Samtal med ett gammalt hus

Läs om den mer än fem år varsamma renoveringen av ett gammalt 1700-tals hus.


Norra Höjden är egenhändigt rödfärgat med traktens speciella slamfärg – Dyltaröd.

I den lilla byn Ramshyttan i Västmanlänska Kilsbergen, med lång historia i järnets och skogsbrukets tecken, fann vi för ett tiotal år sedan ett ruckel till hus som var statt i långsam förruttnelse. Trots detta förälskade vi oss i husets 1700-talsproportioner och köpte det då Assi-Domän sålde ut stora delar av sitt fastighetsbestånd. Vi har sedan under mer än fem år ägnat oss åt en varsam renovering.

Huset, döpt till Norra höjden, som på 1700-talet var förvaltarbostad vid Ramshytte bruk, har sedan dess använts som arbetarbostad för upp till fem familjer, varit sommarstuga och slutligen stått övergivet i ett antal år. Vi köpte huset, städade bort resterna av 1900-talets ovarsamma renoveringar, som resulterat i röta, mögel och fuktskador, och som gömt husets ursprungliga planlösning bakom skivor, plank och masonite. Vi hittade en delvis frisk timmerstomme, fönster och dörröppningar, rum och proportioner som är tidlöst vackra och funktionella.

Varje detalj har mening och betydelse

Att varsamt arbeta med renovering av gamla hus är lärorikt. Ett hus som förr byggdes med traditionell kunskap, inlärd genom generationers samverkan mellan klimat och material, innehåller i varje detalj mening och betydelse, som kan vara svårt att se om man saknar kunskap och inlevelse. Takutsprångens storlek, fönstrens placering, vattenbrädans funktion eller skorstenens höjd på huset är inte tillfälligheter. Varje detalj var exakt utprovad för att fungera långsiktigt funktionellt och hållbart.

Under renoveringsarbetet har vi tvingats stanna upp inför varje detalj, fundera, söka svar på frågor och långsamt ta oss vidare i arbetet. Själva tidsaspekten har därför varit viktig i vårt arbete med huset. Man måste ha tid om man ska samtala med gamla traditioner!

För att försöka återskapa husets ursprungliga skönhet har vi återsmitt och återbrukat gammalt järn, färgerna vi använt har vi själva tagit fram och brutit; slam-, lim-, tempera- och linoljefärger. Tapeten i salen är handmålad och allt fönsterglas i huset är gammalt och vackert ”runnet”.

Unikt uppvärmningssystem

Eftersom det kändes fel att sätta in elradiatorer i ett 1700-talshus, värms huset via en varmluftsgrund och ett luftvärmesystem som får sin energi från våra bergslagskaminer. Vad vi vet är Norra Höjden det första gamla huset i Sverige som utrustats med denna typ av värmesystem som både är effektivt, energisnålt och billigt att installera. På köpet kunde vi lösa eldragningar under bottenvåningens oisolerade golv och slapp fula elledningar inne i huset. När vi är bortresta eller för lata för att elda tar ett elvärmesystem över automatiskt. Det har aldrig varit vår avsikt att skapa ett ”museum”, utan har tagit tillvara det bästa av traditionellt uttryck och kunskap och modern teknik. Idag använder vi husets bottenvåning för vårt företag och har inrett en liten bostad i husets övervåning.

Meningsfullt samspel mellan människa och natur

Till ett hus i dessa trakter hör trädgård med fruktträd, trädgårdsland och örtagård. De har fungerat i nära samverkan med övrig föda från skog, mark och sjöar. För oss har samspelet mellan människa och natur inspirerat oss i vårt arbete och varit en rik källa till kunskap. Boende, arbete och hushållande, måltider och gemenskap, hantverk och form utgick förr från en trakts naturförutsättningar och klimat. De formade kulturen och gav människor identitet, gav livet betydelse och mening. Kan sådana värden ha någon betydelse för människorna även på 2000-talet?

Hallväggen bär tydliga spår efter gamla tiders sätt att isolera, sk ”lerklining”. Metoden går ut på att man blandar lera med antingen halm eller en myrstack (!) och sedan helt sonika smetar massan på väggen för att bl a täcka springorna mellan timmerstockarna.

Tapeten i salen är en handmålad ”Närkeruta” som målats på lumppapp med egenhändigt framtagen limfärg.

Hela övervåningen med sovrum, sovkabyss, kök, hall och förråd har öppen nockhöjd.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar