Handla tillsammans- och få både bättre pris och service

I den här artikeln får du möta grannar som slagit sig samman och gjort inköp tillsammans.


Här kan man göra stora vinster, men gör upp hur betalningen skall skötas redan vid beställningen, så att inte en granne får hela betalningsansvaret.

I ett nybyggt område slog närboende sig samman och beställde mursten tillsammans. En egnahemsförening fick kommunen att dra fjärrvärme till villaområdet.

I ett annat villaområde bytte nästan alla grannarna tak samtidigt och fick betydligt bättre pris. De boende i ett villaområde i Helsingborg har lämnat mått på alla fönster i de två villatyperna för att få snabb leverans hos fönsterentreprenören. Alla har ett gemensamt – de har tjänat pengar på sitt samarbete. Upp till 15 procents rabatt är ingen omöjlighet.

Delade på dyr frakt

I våras flyttade Leif Gustafsson och Tina Costallas in i ett nytt kedjehusområde i Stäket norr om Stockholm. Husen var nyckelfärdiga men trädgårdarna skulle villaägarna anlägga själv. Leif och Tina bestämde sig för att bygga en mur runt sin trädgård. De talade med sina grannar och det visade sig att ytterligare två var intresserade.

– På detta sätt kunde vi dela fraktkostnaden – som blir en hel del på tung sten – på tre istället, förklarar Leif.

På fakturan som grannarna i Stäket fick står exakt vad de olika fastigheterna ska betala, men fakturan ställdes till en av grannarna.
Förutom den ekonomiska vinsten var detta också ett bra sätt att lära känna sina nya grannar bättre – helt enkelt en social vinst.

Stor kvantitet premieras

Per Forsberg, som arbetar på Bro Bygghandel AB norr om Stockholm berättar att gemensamma inköp är relativt ovanliga, men de förekommer.

– Det är i första hand villaboende i bostadsrättsföreningar som handlar gemensamt, till exempel när det gäller staket runt villorna. Det kan också vara ett radhusområde där de boende av estetiska skäl vill ha likartat materiel till exempel på en mur, säger han.

Om man bestämmer sig för att handla gemensamt bör man ta in offerter för att få så bra pris som möjligt.

– Det är klart att stora kvantiteter ofta premieras. Vår kundkrets består av alla från fritidshusägare till stora byggföretag. Priset sätts efter kundkrav och kvantitet, säger Per Forsberg.

Ordererkännande innan leverans

Den som förhandlar för sina grannar bör vara noga med att ta reda på de olika grannarnas önskemål.

– Om jag för diskussioner med en granne och han beställer material för flera olika fastigheter kan jag inte vara helt säker på att alla grannarna är med på noterna. Därför bör alla inblandade få ett ordererkännande innan varorna levereras. På så sätt kan man undvika missförstånd. Det är också viktigt att leverera produkterna i olika paket till varje granne. Annars kan det vara svårt att mäta upp så att alla får exakt vad de har betalat för, förklarar Per Forsberg.

Han säger också att var och en bör få egen faktura för att kunna göra avdrag för förbättringar den dag huset säljs.

Alla tak lika slitna

Rolf Renander bor i ett villaområde i Haninge söder om Stockholm.

– För några år sedan upptäckte en av mina grannar att taket, som är av tjärpapp, började se slitet ut. Eftersom alla villor i området är byggda samtidigt antog han att alla tak var lika slitna som hans, berättar Renander.

Några grannar i området bildade en liten ”takgrupp” som tog fram offerter från olika takleverantörer.

– Arbetet gjordes mycket seriöst och man jämförde pris, kvalitet, garantiåtaganden med mera, berättar Rolf Renander.

Själv hade Rolf Renander inte funderat så mycket på sitt tak, men insåg att något måste göras eftersom andra grannar hade fått problem.

– Ofta ser man ju inte att taket behöver läggas om förrän det är för sent. När någon slår larm blir det lite av en mental väckarklocka att något kanske bör göras. Flera av de boende i vårt område nappade på idén.

Om man även kan hjälpas åt med förarbetet, t ex ta bort gamla takpannor, kan man spara ytterligare en slant. Och det går ju både snabbare och lättare när man är fler.

Tjänade tusenlappar

– Arbetet gjordes för några år sedan och vi betalade cirka 18 000 kronor per hus. Vi tjänade flera tusenlappar per familj genom det att gå samman om inköp och entreprenad. En hel del tjänade vi också på att hantverkarna var i området under en relativt lång tid. Var och en slapp ”framkörningsavgift” för de maskiner och den personal som gjorde jobbet.

10-15 % lägre priser på entreprenad

Att göra entreprenadinköp tillsammans med grannarna är inte speciellt vanligt.
– Jag har aldrig upplevt det. Var och en köper entreprenadtjänster till sin egen villa, säger Ronny Johansson på Johanssons Bygg AB i Ed, som ligger i Dalsland.

Han menar att det skulle bli synnergieffekter för alla parter om grannar gick samman om entreprenader. Speciellt i villaområden där många hus är ungefär likadana och byggda under samma epok.

– Säkert skulle priserna bli åtminstone 10 – 15 procent lägre. Frakten blir lägre, kunderna får mängdrabatt och arbetskostnaderna blir lägre eftersom vi kan etablera oss i området under en längre tid, säger Ronny Johansson.

Han säger också att om många villaägare slår sig samman om en entreprenad kanske de kan förbereda arbetet så att entreprenadkostnaden blir ännu lägre.

– Om taket består av plattor kanske villaägarna kan hjälpas åt att plocka ner dem och på så sätt underlätta arbetet för entreprenören och därigenom tjäna ytterligare pengar.

Kontrollera försäkringar

Den som förhandlar om en entreprenad bör dock tänka på flera olika saker. Det gäller antingen man förhandlar för många villaägare eller bara för sig själv.

– Det är viktigt att den som gör arbetet har ansvarsförsäkring om något i huset skulle skadas under arbetet. Om någon av de som arbetar med bygget skadar sig är det alltid byggherrens (villaägarens) ansvar. Detta ansvar kan man dock skriva över på entreprenören. Det är en formsak men ett papper måste finnas om inte villaägaren skall bli juridiskt ansvarig. Kontrollera också att företaget har F-skattesedel, säger Ronny Johansson.

Någon certifiering finns inte för byggentreprenörer. En bra tumregel är dock att anlita någon som är medlem i Byggmästarföreningen. Föreningen ställer vissa krav, bland annat på att företaget sköter sina skatteåtaganden.

Anlitar man en byggare som saknar F-skattesedel kan villaägaren betraktas som arbetsgivare, något som kan bli en dyrköpt erfarenhet.

Dela på betalningsansvaret

Det finns också andra saker att tänka på när man handlar varor eller entreprenader gemensamt med sina grannar. En viktig del är betalningsansvaret.
Ofta vill säljaren fakturera hela beloppet på en av grannarna. Den person som beställer har det juridiska betalningsansvaret. Om en granne flyttar eller inte kan eller vill betala kan det vara svårt att få tillbaka pengarna.

– Det bästa sättet är att redan vid beställningen eller vid offertförfrågan göra klart för säljaren att det gäller flera beställare och att man skall man skall ha en faktura till varje fastighetsägare, men ändå skall erhålla mängdrabatt eftersom beställningen görs vid ett och samma tillfälle. Det säger advokat Hans G:son Wikmark, som har stor erfarenhet av fastighetsjuridik.

– Om säljaren inte går med på flera fakturor (eller annan motsvarande skriftlig handling) tycker jag man skall vända sig till ett annat företag, säger han.
Det är också viktigt att alla grannar är helt överens om hur produkterna man beställer ser är.

– Det är inte helt ovanligt att en eller flera grannar inte är nöjda med den vara som beställts. Därför bör alla grannar, som vill få del av det rabatterade priset, också aktivt engagera sig i valet av färg och utseende på den produkt man väljer, säger Hans G:son Wikmark.

– Tänk på att grannsämjan är viktigare än några procents rabatt. Därför gäller det att vara väldigt noga vid gemensamma affärer, säger advokat Wikmark avslutningsvis.
 

Genom att dela på frakten av murstenen gjorde familjerna i Stäket en bättre affär än om de handlat var för sig.

– Vi valde en i vårt tycke fin sten, inte den billigaste, men inte heller den dyraste. Resultatet blev faktiskt ganska bra, säger Leif och ser nöjd ut.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar