ANNONS FRÅN OZONEAIR

Ozonbehandling mot dålig lukt och mögel

Ozonbehandling, varför gör man det och vad innebär det? Man gör det för att eliminera dålig lukt och avlägsna mögelsporer. Det innebär att man använder ozongasens egenskaper för att påverka luktmolekyler och därigenom ta bort dålig lukt i utrymmen.

Vad är en ozonbehandling bra för?

Många utrymmen kan drabbas av dålig lukt som är svår att få bort, hur mycket man än städar. En ozonbehandling är ett sätt att neutralisera dåliga lukter. Det renar utrymmet från föreningar som sprider dålig lukt . Ozon kan även ta bort mögelsporer, vilket i förlängningen kan vara en källa till dålig lukt.

Hur går en ozonbehandling till?

För en ozonbehandling används en ozongenerator som omvandlar syret i luften till ozon. När ozonet reagerar med föreningar som sprider dålig lukt neutraliseras lukten. Det betyder att du med en ozongenerator kan bli av med dålig lukt på ett effektivt och enkelt sätt. 

När du vill genomföra en ozonbehandling i ett utrymme ska du förbereda dig enligt våra rekommendationer. 

  • Öppna dörrar till skåp och garderober eller andra utrymmen som du vill att ozonet ska komma åt.
  • Täta frånluftsventilerna i utrymmet.
  • Häng upp tyger, såsom kläder och filtar som ozonet ska avlägsna lukt från.
  • Ta ut allt levande såsom växter, husdjur mm från utrymmet som ska behandlas. 
  • Stäng igen dörrar och sätt upp byggplast om dörr saknas, täta dörrspringor för att ozonet inte ska läcka ut till närliggande områden.  

Sätt igång ozongeneratorn och lämnar utrymmet. Genom att du har ställt in hur stort utrymme du vill behandla räknar aggregatet ut när behandlingen är klar och stänger automatiskt av sig. Därefter väntar du  i två timmar, vädra , efter det kan utrymmet användas som vanligt. Efter en behandling kan personer med bra luktsinne förnimma en svag kemisk doft. Det är ozonets lukt som kan hänga kvar efter en behandling, de flesta känner dock ingenting efter en ozonbehandling. 

Läs mer om Ozonbehandlingar

Hur kan en ozonbehandling fungera?

Det är inget magiskt över en ozonbehandling, det är forskning och teknisk innovation bakom produkten och behandlingen. En ozonbehandling är en automatiskt process som omvandlar syret i luften till ozon. Ozon är ett ämne som lätt reagerar med andra ämnen och när ozonmolekylen faller isär går två syreatomer tillbaka till att vara det syre som vi andas och den tredje går ihop med föreningar som kan oxideras. Luktmolekyler är en förening som kan oxideras och när ozonet reagerar med föreningen bryter den ner eller omvandlar egenskaperna hos föreningen, och neutraliserar då den dåliga lukten.

Vad händer i ozongeneratorn?

Syre passerar genom ozonaggregatet som gör om syre till ozon via koronaurladdningar. På ett liknande sätt skapas ozon i naturen, vid ett åskväder kan man ibland känna en metallisk doft i luften, det är doften av ozon man känner. Åskvädret och de kraftiga urladdningarna får syret i luften att gå samman och bilda ozon. Ozon är dock en flyktig molekyl som lätt reagerar med andra föreningar eller faller samman och återgår till syre efter ett tag. Det är därför ozon kan uppstå och användas och sedan försvinna, det har helt enkelt gått tillbaka till formen innan den utsattes för elektroniska urladdningar.

Hur lång tid tar en ozonbehandling?

Tiden för en behandling är anpassad till storleken på utrymmet. Ozoneair har tre olika storlekar på våra ozongeneratorer för att du ska få en produkt som är väl anpassad till ditt behov. En riktlinje för hur lång tid det tar att genomföra en ozonbehandling är två timmar för 30 kvm.

Är ozon farligt?

Ozon är en farlig gas i höga doser, men eftersom man inte befinner sig i utrymmet inom 2 timmar efter saneringen så är det inte farligt. Man ska alltid följa rekommendationerna och anvisningarna för hur man utför en ozonbehanding.

Ozoneairs ozonaggregat jobbar i intervaller för att ozonnivån inte ska bli för hög och för att behandlingen inte ska pågå för länge i saneringscykeln. Vid för långa intervaller kan ozonet reagera med restprodukterna som blir över efter en behandling, därför är det viktigt att använda produkter som är godkända och väl testade. 

Ozoneair använder en unik teknik som arbetar i oscillerande intervaller, speciellt utvecklad för att få maximal effekt ur minimal koncentration under en längre tid. Allt för att undvika skador i ditt hem eller utrymmet som behandlas. 

Ozongeneratorer från Ozoneair

Ozoneair är ett svenskt företag med huvudkontor i Luleå. Grundaren Johan Lundberg hittade genom innovativ teknik en lösning på hur familjens sommarstuga en gång för alla skulle bli av med den unkna “sommarstugelukten”. Idag finns ozongeneratorerna i tre olika storlekar, företaget har kontor på fyra platser och nöjda kunder över hela världen. Med en ozongenerator från Ozoneair får du en automatiserad och säker process för en ozonbehandling. Det är ett effektivt och enkelt sätt att bli av med dålig lukt på och det enda du behöver göra är att trycka på en knapp.  

Köp en Ozongenerator

Vanliga frågor om ozonbehandlingar

Varför ska man genomföra en ozonbehandling?

För att bli av med dålig lukt eller mögelsporer, på ett enkelt, smart och snabbt sätt.

Hur lång tid tar det att genomföra en behandling?

Det beror på storleken på utrymmet som du vill sanera och på storleken på din ozongenerator. Men en riktlinje är att det tar ca två timmar att sanera ett utrymme på 30 kvm. 

Vad ska jag tänka på inför en behandling?

Fälj alltid rekommendationerna och starta aldrig maskinen innan du läst igenom manualen med råd som följer med ozongeneratorn, bland annat att täta utrymmet som ska behandlas, ta bort växter och djur från utrymmet samt att låta utrymmet vara under två timmar efter behandlingen med efterföljande vädring.

Resultat?

Dålig lukt försvinner från utrymmet som har behandlats, så länge inte ny lukt uppstår.(källan finns kvar) Finns det en pågående mögelskada kommer ny mögellukt att uppstå och en ny behandling måste utföras för att få bort den lukten. För en mögelskada som har åtgärdats kan det räcka med bara en behandling för ett gott resultat. 

Mest lästa artiklar