ANNONS FRÅN OZONEAIR

11 frågor och svar om ozonbehandling!

Vad är unikt med ozon och hur går egentligen en ozonbehandling till? Experten svarar!

Hur går en ozonbehandling egentligen till och krävs det några förberedelser inför saneringen? Ozoneairs expert Malin Sundberg svarar på några vanliga frågor om ozon och ozonbehandling.

1. Vad är egentligen ozon?

Ozon är en svagt ljusblå gas med en karaktäristisk skarp doft. Ozon kallas också ”aktivt syre” och dess molekyl består av tre syreatomer (O3). Ozon är starkt oxiderande vilket betyder att den snabbt bryter ner och neutraliserar organiska ämnen i luften, och sanerar därför oerhört effektivt. Ozon finns naturligt på hög höjd i stratosfären, ca 25–35 kilometer från jordytan. Gasen är livsviktig för allt liv på jorden eftersom den absorberar UV-strålning.

2. Vad är det som är unikt med ozon?

Eftersom ozon är en väldigt reaktiv gas kan den bryta ned och neutralisera oönskade lukter, mikroorganismer, virus, bakterier, allergener etc. snabbt och effektivt. Ozonet följer alla luftvägar och kommer åt i skrymslen och vrår där man själv inte når. Ozon som inte finner något ämne att reagera med, återgår naturligt till syre igen.

3. Hur tillverkar Ozoneairs maskin ozon?

Ozon bildas genom elektriska urladdningar på så kallade syreplattor. Syremolekyler från den omgivande luften splittras till syresinglar som sedan binder ihop med syremolekyler och ozon bildas. Ozoneair använder en unik teknik där en mycket stor yta används för svagare urladdningar. På så sätt produceras rent ozon utan skadliga restprodukter. Detta medför också andra fördelar hos Ozoneairs produkter, som längre livslängd och stabilare funktion.

4. Hur går en ozonbehandling till?

 • Anslut ozongeneratorn till ett vanligt vägguttag.
 • Vrid vredet för att ställa in utrymmets kvadratmeter.
 • Lämplig behandlingstid visas på skärmen.
 • Tryck på start för att starta behandlingen.
 • Lämna utrymmet under ozonbehandlingen.
 • Kom tillbaka 2 timmar efter avslutad ozonbehandling.

5. Vilken modell ska jag använda mig av?

Ditt behov av ozongenerator styrs av vilket utrymme du ska sanera och hur stort det är. Samtliga modeller klarar av små utrymmen så välj modell utifrån den största ytan du ska sanera.

6. Vad betyder ”påfyllningsbar”?

Det innebär att du efter 4000 drifttimmar på de två största modellerna kan köpa nya syreplattor till maskinen och därmed förlänga livslängden på din Ozoneair PRO eller Ozoneair PLUS. Du får 4000 nya drifttimmar i din maskin när du har bytt syreplattorna.   

7. Är den säker att använda?

Ja, Ozoneair har testkörts i tusentals timmar för att säkra att den inte kan skada något material i ditt hem. Säkerställ alltid att ingenting levande befinner sig i utrymmet under behandlingstillfället och läs alltid bruksanvisningen innan användning.

8. Krävs några förberedelser innan ozonbehandlingen?

Ja, innan du startar din ozonbehandling med Ozoneair bör du göra några förberedelser: 

 • Öppna skåp, garderober, lådor och luckor så att ozonet kan komma åt ordentligt på alla ytor och i alla utrymmen.
 • Häng gärna kläder på en klädställning mitt i rummet så att de kan fräschas upp optimalt av ozonet.
 • Täck för/stäng frånluftsventiler i utrymmet som ska behandlas, så att utrymmet är lufttätt.
 • Avlägsna djur och växter från utrymmet.
 • Täta eller tejpa för dörr- och fönsterspringor. Avgränsa med byggplast om dörr saknas eller mellan våningsplan.

 9. Vad behöver jag göra efter ozonbehandlingen?

När ozonbehandlingen är färdig stänger maskinen av sig automatiskt. Vänta sedan i minst två timmar efter en avslutad ozonbehandling innan du går in i utrymmet igen. Då har ozonmolekylerna (O3) sönderfallit till vanligt syre (O2). I vissa fall kan en svag doft av ozon finnas kvar men denna lukt kommer att avta. Vädra gärna utrymmet.

10. Hur ofta behöver jag behandla? 

Börja alltid med en behandling och försvinner inte all lukt direkt så kan du upprepa behandlingen efter två dagar. När man gör en upprepad behandling kan man minska på behandlingstiden något. Skulle utrymmet utsättas för ny lukt med tiden så gör du en ny behandling därefter.

11. Har ni uthyrning eller återförsäljare?

Nej, Ozoneair har ingen uthyrningsverksamhet och all försäljning sker endast via hemsidan ozoneair.se. Behöver du rådgivning om just din situation kan du alltid kontakta produktrådgivare på 0771 – 366 366 eller kundservice@ozoneair.com 

Mest lästa artiklar