Framtidens tak gynnar miljön

Underlagstak som andas, pannor som renar luften och inbyggda solenergisystem. Nu utvecklas miljösmarta lösningar för framtidens villatak.

Samtidigt som EU flaggar för skärpta energikrav på byggnader fram mot 2020 pågår en intensiv utveckling av ”smarta” byggmaterial. Det handlar om nya material för husgrunder, fönster, väggar och inte minst för tak. Ett normalt villatak utgör cirka 25 procent av husets yta och är därmed en väsentlig faktor för husets värmeekonomi.

– Nya takmaterial för energieffektivt byggande används redan i stor utsträckning i Tyskland, men börjar också bli vanligt i våra grannländer Norge och Danmark, berättar Johan Nuder, takexpert på Monier Roofing.

I Sverige är byggbranschen mer konservativ och agerar inte lika snabbt, konstaterar han.

– Men på sikt måste branschen anpassa sig och bygga tak som uppfyller höga krav på energieffektivitet, fuktsäkerhet och miljöhänsyn.

GoreTex för huset

Ett smart takmaterial som numera finns på den svenska marknaden är så kallade diffusionsöppna underlagstak. Materialet har förmågan att släppa ut fukt från byggnaden, samtidigt som det skyddar mot inträngande nederbörd och väta

– Principen är densamma som när du klär på dig ett Goretex-plagg: materialet ”andas” samtidigt som det håller dig varm och torr, förklarar Johan Nuder.

Enligt en ny rapport från Boverket har drygt 700 000 småhus problem med fuktskador. I synnerhet förekommer problemen i vindsutrymmen där fuktig inomhusluft tränger upp från bostaden och kondenserar mot de kalla ytorna.

– I många fall försöker man fuktsäkra vinden med ökad ventilation. Men detta räcker inte alltid och särskilt i äldre hus kan det innebära krångliga ingrepp med osäkert resultat.

Enligt Johan Nuder kan fuktskaderisken minska betydligt om man ersätter den traditionella takpappen med ett modernare underlagstak.

– Genom att underlagstaket kan släppa ut fukt förbättrar man förutsättningarna för takkonstruktionen att torka ut efter perioder av kondensutfällning.


Modernt tak som andas. En difussionsöppen takduk kan minska fuktproblem i vindbjälklaget.

Ny isolering som energibesparande komplement

Det diffusionsöppna underlaget består av en duk som kan monteras på råsponten eller direkt på takstolarna. Mest praktiskt och kostnadseffektivt är att göra monteringen i samband med ett takbyte eller takrenovering.

– Merkostnaden för materialet, jämfört med vanlig takpapp, kan hamna kring 5000 kronor för ett normalstort villatak, säger Johan Nuder.

Som energibesparande komplement har Monier utvecklat ett material för tilläggsisolering som är specifikt anpassat för fuktkänsliga takkonstruktioner. Man räknar med att produkten ska lanseras i Sverige under 2011.

Framtidens tak värnar om miljön

I framtiden lär även villornas taktäckning klimatanpassas och ge rum för miljösmart teknik. Bland annat pågår en produktutveckling av takpannor som renar luften från föroreningar. Pannorna är försedda med en speciell ytbeläggning, titanoxid, som i samverkan med solljus, bryter ned organiskt material och kväveoxid.

– Enkelt uttryckt kan man säga att takpannorna fungerar som katalysatorn på en bil. Men det är en rätt komplicerad kemisk process och det återstår en hel del fältförsök innan den här typen av pannor kan lanseras i större skala, säger Johan Nuder.

Våra villatak kommer också, med solens hjälp, leverera egen förnybar energi i allt högre utsträckning. Sedan många år är det vanligt med solfångare (som levererar värme) och solceller (som levererar el). Trenden idag är att solenergiprodukterna anpassas till takets utseende och bli mer estetiskt tilltalande. Till exempel väljer man ofta att sänka ned solfångarpaneler så att de liknar naturliga takfönster. Man kan även välja anslutningsplåtar i olika kulörer som passar det specifika taket.

Taket som energikälla

Trenden vid nybyggnation är att taket integreras med husets värmesystem via inbyggda solfångare eller solceller. Det finns även heltäckande modulsystem där hela taket levererar energi, men denna lösning används bara på större byggnader och flerbostadshus där man kan utnyttja hela energiutbytet.

En lösning för villan kan istället vara takpannor av glas, en teknik som utvecklats på Kungliga Tekniska Högskolan och som idag marknadsförs av företaget SolTech Energy.

– Vi har hittills gjort ett 20-tal installationer på villor där taktäckningen helt eller delvis består av glaspannor, berättar Henrik Båge, affärsutvecklare på SolTech Energy.

Tekniken innebär att taket fungerar som en stor luftsolfångare. Under glaspannorna ligger en duk som absorberar värmen från solstrålarna och via en luftspalt leds den uppvärmda luften ned i huset och integreras med det befintliga uppvärmningssystemet. Soltaket levererar värme från tidig vår till sen höst. Värmeutbytet varierar beroende på takets storlek, lutning och väderleken.

– Våra mätningar visar att solenergisystemet kan bidra med en fjärdedel eller uppemot en tredjedel av det årliga värmebehovet i en villa, säger Henrik Båge.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar