Lägg nytt tak

Ibland talar man om taket som den femte fasaden, men egentligen är det relevantare att tala om den första. Det är ju taket som får ta emot de värsta stötarna från regn och snö.


Det lönar sig att se till att taket – husets paraply – är i god kondition. I vårt klimat handlar det både om regn, snö och is som kan slita hårt på takbeläggningen. Och om sommaren är det solen som står för slitaget genom sin ultravioletta strålning. Det ställs därmed höga krav på motståndskraften hos taket.

Takpannor – tegel eller betong – är kanske de material som klarar sig bäst, bara man har koll på att alla pannor är hela och ligger på plats. En kontroll av taket vår och höst är vad som behövs. Plåt och papp är också bra material, men plåten, oavsett om den är ytbelagd eller lackad, behöver så småningom underhållas med målning. Papp brukar också kräva underhåll med lite väl korta intervaller. Men idag finns papp till och med för plana tak med godtagbara underhållsintervaller. Men papp är det knappast, utan olika typer av asfaltimpregnerade glasfiberfiltar enligt tillverkarnas specialrecept. Ordet papp lever kvar sedan det verkligen handlade om papper.

Slitaget beror delvis på taklutningen och här är de minsta lutningarna som av garantiskäl krävs för de vanligaste takmaterialen:

Ofalsade tegelpannor : 22 grader

Falsade tegelpannor samt betongplattor: 14 grader

Dubbelfalsad plåt och profilerad plåt med täckningsband: 6 grader

Papp och sömsvetsad dubbelfalsad plan plåt: ≥0 grader

Shingel (en typ av papptäckning: 14 grader

Så här lägger du tegelpannor

Spika underlagspapp i horisontella våder med början nedifrån takfoten. Låt pappen rå cirka 2 centimeter över nedersta brädan. Spika i vådens nederkant med pappspik i sicksack med 10-15 centimeters mellanrum. Fortsätt med nästa våd och lägg omlott cirka 10 centimeter över den nedanför. Fäst den på samma sätt i nederkanten. Jobba på upp till nocken, där en våd eller remsa läggs över till motsatta takfallet,
så att nocken blir helt tät.
På nocken spikar du en planka,
cirka 45×150 millimeter, på vilken
nockpannorna ska vila. Mät noga vilken dimension som passar. Den
varierar med taklutningen. Lägg ut ströläkt av 25×25-50 millimeter virke
med 60 centimeter avstånd lodrätt från nockplankan till takfoten. Sätt en
spik upptill i varje läkt. Bärläkten, som pannorna vilar på, görs av 25×38 eller 25×50 millimeter virke. Spika nedersta bärläkten stående och näst nedersta liggande.
Spika med 75×28 spik i varje korspunkt mellan strö- och bärläkt. Fäst översta bärläkten på lagom avstånd från nockplankan, så att översta
raden pannor når så högt upp som möjligt mot denna.
Måtta nu den övriga bärläkten,
så att du får ett helt antal rader mellan
takfot och nock. Avståndet från ena bärläktens överkant till nästa
överkant ska i princip vara 375 millimeter. Det kan utan vidare ändras om
du har betongpannor, medan tegelpannorna inte är lika flexibla. Då kan du
behöva kapa pannorna i en hel rad för att få det att stämma. Börja läggningen med att placera ut lagom stora högar med pannor på taket med lagom stort avstånd från varandra. Eftersom man börjar i
takets högra sida, lämna plats där så du kommer åt att jobba.
Lägg ut nedersta och översta
raderna takpannor. Se till att det blir lika
många och att de ligger bra och det går jämnt upp från gavel till gavel. I
värsta fall tvingas du kapa en ”lodrät” pannrad. Börja lägga de lodräta raderna pannor från den gavel som är till höger sett nedifrån. Pannorna är så utformade att de då kan läggas omlott ovanpå den föregående raden. Kontrollera att raden blir spikrak med
en ”riktbräda”, en helt rak bräda som räcker från nock till takfot.
Fortsätt så med de följande raderna. Använd riktbrädan och se till
att alla rader blir raka.
När ena takfallet är klart
och du arbetar med det andra, passa på att 
efter hand lägga dit nockpannorna och spika samtliga med rostfri spik eller skruv. Vanlig förzinkad duger inte. Illustrationer RK Illustrationer

Tänk på detta

Takpannorna läggs på en läkt som i sin tur ligger på ett underlagstak. Detta utgörs vanligen av en papptäckt råspontpanel. Men många trähusleverantörer använder en tunn board som hänger lite mellan takstolarna och ”läkten” utgörs då i stället av 45×70 millimeter reglar som bär mellan takstolarna. 

Takpanneleverantörerna rekommenderar att två rader pannor vid takfot, taknock och gavel samt runt takfönster ska spikas fast med rostfri spik (det finns hål i alla pannor). Det kan tyckas överdrivet men är troligen en förutsättning för att leverantörens garanti ska gälla.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar