Bygg ett naturligt staket!

Det liknar ett vanligt staket – men är det inte. Träet är inte tryckimpregnerat och alla organiska lösningsmedel har ersatts med rena naturprodukter. Så här bygger du ett riktigt naturligt staket – steg för steg!


<!– –>

Tryckimpregnering används framför allt för att skydda trä mot röta och svamp. Ett stakets svagaste punkt är att det har direktkontakt med marken som ofta är fuktig. Här har vi löst detta problem genom en effektiv dränering runt stolparna, samt att använda förstklassigt och hartsrikt kärnvirke. Här har vi valt lärkträ, men man kan också använda andra hartsrika träslag eller hårdträ som till exempel ask, gran eller ek. Träet impregneras med kinesisk träolja och ytbehandlas med linolja, som inte flagar och som dessutom kräver mindre underhåll än andra färger.

Vattnet ska rinna bort

När du har fått hem allt virke, skall du såga upp spjälor, spikreglar och stolpar.

Spetsa alla spjälor i ena änden med en geringslåda och fintandad såg. Förborra för skruvarna, två förskjutna hål upptill och två nertill. Använd borrmall och ett 4 mm borr.

Fasa av ovansidan på spikreglarna (cirka 10 grader), så att regnvatten inte blir liggande. Det gör du lättast med cirkelsåg.

Stolplängden skall bestämmas (här är de totalt 197 cm). Om du vill kan du spetsa toppen på varje stolpe. Det gör du med en fintandad fogsvans, men först skall du markera med blyerts hur du skall såga.

I varje stolpe skall du stämma ut urtag för de två spikreglarna. Mät upp, såga spår för hand eller med maskin och stäm bort träet mellan sågspåren.

När allt virke har sågats till, sätts stolparna i ett »fotbad» av kinesisk träolja. Låt dem stå och suga minst ett dygn, så att träet mättas. När stolparna har tagits upp, torkar du bort överflödig olja.

Allt trä ”målas” med den kinesiska träoljan. Stryk ut oljan tunt och torka bort överflödig olja. Låt oljan få tränga in under ett dygn.

Måla allt trä med en linoljegrundfärg. Observera att torktiden är minst 24 timmar. Fortsätt sedan med en mellanstrykning.

Sätt pinnar i marken där ytterstolparna skall placeras. Spänn sedan en lina mellan pinnarna och låt linan markera framkant på stolparna. Markera hålen.

Stolparna skall grävas ner till frostfritt djup (minst 90 cm). Eftersom det skall ligga minst 10 cm tjockt lager grus under varje stolpe, skall hålet vara 100 cm.

Placera ena ytterstolpen så att den står lodrätt. Se efter att urtagen för spikreglarna vetter in mot tomten innan du fyller igen hålet med småstenar och grovt grus. Häll på vatten och stampa till gruset.

Sätt ner den andra stolpen i sitt hål och fyll med stenar och grus. Spänn en lina mellan stolparna och justera, så att stolparna får samma höjd över marken. Använd vattenpass för att kontrollera att stolpen är rak, stampa till gruset. Blanda ev. i lite torrcement.

I takt med att stolparna kommer på plats kan du skjuta in spikreglarna i urtagen. I en mellanstolpe möts spikreglarna och vid grinden fyller de ut hela hålet. Fäst spikreglarna i varje stolpe med 5 x 80 mm skruvar. Om du har justerat stolparna korrekt, kommer nu spikreglarna att vara vågräta.

Det är viktigt att framkanten på varje stolpe precis rör den uppspända linan och att urtagen för spikreglarna är på samma höjd.

Fördela spikreglarna och kapa eventuella den del som sticker ut från stolparna.

Nu kan du sätta upp spjälorna. Eftersom lärk har en tendens att vrida sig, fästs varje spjäla med fyra stycken 4 x 60 mm skruvar.

Det här kan du behöva

En staketsektion bör inte vara längre än 2 meter. En grind bör vara minst 90 cm bred, så att du kan komma in med skottkärra, barnvagn och cykel. Med dessa upplysningar bör du kunna räkna ut hur många stolpar som behövs och hur långa spikreglarna skall vara. Vill du spara lite pengar och hyvla själv, så beställer du sågat trä. Vill du slippa besväret, beställer du hyvlat trä. Här är varje staketspjäla 70 mm bred och 92 cm hög samt placerad med cirka 5 cm inbördes avstånd.

Till stolpar:
100 x 100 mm trä (sågat mått) eller 92 x 92 mm (hyvlat mått)

Till spikreglar och grind:
50 x 100 mm trä (sågat mått) eller 45 x 92 mm(hyvlat mått)

Till spjälor:
25 x 75 mm trä (sågat mått) eller 22 x 70 mm lärk (hyvlat mått)

Skruvar:
4 x 60 mm (ev. 4 x 50 mm) förzinkade skruvar
5 x 80 mm förzinkade skruvar

Gångjärn och beslag:
T.ex. gammaldags grind- eller stalldörrsgångjärn
Grindklinka
Ev. hasp el.dyl. att hålla fast grinden med när den är öppen

Träskyddsmedel:
Linoljegrundfärg, 3/4 liter.
Linoljefärg till mellanstrykning och slutmålning, 2 liter.
Kinesisk träolja, ofärgad, åtgång cirka 5 liter.

Underlätta arbetet

Tillverka två avståndsklossar som passar till mellanrummet mellan spjälorna.

Använd en stödbräda, som ser till att alla spjälor hamnar på samma höjd över marken. Stödbrädan består av två lister som skruvas ihop i vinkel.

1. Stolpen skall ha lutande ovansida så att vatten kan rinna av. Här spetsas stolparna, men först markeras diagonalerna och en linje 3 cm ner.

2. Följ strecken så noga som möjligt och använd en fogsvans eller fintandad såg. Fyra sågspår skall ge en fin spets på stolpen.

3. Mät upp för spikreglarna på stolparna. Ställ in sågdjupet på sågen så att det passar reglarnas tjocklek. Det yttersta spåret vinklas 10 grader.

4. Med ett vasst stämjärn stämmer du bort träet mellan sågspåren. Ta endast mindre bitar i sänder så skadar du inte stolpen.

5. Ovankanten på spikreglarna fasas av. Ställ in cirkelsågklingan på 10 graders lutning. Använd en bräda som anhåll när du sågar.

6. Kapa samtliga staketspjälor till önskad längd. I en geringslåda sågar du sedan spjälorna spetsiga i den ena änden (45 grader).

7. Fyll minst 10 cm grovt grus i botten på varje hål. Sätt stolpen i lod med vattenpass innan du fyller på mera grus. Vattna och stampa.

8. Ett snörvattenpass är till stor nytta när du skall kontrollera höjden på stolparna. Fäst linan i toppen på de två ytterstolparna.

9. Skjut in spikreglarna i urtagen på stolparna (det skall gå trögt!). Fäst dem med en 5 x 80 mm skruv i varje ände. Förborra för skruven.

I stället för att gräva ner stolparna kan du använda dig av stolpskor, som finns i flera utföranden. Stolpskorna, som gjuts fast i betongklossar, håller stolpen fri från markkontakt. Vår lösning: I botten på hålet finns det minst 10 cm grovt grus och hålet runt stolpen fylls med småstenar och grovt g

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar