ANNONS FRÅN LA TAKVÅRD

Byt inte ditt tak – vårda det istället!

Har du tänkt på att man kan förlänga livslängden på taket genom att vårda det?

Mossbeläggningar på tak förekommer i hela Sverige och kan i värsta fall leda till problem med både läkt och undertak. Det kan i sin tur leda till att det krävs ett takbyte, vilket är både kostnads- och tidskrävande, speciellt när det finns enkla, snabba och långt billigare lösningar för att undvika det.

Med lång erfarenhet inom området påminner LA Takvård AB om vikten av att ta hand om taket innan de stora problemen uppstår. LA Takvård AB är rikstäckande och behandlar runt 10 000 tak per år och har utvecklat en metod som är effektiv, skonsam och miljövänlig.

– Att vänta tills problemen gått så långt att man behöver byta tak är bara onödigt när det finns kostnadseffektiva och enkla lösningar tillgängliga, säger Peter Hindén på LA Takvård AB och fortsätter:

– Om man upptäcker att det uppkommit påväxt i form av mossa, lavar eller alger kan man vårda och behandla taket och på så sätt motverka de största problemen. Om detta görs ökar livslängden på taket väsentligt, dessutom blir taket rent och fint efter att påväxten är borta.  

En skonsam men effektiv metod

LA Takvård tar manuellt bort påväxten på taken vilket är mer skonsamt och miljövänligt än exempelvis användning av högtryckstvätt. Metoden säkerställer att den efterföljande behandlingen kan ta sig in i porerna och tar död på rötter och organismer som etablerat sig på taket.

I processen avlägsnas mossan från taket, pannorna rättas till och hängrännorna töms. I och med att LA Takvård inte använder sig av högtryckstvätt eller andra intensiva rengöringsmetoder blir taket inte glänsande rent direkt efter behandlingen.

– Många som vänder sig till oss vill gärna visa upp ett glänsande nytt tak för grannen, men denna förändring sker gradvis vid användningen av vår metod. När behandlingen fått verka kommer taket bli rent, helt fritt från påväxt med ökad livslängd som följd, säger Peter.

Efter ca 4 år kontaktas kunden igen för att kontrollera om ny påväxt börjat etablera sig. Om så är fallet krävs endast en behandling med det snabbt nedbrytbara medlet, till en betydligt lägre kostnad än den inledande behandlingen.

LA Takvård erbjuder även en takvårdsplan där man får 10 procent rabatt på takvårdsarbetet. Då planeras årliga kontroller av taket, rensning av hängrännor och en ny behandling var fjärde år.

Vikten av säkerhet

Samtliga inom LA Takvård AB genomgår utbildningar där man lär sig dels om hur man behandlar ett tak effektivt, skonsamt och miljövänligt, dels om vikten av ett säkerhetstänk när man jobbar på höga höjder. Peter menar att detta är en viktig del av arbetet, både för kundens och personalens säkerhet.

– Samtliga anställda går en fallskyddsutbildning där de lär sig följa metoder, riktlinjer och regelverk som säkerställer allas säkerhet, säger han och avslutar:

–  Genom att ta tag i problemen innan de uppstår kan man spara hundratusentals kronor. En behandling tar vanligtvis mellan 4 – 6 timmar och kostar endast en bråkdel av vad ett takbyte kostar. Byt inte tak, vårda det istället!

Boka ett kostnadsfritt hembesök här!

Mest lästa artiklar