Inreda vinden

Inreda vinden? Om inte vinden utnyttjas till förvaring kan den ofta bli ett bra och charmigt extrarum. Kanske vill familjen ha ett nytt häftigt badrum, ungarna - eller rättare sagt föräldrarna! - ett välisolerat teverum eller mamma ett arbetsrum? Här får du tips om hur du inreder vinden.


När behov av mer utrymme uppstår, är inredning av vinden ett bra alternativ till en kostsam tillbyggnad. Men några frågor behöver få sina svar innan du sätter igång. Är det till exempel tillräcklig takhöjd på din vind även efter att du isolerat snedtaken? Räkna med att du får bygga ner minst 200 mm isolering plus luftspalt och invändig beklädnad, summa minst 250 mm under ytterpanelen. Finns det en trappa som kan duga eller behövs en ny trappa? Det kan vara svårt att hitta en bra plats för en ny trappa. Du behöver också ljusinsläpp. Går det att sätta fönster i gavlarna eller blir det bara takfönster och/eller takkupor? Eventuella kupor och takfönster ska utformas och placeras så att det ser bra ut på taket.

Taklutningen begränsar utrymmet

Det är lätt att förvillas av en planritning över vinden, som inte visar var det är så låg takhöjd, att utrymmena inte kan användas. Du kanske tror att du får plats med mer än du får. Och tänk på var du har möjlighet att dra vatten- och avloppsrör, om du ska bygga badrum. Du kanske genom vindsinredningen stänger uppgången till taket och skorstenen och behöver hitta en annan lösning på den detaljen. Hur är det med brandskyddet? Huruvida det behövs utvändiga utrymningsstegar eller dylikt beror bl a på husets höjd och användning. Sannolikt behöver du också söka bygglov för vindsinredningen, eftersom du ändrar användningen och utökar bruksarean.

Ja, det är många frågor att söka svar på, och det är inte fel att ta hjälp av en arkitekt i detta skede. När planeringen är klar gäller det att hitta hantverkare som kan göra jobbet och dessa behöver handlingar att räkna fram sitt pris på. Om du inte gör jobbet själv förstås. Men det kan vi inte rekommendera den som inte är van att snickra. Det är mycket arbete med vindsinredning, helt jämförbar med en tillbyggnad.

Trappans placering

Effektivast blir det om trappan kan placeras nära mitten av husets långsida och tillåts följa takets lutning på sin väg upp. Man kommer då upp mitt på vinden där det är full takhöjd.

Glöm inte ventilationen

Det mest väsentliga att tänka på är ventilationen mellan den nya isoleringen och yttertaket. Räkna med att du behöver minst 30 mm väl fungerande luftspalt utanför minst 200 mm, helst 300 mm, isolering. Ventilationsspalten ska givetvis vara i kontakt med friska luften, så att en genomströmning av luften åstadkommes. Påsalning på befintliga takbjälkar kan göras antingen bredvid eller direkt under dessa. Invändigt behövs en tät plastfolie bakom ytbeklädnaden.

Så här gör du:

1. Bygg på takstolarna, så att du får tillräckligt med utrymme för isolering och luftspalt under yttertakpanelen. Det behövs minst 200 mm isolering och minst 30 mm luftspalt.

2. Gör luftspalten så här:
a) Montera vågprofilerade skivor speciellt avsedda för ändamålet.
b) Spika läkt på takstolarna där de ansluter mot yttertakpanelen, en på vardera sidan om varje takstol. Kapa till masoniteskivor som passar mellan takstolarna, montera en läkt mitt på och fäst dem upp mot yttertakpanelen där de tidigare läkten sitter. Se till att du inte spikar genom takpanelen och genom underlagspappen som ligger på utsidan under takpannorna.

3. I med isoleringen mellan takstolarna. Nu kan du tryggt pressa upp den mot skivan i snedtaket.

4. Häfta fast en 0,2 mm beständig plastfolie på undersidan av takstolarna. Använd gärna häftpistol. Skarvar görs alltid mot fast underlag, på en takbjälke, Men skarva om lott minst 200 mm och tejpa vid behov noga.

5. Dags för den s.k. glespanelen, som kan vara av t.ex. 28×70 mm virke. Sådan används, om du ska ha gipsskivor i taket, vid träpanel kan glespanelen utelämnas. Den ska spikas med 300 eller 400 mm avstånd mellan sina centrumlinjer beroende på hur brant taket lutar. Vid 30° lutning och brantare räcker 400 mm; vid flackare tak 300 mm.

6. Spika eller skruva fast gipsskivor på glespanelen med 150 mm avstånd mellan runt kanterna och 200 mm avstånd mitt på skivorna. Väljer du träpanel, kan du utelämna glespanelen. Men tänk på att, eftersom det är 1,2 m mellan uppfästningspunkterna (takstolarna) kan en för tunn panel hänga ned. Takpanel bör vara 22 mm tjock, eller använd glespanel med avstånd högst 600 mm att fästa i. När detta är klart är det färdigt för att börja måla eller tapetsera.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar