Lägg nytt tak

Ibland talar man om taket som den femte fasaden, men egentligen är det relevantare att tala om den första. Det är ju taket som får ta emot de värsta stötarna från regn och snö.

Det lönar sig att se till att taket – husets paraply – är i god kondition. I vårt klimat handlar det både om regn, snö och is som kan slita hårt på takbeläggningen. Och om sommaren är det solen som står för slitaget genom sin ultravioletta strålning. Det ställs därmed höga krav på motståndskraften hos taket.

Takpannor – tegel eller betong – är kanske de material som klarar sig bäst, bara man har koll på att alla pannor är hela och ligger på plats. En kontroll av taket vår och höst är vad som behövs. Plåt och papp är också bra material, men plåten, oavsett om den är ytbelagd eller lackad, behöver så småningom underhållas med målning. Papp brukar också kräva underhåll med lite väl korta intervaller. Men idag finns papp till och med för plana tak med godtagbara underhållsintervaller. Men papp är det knappast, utan olika typer av asfaltimpregnerade glasfiberfiltar enligt tillverkarnas specialrecept. Ordet papp lever kvar sedan det verkligen handlade om papper.

Slitaget beror delvis på taklutningen och här är de minsta lutningarna som av garantiskäl krävs för de vanligaste takmaterialen:

Ofalsade tegelpannor : 22 grader

Falsade tegelpannor samt betongplattor: 14 grader

Dubbelfalsad plåt och profilerad plåt med täckningsband: 6 graderPapp och sömsvetsad dubbelfalsad plan plåt: ≥0 grader

Shingel (en typ av papptäckning: 14 grader

Så här lägger du tegelpannor

Spika underlagspapp

På nocken spikar du en planka,
Bärläkten, som pannorna vilar på,


Måtta nu den övriga bärläkten,
Börja läggningen

Lägg ut nedersta och översta


Börja lägga de lodräta radernaNär ena takfallet är klart

Tänk på detta

Takpannorna läggs på en läkt som i sin tur ligger på ett underlagstak. Detta utgörs vanligen av en papptäckt råspontpanel. Men många trähusleverantörer använder en tunn board som hänger lite mellan takstolarna och ”läkten” utgörs då i stället av 45×70 millimeter reglar som bär mellan takstolarna. 

Takpanneleverantörerna rekommenderar att två rader pannor vid takfot, taknock och gavel samt runt takfönster ska spikas fast med rostfri spik (det finns hål i alla pannor). Det kan tyckas överdrivet men är troligen en förutsättning för att leverantörens garanti ska gälla.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

TV: Redaktionens bästa klipp!

Mest lästa artiklar