Snickar-Björn: Dags att bygga altan!

Var inte dumsnål när du köper virke, mät smart och se till att vända plankorna rätt så har du snart en riktigt bra altan.

bygg altan


1. Gör beräkning med app

Var inte dumsnål! Satsa hellre på grövre virke, det går snabbare och lättare att bygga altanen och är i slutändan inte mycket dyrare. Jag har med Svenskt Träs app Lathunden gjort två beräkningar av vad som skiljer en altan på 81 kvm reglad med virkessorten 45 mm*120 mm jämfört med en grövre 45*220 (som är lite dyrare).

Altanen med 120-virket behöver ca 70 st plintar fördelade på 7 bärlinor! Ovanpå bärlinor ligger bjälklaget med samma dimension på cc (centrummåttet) 60 cm. Virkeskostnaden för regelverket blir då ca 6 200 kr.

Altanen med 220-virket behöver bara 36 st plintar fördelade på 4 st bärlinor. Ovanpå bärlinor ligger bjälklaget 45*220 på cc (centrummåttet) 60 cm. Virkeskostnad blir då ca 11 700 kr.

Då har jag inte räknat med vad de extra 34 plintarna kostar. Man kan så klart även blanda olika dimensioner för att t ex komma ner i antal plintar eller för att anpassa bygghöjden.

Tänk på! När du köper impregnerat regelvirke finns det i två olika kvaliteter: C14 och den bättre kvaliteten C24. Med C24 kan man bygga med längre spännvidder (det vill säga man kan minimera antalet plintar och bärlinor). Den högre kvaliteten klarar nämligen högre belastning.

2. Rätt sida och avstånd

Rätt sida upp på en trallbräda är den konvexa ytan. Då rinner vattnet av i stället för att ligga kvar. Svårigheten om man lägger trall som ännu inte torkat är att man inte vet åt vilket håll den kommer att kupa sig. Lägg brädan med så kallad glad mun (du ser det i årsringarna i ändan på brädan). Tyvärr är det inte helt säkert, eftersom klent virke kan slå sig lite hur som vid torkning. Säkrast är att lägga torr trall.

Avståndet mellan brädorna bör vara 0 mm om trallen är blöt, ca 3–4 mm vid torr trall.

3. Lägga trallen rakt

För att kunna lägga trall rakt så lägg första raden efter snöre. Mät ut t ex var trallbräda nr 6 hamnar, markera med snöret och skruva dit. Fyll på med brädor, fördela avståndet jämnt visuellt och skruva fast.

4. Behandla trallen

Det finns en hel del bra behandlingar för impregnerad trall. Det viktiga är att man väljer någon och inte låter trallen torka ut helt. Jag har jämfört två bryggor som byggdes samma år men på olika ställen i skärgården. Den ena behövde få sin trall bytt efter 20 år, bryggan hade aldrig blivit oljad. Den andra bryggan fick sin trall bytt tio år senare, den bryggan blev oljad varje år.

Tips!

Nu kan du bygga högre – reglerna är generösare 

1 juli 2019 kom nya, generösare regler för altaner, bl a får man bygga upp till 1,8 m över mark i stället för 1,2 meter. Altanen ska fortfarande byggas max 3,6 meter ut från boningshuset och minimum 4,5 meter från tomtgräns för att garanterat vara bygglovsbefriad. Lägre altaner som byggs längre ut brukar visserligen också vara bygglovsbefriade, men kolla upp med din kommun. Det finns inga regler för hur lång altanen får vara eller hur många man får bygga.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar