasthetsprov och vattentäthet.
Vad som saknades 1995 och som fortfarande saknas i dessa branschregler är till stor del orsaken till vattenskadorna vid golvbrunnen.
Orsaken/orsakerna är följande.

1. Provningsmetod för att testa tätskiktets täthet i golvbrunnen saknas.
2. Erfarenheter från tätskiktsanslutning till golvbrunn i trähus saknas
3. Erfarenheter från tätskiktets kvaliteter i trähus saknas

Att använda en konstruktion som saknar provningsmetod kan ibland vara befogat om man har goda erfarenheter av produkten/metoden, men att använda en produkt/metod som saknar provningsmetod och dessutom är helt oprövad i trähus är inte särskilt klokt och i synnerhet inte när det handlar om keramik och träbjälklag. Vattenskadeundersökningen bekräftar tyvärr detta.

Plastmatta som yt- och tätskikt eller som enbart tätskikt

Att plastmattan i vattenskadeundersökningen verkar vara ett säkrare alternativ i jämförelse med den keramiska beläggningen (golv) i allmänhet och vid golvbrunnen i synnerhet beror på följande:

1. Trähusets våtutrymme konstrueras i allmänhet för plastmattor då centrumavståndet mellan bjälkarna i allmänhet är c 600. Ett sådant c-mått klarar inte av att bära en keramisk konstruktion. Förstärkningar av bjälklaget måste i så fall utföras och det är inget arbete för amatörer.
2. Golvbrunnar och dess klämringar (de som håller tätskiktet på plats) är konstruerade och typgodkända för plastmattor och inget annat
3. Plastmattan har i jämförelse med de rollade tätskikten (keramiken) en mycket bättre deformationsupptagningsförmåga. Det är viktigt när man bygger våtutrymmen i trähus. Trä är ju som bekant ett levande material.

Bra att veta om golvbrunnar

Ska man byta golv i så kan det vara bra att känna till vilken typ av golvbrunn man har. Den påverkar nämligen möjligheten
Äldre golvbrunnar i plast är vanligast, cirka 80 procent av alla villor har såna. Golvbrunnar och dess klämringar är konstruerade för plastmattor och inte för några andra tätskikt.

Så här känner du igen en äldre golvbrunn:

Äldre golvbrunn: Tillverkades fram till 1991. Klämringen är manuellt ställbar och som i de flesta fall har snäppen. Någon enstaka kan ha en skruv som spänner klämringen likt en slangklämma. Har ej löstagbart vattenlås. Har inga typgodkända förhöjningsringar.

Nyare golvbrunn: Började tillverkas 1991. Klämringen är en mekanisk anordning som antingen skruvas fast eller spänns fast genom en fjädrande stålfjäder. (Den sistnämnda klämringen är den mest förkommande på marknaden.) Har löstagbart vattenlås. Har typgodkända förhöjningsringar.

VARNING!!

Förhöjningsringar är en kompletteringsanordning till en golvbrunn som hamnat för lågt i bjälklaget, det är fel redan från början eller i de fall man måste förstärka bjälklaget över dess hela yta. Förhöjningsringar skall man alltid vara restriktiv med.

Övrigt att tänka på:

Många hantverkare följer maniskt branschreglernas krav om fall mot golvbrunn vid duschplats och fall på övriga ytor där branschreglerna/keramik anger 1:50 respektive 1:100. Vid ett stort badrum kan det ge trösklar på 50-60 mm. Fakta är följande:

Det finns minimikrav för vilka regler som gäller för fall mot golvbrunn som grundar sig på de statliga byggreglerna, Boverkets Byggregler, BBR. Dessa regler säger att det skall vara fall vid duschplats samt att det inte får förekomma något bakfall i våtutrymmet. Några krav om 1.50 eller 1:100 finns inte. Tänk också på att stora plattor och branta fall är en olycklig kombination då fogsprång lätt uppstår.

Du som vill veta mer kring tätskikt, golvbrunnar, träbjälklag, plattsättning kan gå in på GVK:s hemsida, www.gvk.se där du hittar många svar på dina frågor i SÄKRA VÅTRUM:

Du kan också faxa: 08-644 43 47 eller e-posta. info@gvk.se

*) De keramiska branschreglerna prövar sedan 2001 tätskiktens täthet vid golvbrunnen enligt en metod som heter SP 2507.
OBS! Den provningsmetoden omfattar endast de nya golvbrunnarna som utgör ca 20 % av det befintliga beståndet. Du som är i stånd att renovera ditt våtrum har troligtvis en äldre golvbrunn varför du bör konsultera en fackman om råd.

Undersökningen kan beställas från VVS-installatörerna via fax: 08-669 41 19 eller via e-post: info@vvsi.se

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar