Guide: Bygg en grind

Vill du bygga en stadig och hållbar grind? Här är en enkel guide som visar hur det går till. 


Handen på hjärtat: har du någon gång haft en grind som aldrig trilskats, som alltid hängt snyggt och rakt och som dessutom varit snygg? Det vanligaste är ju att grinden antingen inte stänger eller nästan inte kan öppnas, och när man tar i så skadar man den. Därför presenterar här Gör det själv en stark grind med klassiskt utseende. Trots det kanske enkla utseendet är den stark och håller i många år.

Betongstolpar

Betongstolparna gör vi inte själva. Vi köper ett par som passar i stil till övriga grindstolpar på gatan och gräver ner dem cirka 90 cm (dessa är köpta i Danmark). Inte bara för att de ska stå frostsäkert utan för att få dem så stadiga att de alltid kommer att stå lodrätt.

Läs mer: Så bygger du en bod på väggen

Grunda och måla

Grindens styrka beror dels på placeringen av snedsträvan, dels på att allt trä grundas och målas noga – och underhålls i framtiden – så att allt trä är skyddat.

Material till grind

45 x 70 mm hyvlat trä:


 • 2 vågräta spikreglar (A) à 107 cm
 • 2 lodräta ramdelar (B) à 65 cm
 • 1 snedsträva (C), 140 cm (finsågas vid monteringen)

22 x 70 mm hyvlat trä:


 • 9 spjälor (D) à 120 cm (kapas i bägge ändar efter montering)

Dessutom:

 • 2 betongstolpar, 220 cm (ej med i priset)
 • 4 säckar torrbetong
 • 2 hakgångjärn á 50 cm med 5 x 50 mm skruvar och pluggar
 • 1 grindklinka med 5 x 40 mm beslagsskruvar och pluggar
 • Grundningsolja
 • Heltäckande utelasyr
 • Träskruvar, gärna rostfria: 5 x 50 mm och 5 x 100 mm

Grundningsolja är viktigt

Det är kombinationen av grundningsolja och utelasyr som håller träet friskt i många år. Skenet bedrar, heter det – och det gäller också här. För även om den nymålade ytan ser ut att skydda träet i många år, så duger det inte att endast ytbehandla träet. För att få träet att hålla sig friskt i många ska du först stryka det med en grundningsolja (träolja) som ska innehålla medel som skyddar mot svamp. Om du nöjer dig med att endast måla (med färg eller utelasyr) är risken stor att träet fördärvas under den fina målade ytan och en dag så faller delarna i grinden ifrån varandra. Du ska också tänka på det s.k. konstruktiva träskyddet. Det är inget du kan köpa utan ett sätt att snickra så att regnvatten snabbt rinner bort, t.ex. genom att undvika plana ytor.

Läs mer: Så bygger du en egen trädgårdssoffa

Gräv ner betongstoplar 

Fristående stolpar ska helst grävas ner. För även om stolpskor och andra beslag är starka, så är det bäst att gräva ner stolparna för att få dem extra stadiga och starka. De grävs ner cirka 90 cm, alltså till frostfritt djup, och de stöttas dessutom av ett par säckar betong runt varje. Det är ett hårt arbete, men det lönar sig inte att fuska. Du belönas för din insats genom att få ett par stabila stolpar.

1. Gräv hål för stolparna. Har du tur kan du delvis använda hålen efter de gamla. Utvidga dem en del så att du får plats för betong och stenar runt stolparna när de sätts fast.

2. Res först den ena stolpen och stampa jorden runt den så att den blir stående utan att tippa. Kolla sedan med vattenpass och tumstock om det andra hålet är tillräckligt djupt.

3. Stolparna ska ha samma höjd och det är nu du har glädje av en medhjälpare. Det är mycket lättare att justera stolparna lodrätt och i höjd om man är två om jobbet.

4. Stolparna justeras åt alla håll. De ska vara lika höga, stå lodrätt åt två håll, stå på rätt avstånd från varandra och fram- sidorna ska vara på samma linje. TIPS: Spänn en tving runt varje stolpe för att lättare styra dem.

5. Gjut fast stolparna. När de två stolparna står som de ska, häller du torrbetong i hålen. Skvätt ner lite vatten och stampa med en regel. Fyll på grus och sten till cirka 20 cm under marknivå.

Förstärk ramen med snedsträva  

Här står grindstolparna 111 cm från varandra och grinden ska vara 4 cm smalare, 107 cm. Mät avståndet mellan dina stolpar och räkna med 2 cm luft runt grinden. Snickra sedan en ram som du kan fästa spjälorna på.
 Ramen ska här vara 107 cm bred och 65 cm hög. Hörnen geringsfogas ihop. För att grinden inte ska hänga snett förstärks ramen med en snedsträva, och den ska gå från det nedre gängjärnet snett upp till motsatt sida. 

1. Ramens delar A och B geringssågas. Här ska längderna vara 107 cm resp. 65 cm. Med en kap- och geringssåg är det lätt att såga exakt.

2. Förborra för skruvarna, som ska användas i ramen, med en 5 mm borr. TIPS: av två bockar och en byggkiva får du ett bra arbetsbord vid grinden.

3. Förborra för tre skruvar i varje hörn – två från ena hållet och en från det andra. Då är chansen störst att skruvarna inte kolliderar med varandra när delarna skruvas ihop.

4. Sätt ihop ramen av de två vågräta spikreglarna och de två lodräta ramdelarna. Stryk lim i varje fog och lås sedan med 5 x 100 mm skruvar i alla hörn.

5. Mät upp för snedsträvan på delarna A och B. Sätt märken 35 mm från hörnet åt två håll (= halva bredden på snedsträvan). Då vet du var den ska ligga när du markerar på den var den ska sågas.

 

6. Lägg snedsträvan C på plats. Lägg sedan en stor vinkel i ramen, så att du ser att den är vinkelrät, och markera på snedsträvan var du ska såga. Först när ena änden har sågats markerar du på den andra.

7. Skruva fast snedsträvan C med två 5 x 100 mm skruvar i varje ände. Även nu ska du förborra och du ska förstås också stryka kanterna med lim när delarna sätts ihop.

8. De vågräta ytorna fasas av för att regnvatten inte ska bli liggande. Fasar du också undersidan, droppar vattnet lättare av. Spjälorna ska förstås placeras motsatt den sida som träet nu leder vattnet till.

9. Allt trä grundas och målas. Grunda i två omgångar med ett dygns mellanrum. Ytterligare ett dygn senare målar du (totalt två gånger). Måla en tredje gång när grinden är klar.

Skruva spjälor

När ramen är klar fortsätter du med spjälorna. De är så långa att de kan sågas till rätt längd när de har skruvats fast och när de har grundats och målats som ramen. Här bestämmer vi oss för att låta spjälorna sticka ner 18 cm under den undre spikregeln. Eftersom det är detaljerna som skapar ett fint resultat, ska du också markera var skruvarna ska sitta. Här sätter vi dem 21 cm från änden på spjälorna.

Material och verktyg

Vi använder prima virke och stryker det två gånger med grundningsolja. Det är minst lika bra som att välja tryckimpregnerat virke. Skruvarna behöver inte vara rostfria, men de ska ha en skyddande beläggning. Det är en fördel att försänka skruvhålen en aning och är du riktigt smart använder du en borr med påmonterad försänkare. Då går det mycket snabbt. Med försänkta hål blir det lätt att få skruvhuvudena att hamna plant med träet.

 

1. Markera på spjälorna D för skruvarna. Eftersom spjälorna ska sticka ner 18 cm under regeln sätter vi märken 21 cm från ändarna. Skruvarna till övre regeln placeras 80 cm från kortänden på spjälorna.

2. Förborra för skruvarna I alla spjälor D med 4 mm träborr. Det är inte för att spjälorna inte ska spricka utan för att skruvarna lättare ska pressa ihop spjälor och reglar.

3. Markera på ramen för spjälorna. Markera den ena kanten för varje spjäla på spikreglarna. De två yttre spjälorna sätts kant i kant med ramen och resten av spjälorna fördelas mellan dessa.

4. Lägg spjälorna D på plats och skruva fast dem på de två vågräta spikreglarna med 5 x 50 mm skruvar. Spjälorna ska sticka ner 18 cm under den undre spikregeln.

5. Alla spjälor D ska också fästas i snedsträvan. Även nu ska du markera noga och förborra så att skruvarna kan dra ihop delarna.

6. Alla spjälor D ska också fästas i snedsträvan. Även nu ska du markera noga och förborra så att skruvarna kan dra ihop delarna.

Läs mer: Bygg en lekstuga

Mät upp för beslagen

Nu är grinden klar och ska hängas upp. Börja med att mäta och märka för gångjärnen på ena betongstolpen. Det är lätt hänt att hakdelen till gångjärnen förskjuter sig lite under monteringen. Det beror på att det inte är alltid som borrhålen hamnar där man vill ha dem när man borrar i betong. Det justerar du när gångjärnet fästs på grinden. Hakdelen ska luta lite åt fel håll för att grinden ska hänga rakt. Det är ju alltid lite glapp i hakdelen.

1. Palla upp grinden till önskat läge, förslagsvis 10 cm ovanför marken. Då kan den öppnas även om det snöat lite på natten.

2. Markera för skruvarna i hakdelen när du har klämt fast gångjärnet med tvingar på grinden. Hakdelen ska luta lite bort från grinden. Du märker lätt att det är lite glapp mellan hake och grindbeslag.

3. Hålen borras med 6 mm betongborr. Borra utan slagfunktion inkopplad för annars kanske du slår loss
 bitar från stolpen. Det tar sin tid även med en bra borr.

Häng upp grind

När bägge gångjärnen har monterats och grinden hänger där den ska du såga av spjälorna upptill.Du kan rita bågen med hjälp av ett snöre och en penna, men det blir lika bra – och är enklare – om du sätter en tunn list i spänn mellan stolparna så att den bildar en båge. Ju kortare listen är, desto flackare blir bågen. Du får prova dig fram.

1. Hakdelen skruvas fast på stolpen med pluggar och 
5 x 50 mm skruvar. De ska vara rostfria. Dra åt skruvarna växelvis tills de sitter och utan att dra så hårt att betongen skadas.

2. Belagsdelarna hängs på hakdelarna och skruvas fast på de två spikreglarna när dessa är vågräta.
TIPS: När du använder hakgångjärn blir det lätt att lyfta av grinden när den ska målas.

3. Grindklinkan skruvas fast på samma sätt som gångjärnen, dvs. först fäster du delen på stolpen och sedan delen på grinden.

4. Rita bågen på spjälorna. Sätt en tunn list X i spänn mellan stolparna och använd den som mall. Låt listen vara rätt lång och kapa den om du vill ha en flackare båge.

5. Lyft av grinden och såga av spjälorna. Ställ in sulan så att sågen vinklas 15 grader. Då rinner vattnet av från spjälorna. TIPS: Använd ett fintandat sågblad för att få en slät kant.

6. Lyft av grinden och såga av spjälorna. Ställ in sulan så att sågen vinklas 15 grader. Då rinner vattnet av från spjälorna. TIPS: Använd ett fintandat sågblad för att få en slät kant.

7. Grinden är klar och fläckmålas. Grunda först i två omgångar där du har sågat. Där ska du också måla två gånger. Avslutningsvis målas hela grinden en gång så att den har fått tre strykningar.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar