Så gillrar du fällorna

I nummer 9 av Vi i Villa kunde du läsa om hur du vinner över skadedjuren. Här får du tips och råd av Anticimex för hur du gillrar fällor och håller möss och råttor borta.

TV: Redaktionens bästa klipp!

Mest lästa artiklar