Guide: Bygg en bod

Fullt i garaget – eller dålig förvaring i fritidshuset? Bygg en klassisk bod, som rymmer såväl ved som tomburkar. 


Boden, som är åtta kvadratmeter, eller 2 x 4 meter, har varje funktion ett eget ut­ rymme vilket gör det lätt att hålla ordning. 

Hyllor för förvaring

I återvinningsavdel­ningen finns rejäla hyllor med ordentligt märkta lådor och behållare där glasflaskor, papper, över­ bliven målarfärg, elektronik och batterier kan sorteras.

Lecablock som grund

Boden är byggd på fast mark med lecablock som grund. På dem ligger tjärpapp som stoppar fukten. Sedan bärlinorna, alltså ramen, spikatsihop fästs golvbjälkarna med vinkeljärn. Och när bodgolvet som spikas med kraftig råspont är klart fungerar det som en bra arbetsplattform.

Stabilisering och målning

De fem takstolarna/ väggelementen byggs enklast på bodgolvet utifrån en mall av fast­ skruvade brädbitar. När takstolarna/väggelemen­ten är resta stagas de upp av den bakre väggen. Även taket bidrar till att stabilisera konstruktionen. Till väggarna används råspont för utrymmen där det ska vara tätt. Vedavdelningen är klädd med glest spikad råplan. Taket är plåtklätt. Boden är målad med Falu ljus rödfärg, dörrarna med grön linoljefärg och golvet med en blandning av linolja och terpentin. 

Du behöver:

Byggtid: en vecka.
Kostnad:
10 000 kr. 

 • 6 st lättklinkerblock. • 35 m regel, 45x145mm (B, G).
 • 340 m råspont, 20x95mm (C, K).
 • 26 m regel, 45x95mm (D).
 • 80 m regel, 45x70mm (E, H).
 • 11 m regel, 45x45mm (F).
 • 87 m ytterpanelbräda, 22x145mm (J, L, N).
 • 9 m ytterpanelbräda, 22x70mm (M, O).
 • Syllpapp.
 • Balkskor.
 • Byggvinklar.
 • Spikplattor.
 • Takplåt, 4 400 x 2 850 mm.
 • Träskruv. 

Gör så här:

Byggbeskrivning av Roger Nyström, ritning av Anders Jeppsson. 

1. Om marken under boden är väldränerad räcker det med några lättklinkerblock som grund. Gräv undan all matjord och lägg på ett lager grus så håller sig markytan torr och fin under boden.

2. Bygg bottenramen (B) av reglar 45x145mm. Om diagonalmåtten är lika är ramen vinkelrät. Sätt byggvinklar i hörnen och balkskor för infästningen av spikreglarna. Lägg syllpapp eller dubbel takpapp mellan grundstenarna och träramen. Väg av så att ramen ligger plant och har stöd på varje sten så den inte svajar. Spika på golvbrädorna (C), 20x95mm.

3. Med golvplattan som arbetsplattform är det lätt att bygga ramverken till väggarna. Ytterstolparna läggs längs golvets ytterkanter. Tillverka den första väggramen och skruva fast brädbitar på golvet som en mall för att kunna bygga de övriga väggramarna med samma mått. Notera att endast ytterramarna behöver snedsträvor (F) för stabiliteten och att den ram som ska stå i vedboden bara består av främre och bakre stolpe och själva takbjälken. Fäst i golvet med byggvinklar.

4. När väggstommarna är klara reses de och skruvas fast i golvet och fixeras med tillfälliga snedsträvor. Var flitig med vattenpasset.

5. Mät upp och sätt upp bakväggens kortlingar (E3), 45 x 70 mm, upptill och nedtill. Sätt snedsträvor mot hörnen enligt ritningen och komplettera med ytterligare kortlingar mitt på som bakväggens panel ska spikas mot. Fäst också ett par kortlingar (E4), 45x70mm, över boddörrarna i framväggen samt högra förrådets dörrstolpe.

6. Sätt upp ytterpanelen på sidoväggarna och såga rent i överkant längs med takbjälken. Notera att vedbodens glesa väggar (J1, J2) består av råplanat virke, 22x145mm, med några millimeters mellanrum. De täta väggarna (K1, K3) består av råspont, 20x95mm.

Väggstommarna skruvas fast i golvet. 

Här växer taket fram. 

Vedbodens väggar ska vara glest byggda. 

7. Sätt upp panelen på baksidan och den lilla väggsnutten i högerkant på framsidan. Såga till panelbrädor (J3), 22x145mm, till framsidans stolpar. Såga urhakningar för takreglarna i överkant och spika fast dem. Spika även fast de korta panelbrädorna över dörrarna. Lämna några centimeter nedtill på reglarna över dörrarna som anslag för dörren.

8. Spika fast takläkten (H), 45x70mm, jämnt fördelad ovanpå takbjälkarna (G). Lägg upp takplåtarna med några vågors överlappning och skruva fast dem enligt tillverkarens anvisningar med skruv med tätning.

9. Tillverka dörrarna av råspont (K4), 20x95mm. Börja med att såga till och fästa tvärreglarna (L), 22x145mm, tillfälligt i dörröppningen. För att dörren ska hamna i liv med panelen ska reglarna sitta 20 mm in från panelens framsida. Diagonalbrädan (M) ger bäst stöd om den går från gångjärnssidans nederkant till låssidans överkant. Håll upp diagonal- brädan, 22x70mm, mot tvärreglarna och rita hur den ska kapas. Såga till den och håll upp den igen och markera urtagen på tvärreglarna. Såga till urtagen och sätt diagonalbrädan på plats och skruva fast den. Skruva fast råspont, 20x95mm, som framsida på dörren. Montera grindgångjärn och ta bort den tillfälliga infästningen från insidan. Skruva fast lister som anslag för dörrarna på insidan av panelbrädorna vid dörrarnas låssida.

10. Spika upp mellanväggar inne i boden först när dörrarna är klara, annars blir det svårt att komma innanför för
att ta bort den tillfälliga infästningen av dörrarna.

11. Montera vindskivor (N), 22x145mm, på takets sidor och framsida. På baksidan måste regnvatten kunna rinna av taket
så där ska det inte vara någon vindskiva. Montera även vattbräda, 22x70mm, ovanpå gavlarnas vindskivor. Vattbrädan (O) kan bytas ut mot en vindskiveplåt som har samma funktion.

12. Bodens väggar är målade med ljus Falu rödfärg och dörrarna med grön linoljefärg. Golvet är struket med en blandning av terpentin och linolja. Vill du ha ett mörkt golv kan du blanda till ”Roslagsmahogny” av lika delar trätjära, linolja och terpentin. Stryk golvet innan du reser väggarna så går det lättare. 

Det färdiga resultatet!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar