Lägga tak

Ska du lägga nytt tak? Det finns mycket att tänka på vid valet av tak. Det är många aspekter som spelar in och det gäller att planera noggrant innan man påbörjar takarbetet. Till exempel hur lång livslängd man kan räkna med att taket har, hur mycket det får kosta och också hur det passar till huset och området.

Även om det är en hel del jobb och planering med att lägga taket, så är det ändå många som väljer att göra det själv.

– Det är en ganska vanlig ”gör det själv” grej. Men det är inte så lätt och det tar ganska många timmar. Man ska nog vara mer än normalhändig för att klara av det, säger Rolf Svensson på Karl Hedin Bygghandel AB.

För den som väljer att lägga sitt tak själv så finns mycket tips och råd att få i den lokala bygghandeln eller i broschyrer hos taktillverkaren.

Material och livslängd på tak

Det är förstås viktigt att välja ett tak av bra material. Ett hållbart tak ska ha en livslängd på minst femtio år. Men under den tiden måste man också underhålla sitt tak genom att måla, lacka och ibland byta ut delar av taket om det blir skadat. Man måste också tänka på att det inte bara är det yttre taket som är viktigt utan även materialet under. Fuskar man med det så kan det bli konsekvenser, som till exempel fuktskador.

– Använd det proffsen använder, råspont och underlagspapp. Det finns en anledning till att dom använder det, så även om man bygger taket själv är det viktigt att man gör det noggrant, säger Rolf Svensson på Karl Hedin bygghandel AB.


Schingel är en sorts asfaltspapptak och är ett lätt material att arbeta med, men har däremot större underhållsbehov än exempelvis plåt och tegel.


Plåttak är ett lätt material och går i jämförelse med andra tak ganska fort att lägga, då man täcker in med större flakar och har få skarvar. Men man ska dock beakta kondensbildningen som kan uppstå under takplåt. Dessutom måste större delar bytas ut vid eventuella skador på taket. 

Årstider för att lägga tak

De allra flesta skulle nog välja att byta sitt tak sommartid, men faktum är att det är lättare att skotta bort snö än att jobba med blött material och torka bort vatten. Vår och sen höst kan vara de bästa årstiderna att planera in sitt takbyte. Men det gäller att planera väl innan man börjar, så att man hinner få på det nya taket i tid.

Fuktskador via taket

Att se om sitt tak med jämna mellanrum är viktigt. Att åtgärda små fuktskador är betydligt billigare än att vänta tills de blivit stora. Hur det nuvarande takets skick ser ut kan ha betydelse för hur stor kostnaden för det nya taket blir.

För att se om taket är fuktskadat kan man gå upp på vinden för att se så det inte är läckage eller mörka fläckar på råsponten. Mörkt virke visar att det varit ett långvarigt genomsläpp av fukt.


Att välja tegel till hus kan vara en stor fördel, eftersom man vid behov kan byta ut små bitar av taket. Teglet har också en väldigt bra hållbarhet och lång livslängd. Däremot väger det mycket och kan bli ganska tungjobbat.


Grästak är ett ganska dyrt tak och oftast inget ”gör det själv”, eftersom det är svårare att ”lägga” än många andra takmaterial. Däremot är grästak ett bra alternativ för den som har problem med takavvattning, eftersom materialet binder vatten som sedan avdunstar.

Tre tips när du ska lägga taket själv:

  • Om du ska byta eller lägga nytt tak av tegel så måste man på ett smidigt sätt få upp och ner tegelpannorna. Ett bra sätt är att använda sig av en ränna. Den kan man enkelt bygga själv genom att använda långa träbrädor, ett tjockt snöre och en tyngd.
  • När du väljer vilket tak ditt hus ska ha, var då också uppmärksam på hur taket passar in med omgivningen och även vilken färg som passar bäst.
  • Om du behöver bygga en ställning, se till att den täcker hela arbetsområdet. Mycket tid går annars åt till att flytta runt ställningen och man slipper dessutom jobba i farliga positioner.

Faktaruta för dig som ska lägga nytt tak

Det här får du betala för ditt tak. Prisexemplen är uträknade för en villa på 120 kvm.

Tegel: 29.000 kr
Schingel: 22.000 kr
Plåt: 14.000 kr

Priserna omfattar bara yttertaksmaterialet med dess tillbehör.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar