Så bygger du en bod på väggen – steg för steg

Samla ihop alla redskap i ett prydligt trädgårdsskjul – och ge gräsklipparen ett nytt garage! Här är guiden som visar dig hur du bygger en bod, steg för steg.


Så bygger du en bod – steg för steg

Du behöver:

 • Regel 45 x 70 mm (A, B)
 • Regel 45 x 45 mm (C, D, E, Q, R)
 • Regel 34 x 70 mm (F, G, J, H)
 • Fasadbräda 22 x 145 mm (K, N, O)
 • Fasadbräda 22 x 95 mm (L, U)
 • Fasadbräda 22 x 120 mm (T)
 • Råspont 21 x 95 mm (M)
 • Läkt 21 x 45 mm (P, S, X)
 • Byggvinklar
 • Grindgångjärn 40 cm
 • Haspar
 • Takpannor
 • Trädgårdsplattor av betong 40x40cm 

 

Så här gör du:

Tänk på att byggnadsnämnden kan anse att boden är en användbar utbyggnad av befintligt hus. Bygglov kan därför krävas. 

1. Bygg ramarna

Gräv undan gräset och grunda med grus eller sand. Packa väl och lägg ut trädgårdsplattor som botten.

Bygg ihop tre ramar av reglarna A och B, och montera dessa med bygg­ vinklar på väggen. Mät ut diagonalsträvorna C, snedsåga dem i ändarna, passa in dem och kontrol­ lera att vinklarna blir räta. Det kan vara smart att redan nu prova ut klossar av tryckimpregnerat virke som du sätter under ramarnas framändar. Glöm inte en bit takpapp under klossen.

Skruva ihop de tre ramarna framtill i över­ kant med regel D. Mät ut var taket ska ansluta mot väggen och skruva regeln Q på väggen. Tänk på att takpannorna ska rymmas under befintligt tak. Såga till takreglarna R och skruva fast dem. 

2. Mät upp taket

Mät upp hur brett taket ska vara, och lägg ut takpannor på marken för att se hur många som behövs i bredd. Såga till takläkten S. Skruva fast takläkten och lägg upp takpannorna så att stommen är skyddad för regn. Vill man kan taket förstås göras av råspont och takpapp eller av en bit takplåt i stället.

Såga till och skruva fast mellanväggens brädor N. Mät och såga till den yttersta fasadbrädan till båda sidorna. Snedsåga 2 upptill. Skruva fast dem kant i kant med ramarnas reglar A. 

3. Mät och skruva fast K

Mät upp och skruva fast K. Den gör så att dörrarna blir lägre och inte slår i takreglarna i överkant. Skruva även fast delarna L. De täcker ramarnas reglar samt kanten på sidornas fasadbrädor. 

4. Bygg dörrarna

Bygg dörrarna innan sidornas fasadbrädor monteras, annars kommer du inte åt dörrarna från insidan. Skruva fast reglarna F respektive G i dörrhålen med byggvinklar. Gör reglarna lite kortare så att det finns lite utrymme för virket att svälla. 

 

Läs även: 3 prylar som gör villalivet roligare!

 

5. Mät ut diagonalsträvorna

Mät ut diagonalsträvorna J samt H och såga till dem. Håll dem mot dörrarnas tvärslåar F och G, och rita var urtagen ska vara. Såga bort urtagen med sticksåg och sätt diagonalsträvorna 4 på plats. 

6. Skruva på dörrarnas klädsel

Skruva på dörrarnas klädsel M av råspont. Lämna några millimeter i kanterna så att de kan svälla utan att dörren kärvar. Vänta med den sista brädan på dubbeldörren tills dörrarna har tagits ner. 

7. Skruva dit gångjärnen 

Skruva dit gångjärnen med några skruvar. Såga av reglarna G mitt emellan dubbeldörrarna. Skruva loss byggvinklarna som håller fast dörrarna på insidan. 

 

Läs även: Bygg en spalje – steg för steg

 

8. Måla dörrarna och såga till det sista

Ta ner dörrarna och skruva fast den sista brädan på dubbeldörren. Lossa gångjärnen, måla dörrarna med utegrund och fasadfärg. Skruva på gångjärnen igen. Sätt en hasp på dubbeldörren innan över- lappningsbrädan X skruvas dit på ena dörren. Gör urtag på baksidan av X så att haspen kan lyftas.

Såga till och montera upp fasadbrädor O på sidorna. Grundmåla. Såga till lockläkt P och grundmåla även den. Måla första lagret fasadfärg innan läkten sätts upp, så slipper du glipor.

Såga till vindskivor och vattbrädor, T och U, och måla innan de skruvas upp. Skruva upp eventuella krokar och hyllor du behöver inne i boden. 

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar