Attefallshus – kostnader och regler

Ska du bygga attefallshus, kanske som extrabostad eller funktionell ­komplementbyggnad? Här är en guide till allt du behöver veta, från kostnader till regler, ­vatten, avlopp och el. 


Det finns flera olika typer av byggnader som alla faller under namnet attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus, det vill säga en fristående bostad, eller en komplementbyggnad, exempelvis ett garage, växthus, förråd eller uterum.

Innan du bestämmer dig för vilken typ av attefallshus du behöver är det viktigt att fundera över funktionen. Ett attefallshus med samma året runt-standard som ett permanentboende ställer större krav. 

Exempelvis måste huset isoleras ordentligt så att det klarar kalla vintrar. Dessutom måste vatten, el och avlopp installeras, och det medför förstås både extrajobb och högre kostnader.  

Bygg attefallshus

— Det första en blivande ägare av ett komplementhus måste tänka på är att göra en bygganmälan till kommunen. Innehållet i anmälan kan skilja sig från kommun till kommun men ofta ska man bifoga handlingar som är jämförbara med ett bygglov. Handläggningstiden varierar, men räkna med ungefär tio veckor, säger Tomas Tjajkovski, partner på Sommarnöjen.

Material till attefallshus

När du fått klartecken från kommunen är det dags att börja beställa material: virke, fönster, dörrar, toalettstol, kök med mera. Tänk på att det med produktions- och leveranstider kan ta tid innan du har allt ditt material på plats. När du fått hem allt material tillkommer även den tid du har planerat för själva byggandet.

— Om du i stället för att bygga själv väljer att gå till en byggfirma så är min uppskattning att de kommer att behöva minst tre månader på sig för att bygga färdigt ditt hus. Men det kan också ta fem månader för ett komplett hus med badrum, kök och anslutningar, säger Tomas Tjajkovski.

Köpa nyckelfärdigt attefallshus

Om du inte vill bygga huset själv från grunden finns det även nyckelfärdiga ­attefallshus att köpa. Det finns många fördelar med att köpa nyckelfärdigt. Först och främst är det enklare, huset lyfts på plats på din tomt och kan snabbt börja användas. Dessutom blir inverkan på din tomt väldigt liten med nyckelfärdiga hus.

Ofta är ett attefallshus tänkt att användas som gäststuga. För att få ut så mycket som möjligt av de 25 kvm som ingår kan det vara bra att ha ett loft. Inred det med ett par sängplatser och vips har du extra utrymme för övernattande gäster. 

Vilka regler gäller?

Har du en tomt där det redan finns en- eller tvåbostadshus kan du få bygga ett ­attefallshus. Det är viktigt att tänka på att boningshuset och attefallshuset inte får ­byggas ihop, och inte heller alltför nära varandra.

— Men lagen anger inga mått. Man brukar säga att man ska kunna underhålla byggnaden runt om, till exempel måla, för att avståndet ska vara godkänt, säger Anna Hedbäck Paulsson, plan- och byggenheten, Boverket.

Ett attefallshus får vara upp till 25 kvm stort och ha en maxhöjd på fyra meter upp till taknocken. Det är tillåtet att inreda huset till permanenthus med året runt-standard. Att bygga attefallshus kräver inte bygglov, men du måste göra en anmälan till byggnads-nämnden i kommunen, varpå du behöver ett startbesked för att börja bygga.

Dra in vatten

När du drar in vatten är det att rekommendera att gräva ner rören så pass djupt att frosten inte når dit. Ett alternativ är gräva ner en bit i jorden och sedan isolera ovanför rören. För den som inte vill gräva finns alternativet att använda sig av värmeslingor, men det kan bli ett dyrt och krångligt alternativ. Priset för att koppla in vatten beror på hur långt huset ska stå från övriga anslutningar, och priset varierar mellan olika tomter. Uppskattningsvis får man räkna med uppemot 50 000 kronor för anslutning av vatten och avlopp.

Installera el

Kontakta en behörig elektriker för att dra el till ditt komplementhus. Ligger boningshus och komplementhus relativt nära varandra borde det inte vara några större problem med att dra elen från boningshuset. Installation av el måste göras av behörig elektriker. Kost-naden kan skilja sig mycket från fall till fall, men räkna med cirka 10 000 kronor för att få el inkopplad.

Avlopp

Börja med att ta reda på kommunens krav så att du kan hitta en teknik som är lämplig för avloppsanläggningen. Även om du anlitar en auktoriserad byggare är det bra att vara ordentligt påläst. Kontakta miljökontoret i din kommun och fråga vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som ska ingå i en ansökan. Kraven skiljer sig mellan olika kommuner. Anlitar du en auktoriserad byggare kan du få hjälp med att både planera avloppsanläggningen och bygga den. Denne borde också kunna hjälpa dig med ritningar och andra handlingar som ska skickas med ansökan.

Pris för attefallshus

Priset beror på vilken typ av hus du bygger. Om ditt hus hus användas som garage är det stor skillnad i pris jämfört med ett attefalls-hus som ska användas som permanentbostad. Priset beror också på om du planerar att bygga själv, anlita en byggfirma eller köper ett nyckelfärdigt hus. Om du bygger ett attefallshus som komplementbostad kan även inredningen skilja mycket i pris, beroende på vilken standard du önskar på till exempel kök och badrum.

8 regler för attefallshus

1. Ett attefallshus får vara max 25 kvm stort.

2. Du får uppföra ditt attefallshus på tomt där det redan finns en- eller tvåbostadshus.

3. Ett attefallshus måste vara fristående. Det får alltså inte byggas ihop med en- eller tvåbostadshuset. 

4. Attefallshuset måste placeras i ­omedelbar närhet till ditt en- eller tvåbostadshus.

5. Du får inte bygga högre än fyra meter från mark upp till taknock.

6. Du får inte bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Att bygga närmare än så kräver de berörda grannarnas medgivande.

7. Ett attefallshus får användas som permanentbostad (komplementbostadshus), det vill säga ha högre standard än t ex friggeboden. Du kan även bygga attefallshuset som en komplementbyggnad och använda som t ex garage, förråd, växthus eller bastu.

8. Det går bra att bygga både ett attefalls-hus på 25 kvm och en friggebod på 15 kvm i anslutning till ditt en- och två-bostadshus på tomten.

Vad kostar attefallshus? 3 experter svarar

Tomas Tjajkovski, partner, Sommarnöjen:

— Du kan köpa en byggsats för 25 000 kronor, då ingår allt virke som behövs. Sedan marknadsförs kompletta ­attefalls-
hus i byggsatser för runt 150 000 kr. Stomme och virke ingår, men inte kök, badrum etc. Ett färdigbyggt komplementhus kan kosta allt från 350 000 till 750 000 kr.

Jesper Nilsson, ­produktchef, Skånska byggvaror:

— Den allra enklaste atte-fallsbyggnaden kan kosta från 30 000—40 000 kr. Ska man bygga ett hus finns det egentligen ingen riktig övre gräns. Bygger man ett komplementbostadshus, det vill säga ett hus som man kan använda som permanentbostad året om, på 25 kvm kommer man nog upp i runt 150 000–200 000 kr. 

Peter Grahn, säljare/teamledare, ­Willab garden:

— Vi har attefallshus på 30 000—200 000 kr. Sedan handlar det om grunden också. Om du ska ha någon som gör den åt dig blir det dyrare.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar