10 steg till friskt vinterhus!

Nej, den här vintern vill vi inte ha några fasad- och takskador! Därför är det dags att resa stegen, ta fram verktygen och ge huset en ordentlig hälsokontroll. Vår byggskadeexpert Peter Bratt ger sina bästa tips.


Rätt vad det är ersätts hög luft och höstfärger av kyla, slask och snötäcke. Passa på att göra en riktig hälsokontroll av villan nu, då det är lättare att upptäcka och åtgärda dess svaga punkter – innan det är för sent.

1. Granska grunden.
Ta ett varv runt huset och leta efter eventuella sprickor. Laga lösa fogar och sprickor med nytt bruk. Även mörka fläckar ska man vara vaksam med – det kan vara ett tecken på fuktansamlingar. Försök att ta reda på varför de uppstått och åtgärda orsaken.

2. Fixa fasaden.
Se till så att inga brädor sitter löst eller är rötskadade på träfasaden. Byt ut dessa delar av panelen och stryk på ny, skyddande färg. Särskilt ansatta delar kan också behöva tvättas eller få ny färg. Skrapa då först rent lös färg och grundmåla. Har du en fasad av puts eller tegel handlar det istället om att leta efter sprickor i puts eller murbruk. Dessa är viktiga att reparera i tid så att inte fukt tränger in och orsakar frostsprängningar under vintern. Ofta kan man behöva ta professionell hjälp för att få detta gjort ordentligt. Små sprickor kan man dock åtgärda själv med till exempel elastisk fogmassa.

3. Förbättra fönstren.
Kontrollera att rutorna är hela, fönsterhakar sluter tätt och att tätningslisterna är i gott skick. Nya tätningslister sparar både pengar och gör det behagligare inomhus under vintern. (Detsamma gäller ytterdörren.) Är fönsterkittet torrt och sitter löst – byt ut det. Bättra på färg eller impregnering på fönstrens båg- eller karmunderstycken om det ser ut att behövas. Men skrapa först och grundbehandla med olja. Var också vaksam på antydan till rötskador. (Ruttna delar av karmen kan bytas ut med hjälp av stämjärn och ersättas med en nytt trä och trälim.)

4. Vårda ventilerna.
Se till att filtren i tilluftsventilerna är fria från löv och skräp. Har du en luftvärmepump bör du också titta till utomhusdelen så att den är i gott skick och fri från skräp.

5. Titta på taket.
Kommer det ett riktigt höstregn – passa då på att inspektera tak och kryputrymmen inifrån. Svaga punkter lokaliseras med hjälp av till exempel en ficklampa. Mörka fläckar är ett dåligt tecken och visar att det är läge att kliva ut på utsidan och leta efter orsaken. Utvändigt ska man se till att pannorna är hela, att ingen fattas eller ligger snett.

Taket ska rensas rent från mossa och annat skräp. Inspektera takpapp och täckplåtar så att de inte är otäta. Kontrollera att det inte finns otäta skarvar kring kupor och takfönster – använd i så fall till exempel byggsilikon eller asfalttejp för att få det tätt.

Även taknockar och snednockar (längs takets sidor) måste vara täta så att inte yrsnö tar sig in. Kontrollera också vindskivorna – bland de mest utsatta delarna på ditt hus – måla eller byt ut om de tycks blivit alltför slitna.

6. Syna skorstenen.
Fogar som vittrat sönder kan lagas med murbruk. Skrapa först ur löst bruk ur sprickorna. Kontrollera särskilt noga plåtskoningen mellan tak och skorsten så att det inte rostat eller visar glipor. Är det otätt – bättra på med byggsilikon eller gummifogmassa. Titta också ner i skorstenen så att inga fåglar flyttat in. En skorstenskåpa kan vara idé att skaffa om man inte använder skorstenen så ofta – denna hindrar snö och regn att tränga ner i rökkanalerna när de inte värms upp av rökgaser.

7. Kontrollera hängrännorna.
Väl uppe på taket, passa på att kontrollera att hängrännorna är i gott skick. En dålig hängränna får regnvatten och smältsnö att leta sig ner längs med fasaden och orsaka trista fuktskador. Rensa ur skräp och laga hål eller otätheter med elastiskt fogkitt.

Kontrollera också att de inte tyngts ner eller rört sig genom att hälla vatten i rännan och försäkra dig om att lutningen mot stupröret är korrekt. Om inte, korrigera hållarna. Stuprören kan spolas igenom och rensas på vissna löv och annat skräp. En bladsil i hängrännan kan hindra att det blir stopp i röret. Rensa också avloppsbrunnen.

8. Testa trappan.
Laga eventuella sprickor i betongtrappan – annars kan de förvärras av frostsprängning. Trätrappor ska tvättas ordentligt så att algbeläggning eller annan smuts inte gör dem hala och farliga vid frost.

9. Tukta trädgården.
Klätterväxter är inte bra för huset. Klipp ner sådant som ligger mot husväggen eller stuprör – grenar och växtlighet binder fukt och kan leda till skador för ditt hus. Rensa också bort ogräs som växer för nära huset samt skär ner grenar som annars kan blåsa ner och skada huset under kraftiga vindar.

10. Underhåll utebelysningen.
Kontrollera att alla lampor fungerar och byt till lågenergilampor om det inte redan är gjort. Titta så att ledningarna är i gott skick. Dra åt alla skruvar så att kupor och armatur sitter stadigt för den stundande mörka vintersäsongen.

Kontrollera också att de konstruktioner du använder tillfälligt, till exempel förlängningskablar och julbelysning, är avsedda för utomhusbruk. Om de inte är konstruerade för kyla och fukt så kan det hända allvarliga olyckor. Leta efter symbolen IP, lägst 44 eller högre siffervärde på produkten eller fråga i fackhandeln.

Skorstenen har flera punkter att kontrollera för att undvika problem.

Reparera sprickor på fasaden i tid innan fukt och smuts tränger in.

Klätterväxter må vara vackra men de binder fukt som kan ge skador.

Kontrollera utebelysningen innan höstmörkret slår till.

Rusta för snö!

Minns du vintern som var? Skulle det bli likande mängder snö kan det var bra att förbereda sig lite extra för just detta, menar Peter Bratt.

Dags att klättra upp på taket och kolla!

Skrapa och bättra på fönsterkarmarna om det ser ut att behövas.

Peter Bratt

Klena altantak av plast: Altantak är oftast konstruerade bara för att bära sin egen vikt. Det kan var bra att stötta upp dessa ofta klena konstruktioner lite extra redan nu – innan eventuella snömassor kommer igen. Det räcker med en extra regel i taket och ett par stöttor.

Öppna stuprör: Se till att dagvattnet leds bort från stupröret och huskroppen. Blir det en snörik vinter kan det handla om flera kubikmeter smältsnö som legat på taket. Koppla på en plastslang på 3-10 meter för att leda bort vattnet, så minskar du risken att få fukt i husgrunden.

Töfläckar=värmeläckage: Om snön ligger vit på taken även i år, passa då på att titta efter fläckar som töar. Det kan orsakas av att till exempel ångspärren under saknas. Eller bristfällig isolering. Om snön smälter bort fläckvis, har du alltså vårjobb att vänta!

Öppna stuprör: Se till att dagvattnet leds bort från stupröret och huskroppen. Blir det en snörik vinter kan det handla om flera kubikmeter smältsnö som legat på taket. Koppla på en plastslang på 3-10 meter för att leda bort vattnet, så minskar du risken att få fukt i husgrunden.

Töfläckar=värmeläckage: Om snön ligger vit på taken även i år, passa då på att titta efter fläckar som töar. Det kan orsakas av att till exempel ångspärren under saknas. Eller bristfällig isolering. Om snön smälter bort fläckvis, har du alltså vårjobb att vänta!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar