Trägolv värda att renovera

Oljat, lackat eller lutat? Ja - golv kan verkligen skötas på olika sätt. Här får du veta grunderna om skötsel och underhåll.


Intresset för olika typer av trägolv har ökat kraftigt under hela 90-talet. Och det finns trägolv för alla smakriktningar – massiva tiljor eller lamellparkett, som den någorlunda händige själv kan lägga in. Men den dag kommer när parkettgolvet behöver slipas och lackas – alternativt oljas.

Trägolven kan efter slipning lackas, oljas eller behandlas med lut och olja, alternativt såpa. I det sistnämnda fallet får man ett golv som har det gamla skurgolvets charm och harmoni. Lutningen avser endast golv av barrträ. Allra vanligast är det att man lackar det nyslipade golvet, men intresset för att olja eller behandla med lut och såpa har ökat på senare år. Med oljan framhävs träets struktur och golvet får en djup sidenmatt lyster, som är mycket tilltalande. Man ska dock ha i minnet att ett oljat golv behöver underhållas på ett annat sätt än ett lackat.

Golvslipningsfirmor hittar man på Gula Sidorna, men om man inte har tummen mitt i handen och är omsorgsfull och följer instruktionerna noggrant kan man göra jobbet själv.

För att slipa golvet behöver man tillgång till golvslipmaskin och kantslipmaskin, som båda kan hyras. I samband med sliparbetet behöver man dessutom dammsugare, slippapper, parkettsickel och träkitt till reparation av ev. skador och sprickor.

Vänd dig till en erfaren golvfackhandlare, som kanske har utrustning att hyra ut, och som i alla fall kan ge dig värdefulla råd och förse dig med lämpliga verktyg och passande material.

Säkerheten viktig

När man handskas med maskiner, i synnerhet sådana som man inte har erfarenhet av, är det mycket viktigt att man följer bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna – såväl för sin egen som för golvets skull. När man förbereder maskinen för arbetet – lyfter av valsskyddet och trär på sliphylsan t ex – måste man alltid kontrollera att kontakten inte sitter i. Man ska också ha jordfelsbrytare i väggurtaget.

Man måste också tänka på att dammet från ett tidigare lackat golv är eldfarligt. Detta gäller även polérdukar, trasor och liknande, som varit i kontakt med golvoljan. Därför ska de läggas i vatten eller eldas upp direkt efter användningen.

Lut är frätande och ska behandlas med respekt. Skyddshandskar och skyddsglasögon är ett måste när man arbetar med lut. När det färdiglutade golvet slipas med polérmaskin bör man använda dammskyddsmask för att inte andas in det stoff som kan finnas kvar i luften.

Så här slipar man

Ett parkettgolv som ska lackas slipas tre gånger – först med 50-kornspapper, sedan med 80-korns och sista gången med ett fint 120-kornspapper. Furu- och grangolv slipas 1:a gången med 36-kornspapper, 2:a med 50 korn, 3:e med 80 korn och 4:e gången med 120-kornspapper. Man måste dammsuga mycket noga mellan varje slipning.

De flesta golv slipas i träets längdriktning. Fiskbensmönster slipas först diagonalt en gång i vardera längdriktningen och sedan i rummets längdriktning.

Närmast väggen använder man kantslip och längst in i hörnen får man arbeta manuellt med parkettsickel eller hörnslipmaskin, om man har tillgång till en sådan

Klart för lackning

Man kan välja mellan matt eller halvmatt golvlack, som givetvis är vattenbaserad. Man lackar med hjälp av roller eller pensel. Rollern förs över golvet med långa jämna drag och man bör undvika att lyfta den medan arbetet pågår. Föredrar man att pensla ut lacken arbetar man med jämna drag i rörelser som liknar åttor. Torktiden är 1 – 2 timmar vid normal temperatur.

Oljebehandling

Nu behöver man polérmaskin, slipnät, polérrondeller, polérdukar, golvolja, filtpäls och applikator.

Efter grundslipningen gör man en extra finslipning. Då läggs slipnätet på golvet och polérrondellen placeras ovanpå. För lövträ använder man 120 korns slipnät och för barrträ 100 korns. Centrera maskinen på rondellen och påbörja finslipningen. Den kan utföras antingen tvärs eller längs med brädorna.

Dammsug golvet omsorgsfullt före oljningen. Vid denna använder man applikatorn med filtpälsen påträdd. Stryk ut oljan i olika riktningar, så att den täcker väl. Den får suga in i träet ca 30 minuter innan man gör om proceduren.

Efter ytterligare 30 minuter gör man en tredje applicering, så att även starkt sugande delar av träet blir mättade. Om golvet fortfarande är blött efter 30 minuter har golvet fått tillräckligt med olja.

Slutligen arbetar man in oljan korsvis med polérmaskin och blå rondell. Det tar 12 – 18 timmar innan man kan börja gå på golvet. Då är det dags att finpolera det, vilket man gör med en röd polérrondell. Slutligen polerar man med duk, som läggs under rondellen.

Lutbehandling av furu- och grangolv

Detta behövs: Polérmaskin, slipnät, polérrondeller, polérdukar, trälut, lutpensel, hink, skyddsglasögon, skyddshandskar och dammskydd.
Lutbehandlingen bevarar träets ljushet och ger vacker patina.
Efter slipningen behandlar man golvet med polérmaskin och 100 korns slipnät. Det är viktigt att fiberporerna öppnas, så att luten kan verka ordentligt.

Täck intilliggande ytor. Det är absolut nödvändigt att använda skyddshandskar och skyddsglasögon, eftersom luten är frätande.
Luten appliceras flödigt med lutborsten i brädornas längdriktning. Pensla några brädor åt gången i hela rummets längd. Börja sedan om vått-i-vått. Luten ska torka ett dygn och poleras sedan med polérmaskin och röd rondell. Glöm inte dammskyddsmasken! Efter dammsugning kan man välja att behandla golvet med olja eller golvsåpa. Den senare appliceras tre gånger.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar