Sanera mera – så hanterar du ett radonhus

Bor du i ett radonhus? Ingen fara – det finns åtgärder att vidta. Vi i Villas expert Björn Christiernsson reder ut begreppen. 


Byggbranschens kunskap kring radon har på relativt kort tid gått från obefintlig till näst intill fullständig. Från att vi använde blåbetong till såväl

ytter­ som innerväggar under stora delar av 1900­talet vet vi i dag bättre – och jag hade som tonåring sannolikt inte bott i ett garage med skyhöga radonvärden om jag fått göra om det i dag.

Ta fram en åtgärdsplan

Det första du måste göra om du misstänker radon, eller om du vet med dig att dina grannar har det i sitt hus, är att kartlägga problemet samt avgöra om det är mark­ eller byggradon – och därefter ta fram en åtgärdsplan. En sanering ska påbörjas, men utan att tvätta, rensa eller riva – att bli av med radon handlar nästan alltid om att ventilera och styra husets luftflöden.

Det gör du vid markradon

Om du har markradon vill du skapa ett undertryck i grunden för att gasen inte ska tränga upp och in i huset, och det skapar du med kanaler och en kanalfläkt, förutsatt att du har en kryp­ eller torpargrund. Motsvarande kan även göras på en betongplatta i vilken du i stället borrar flertalet hål som kopplas till evakue­ringskanaler och en fläkt. Ytterligare ett alternativ är en så kallad radonbrunn som kan sanera flera fastigheter.

Halvera mängden radon

Vill du istället bli av med byggradon behöver du byta en större mängd luft än vad som görs i dag, och man säger ofta att en dubblerad luftomsättning brukar halvera mängden radon. Oavsett radon så vill du använda dig av en ventilationslösning som återvinner så mycket som möjligt av energin som du släpper ut, där en så kallad FTX – med både mekanisk till­ och från luft – ger bäst effekt.

Ta hjälp av specialist

Till sist: Ta hjälp av en välrekommenderad specia­list! Alla fastigheter bjuder på olika förutsättningar, och om du ska betala för att bli av med något som varken syns, känns eller luktar så skulle jag hålla erfarenhet och vitsord högt. 

Tre tätninsgtips

1. Täta läckorna. 

Om ditt radon är så kallat markradon vill du främst täta eventuella läckor från berggrunden, vid till exempel avloppsstammar eller vattenrör. Se över betongplattan i hela huset och foga igen skruvarna med fogmassa som inte släpper igenom gasen. 

2. Fyll med rätt jord

Gratis fyllnadsmassor är ofta ett välkommet tillskott när man bygger nytt – men du måste ha koll på vad du stoppar i backen så att du inte skapar ett radonproblem. Därför: Fråga alltid jorddonatorn eller dennes grannar om det finns ett problem i backen. Köpt jord utgör dock ingen risk. 

3. Tapetsera väggarna

Lättbetong användes för att bygga både ytterväggar, innerväggar och bjälklag, och radonvärdet kan variera mellan olika hus beroende på var råmaterialet bröts. Ett enkelt knep för att minska värdet är att tapetsera med radontapet som stänger ute radongasen. 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar