Trivsamt trädäck

Generöst och enkelt uteliv med altanen i samma nivå som golvet inomhus.


Vill du att din altan eller uteplats ska ligga i samma nivå som golvet inomhus? Då behövs i allmänhet en uppbyggd konstruktion. Det enklaste sättet är att bygga en träkonstruktion med trätrall. Undvik att måla trallen, eftersom färgskiktet kan bli hett på sommaren och bränna i fötterna och färgen sannolikt inte sitter kvar särskilt många år.

Bygg trädäcket så här:

Om däcket byggs högst fyra meter ut från husets fasad klarar man sig med vanliga bjälkar. Större spännvidd kräver någon form av balkkonstruktion eller extra så kallade bärlinor. Bärlinan kallas också primärbalk och bär alla bjälkarna i ytterkanten. Dimension 45×195, konstruktionsvirkeskvalitet K24.

Planera och gjut plintar:

1. Grundlägg däcket på betongplintar i däckets ytterkant. Plintarna ska grävas ned till fast mark och om marken är tjälfarlig till frostfritt djup (1-1,5 meter) eller förses med en krage av värme-isolerande cell-plastskivor. Plintarna bör stå med högst cirka 2 meters avstånd från varandra.

2. Spänn ett murarsnöre i den linje där plintarna ska gjutas, så att dessa placeras i en rak linje och bärlinan sedan får upplag på varje plint. Väg av med långt vattenpass så att gjutformarna kan kapas efter en våglinje. Vid gjutningen, stick i en stolpsko för ingjutning i varje plint. Skornas klykor ska ha passande dimension för bärlinan.

Primärbalk och golvbjälkar:

3. Lägg i bärlinan eller spänn snöret horisontellt i klykorna och justera dessa innan betongen stelnat, så att linan bärs lika mycket av alla plintarna. När betongen stelnat, lägg bärlinan på plats permanent och spika med ankarspik här och var. Kila under bärlinan med tunna träkilar, masonite eller dylikt, så att bärlinan verkligen får stöd av alla plintarna.

4. Mät mot fasaden med vattenpass i samma höjd som bärlinans överkant och rita en horisontell linje på fasaden. Fäst en 45×120 regel mot fasaden med överkanten vid den ritade linjen. Upplagen för golvbjälkarna är nu klara.

5. Golvbjälkarna ska helst vara av konstruktionskvalitet K24 och av dimensionen 45×145 till 220 millimeter beroende på spännvidd. Är du osäker, välj den grövre dimensionen, för svajande golv är inte kul. Lägg dem med 600 millimeter avstånd från centrum till centrum, och låt dem rå utanför bärlinan som figuren visar. Fäst dem med skråspikning i båda ändarna.

Lägg trallvirket och gör trappsteg

6. Fortsätt med stöden för trappstegen. I ytterhörnet behövs en diagonalt placerad stödregel och vid däckets kortsida ”fris-kortlingar”, om du vill lägga yttersta trallbrädan som en fris. Frisen döljer alla kapade ändar av trallvirket och gör däcket lite elegantare.

7. Lägg på trallvirket, som bör vara minst 28×120 med rundade övre hörn. Skarva alltid över en bjälke. Skruva fast med minst 65 millimeter trallskruv parvis i varje regel. Dra i så att skallarna precis sjunker ned under ytan. Är du noggrann försänker du varje skruv med försänkare för att undvika spjälkning av virket, som gör att förargliga träflisor reser sig vid många av skruvarna. Ytterhörnet bör geras, det vill säga trallbräderna skarvas i 45 grader mot varandra.

8. För att skydda fasaden mot stänk och snödrivor där den ansluter mot däcket, bör du även sätta en så kallad ståndskiva av plåt. Skivan ska rå 100 – 200 millimeter upp på fasaden, där den fästs vattentätt och dras ut minst 50 millimeter på trädäcket. Gör den gärna i samma färg som fasaden. (På bilden finns ingen ståndskiva.)

Behövs räcke?
Om trädäcket endast är 0,6 meter över mark, är risken för skador nästan obefintlig, och räcket kan utelämnas. Men av ”psykologiska” skäl kan det vara skönt att ändå ha en antydan till räcke. Rådgör gärna med kommunen.

Behövs bygglov?

Ett trädäck kräver normalt inget bygglov. Men vad som gäller skiftar mellan kommunerna och beror bland annat också på om det finns detaljplan eller ej. I Stockholms kommun gäller att ett trädäck som byggs upp högre än 0,6 meter över marken på något enda ställe räknas helt och hållet som byggnadsarea, och bygglov krävs. Det är alltså bäst att fråga kommunens bygglovshandläggare vad som gäller i just ditt fall.

Vilket virke är bäst?

Av slentrian brukar tryckimpregnerat virke väljas för att man tror att det hindrar röta och mögel. Tryckimpregneringen innebär att gifter med hjälp av vakuum trycks in i virket, som färgas ljust grönt. Endast furu kan användas för denna metod, eftersom granen inte släpper in impregneringen. Rivs altanen i framtiden får det impregnerade virket absolut inte eldas upp eller slängas var som helst. Det ska till en miljöstation för omhändertagande.

Vill du behålla virkets naturliga ljushet kan du impregnera virket med linolja. Denna impregnering är att föredra ur miljösynpunkt och virket kräver ingen specialbehandling vid rivning. Bäst är annars att använda kärnvirke, tyvärr lite svårare och dyrare att få tag i. Lärkträ är också bra. Det finns inget virke som står emot mögelangrepp, endast röta.

Foto Magnus Selander Illustration RK Illustration, ViV nr 6/2007

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar