Bygg en fin äppellåda

Bygg Vi i Villas fina äppellåda. Här är instruktionerna!

Fresh organic potted herbs in wooden crate on table with gardening tools

Du behöver:

– Till kortsidor och botten:
12 st läkt, 30 cm långa, 2,5 cm breda.
– Till långsidor:
6 st läkt, 45 cm långa, 2,5 cm breda.
– Bärande reglar:
4 st fyrkantsläkt, 20 cm, 2,5 cm breda.
– Bottenreglar:
2 st fyrkantsläkt, längd 37 cm, 2,5 cm breda.

Så här gör du:

1. Kortsidor
Börja med ena kortsidan. Lägg ut två reglar mittemot varandra och lägg tre korta läktbitar på reglarna. Fäst med två skruvar i varje träbit. Ögonmåtta rakt! Gör sedan samma sak med den andra kortsidan, lägg kortsidorna mittemot varandra så att läktbitarna sitter på samma avstånd.

2. Långsidor
Ställ kortsidorna på högkant och skruva fast tre långa läktbitar. Vänd på lådan och gör samma sak.

3. Botten
Fäst två stödreglar med tre skruvar på insidan av den långa läkten. Lägg ut sex korta läktbitar i botten. Ögonmåtta bra så att bitarna täcker botten. Fäst med två skruvar i varje ände.

Pinterest Instagram Print

Mest lästa artiklar