Snöregler för villaägaren

Trottoaren, tomten, taket... Vad har man egentligen för skyldigheter som villaägare när det gäller snöröjning på vintern, och vad händer om man inte sköter sig?


I de flesta fall är det villaägaren som ansvarar för att hålla gångvägen utanför huset röjd och, när så behövs, sandad. Så är det i 6 av 10 kommuner, enligt en undersökning gjord av Villaägarnas Riksförbund. Och i 7 av 10 kommuner ansvarar villaägaren normalt även för att ta bort snövallar som plogats upp framför villans infart.

– Du har ansvar för att hålla rent, såvida ingen annan har det, sammanfattar Lars Guttman som är jurist på Villaägarna.

Olika snöansvar var du bor.    

Guide: Skotta rätt

Men villkoren varierar, så gå in på din kommuns webbplats eller ring om du är osäker på vad som gäller för din egen del. Tänk på att inte bara trottoarer intill tomtgränsen räknas – kommunen kan även ålägga en husägare ansvar för en gångväg som finns strax utanför fastigheten, till exempel på andra sidan om en gräsremsa utanför tomten. Gångbanan behöver heller inte hänga ihop med en körbana.

Rent formellt är du inte skyldig att föra bort snö som en plogbil skrapat upp på trottoaren. I praktiken kan det dock vara svårt att avgöra vilken snö på trottoaren som fallit på ett naturligt sätt – och som du är skyldig att ta bort – och vilken som kommit ifrån vägbanan.

Även tomt och tak behöver röjas

Tomten har du som villaägare alltid ansvar för. Säkert har du hört resonemanget om att en inbrottstjuv kan halka och skada sig – kommer du då att tvingas betala skadestånd? Sannolikt inte, menar Lars Guttman:

– En inbrottstjuv har inte på din tomt att göra. Han har försatt sig själv i den situation som uppkommit. Om däremot en renhållningsarbetare som ska hämta din soptunna halkar; det har du ansvar för. Eller en dörrförsäljare, som har rätt att knacka på din dörr om inte du har någon skylt uppsatt.

Som villaägare är du även ansvarig för vad som kan tänkas falla ner från ditt tak. Det gäller oavsett om snön eller isen hamnar på din egen tomt, på en granntomt eller på allmän mark. Tänk på att istappar faller rakt ner, medan snö kan glida längre ut från taket.

Att röja taket handlar inte bara om att förebygga risken för ras, utan även om att förebygga skador på taket. Många försäkringsbolag kräver att man underhåller taket på vintern, något många blev varse under fjolårets snörika vinter. Och skulle den röjda snön eller isen hamna på gatan eller trottoaren är du ansvarig för att forsla bort den.

Oaktsamt eller ej

Vad innebär då det ansvar du har som villaägare? Resonemanget är generellt och kan användas i samtliga fall ovan.

– Om något skulle hända blir du inte automatiskt skadeståndsansvarig, säger Lars Guttman, utan man gör en bedömning av om du har agerat oaktsamt. Var det ok att personen befann sig på platsen? Vad har du vidtagit för åtgärder? Kunde du rimligen ha gjort något annorlunda och hade det här inte inträffat då?

Det handlar alltså om resonemang och rimlighet och högre krav ställs på kommunens väghållning än på din egen gångbanehållning, menar Lars Guttman. Han känner heller inte till något fall där en kommun utdömt vite för att en villaägare inte skött sin väghållning.

Men trots allt är alltså ansvaret för tomten, taket och i de flesta fall även trottoaren ditt. Och är det isigt ute på morgonen är det väl självklart att du sandar innan du går till jobbet. Kanske blir det du själv eller någon annan i familjen som halkar och slår sig annars…

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar