Snyggt tak till ytterdörren

Både praktiskt och dekorativt blir det med ett skärmtak vid entrén.


Taket över ytterdörren på dessa sidor har en mycket enkel konstruktion och är i princip bara en fast markis. Du ska bara snickra två konsoler, montera dem på väggen och lägga tak på dem.

Vi har valt enkla och relativt billiga takskivor, modell Onduline från Mataki, till taket. Vill du hellre lägga tegel, plåt, koppar eller takpapp så ska du först komplettera vår konstruktion med ett underlagstak på konsolerna.

Du behöver;

70 x 70 mm hyvlad furu: 2 stolpar (A) à 120 cm.
45 x 95 mm hyvlad furu: 2 överliggare (B) à 90 cm. 2 snedsträvor (C) à 57 cm.
44 x 70 mm hyvlad furu: 3 lister (D) à 118 cm. 3 lister (E) à 142 cm (limma ihop en list av varje till 3 tvärstag).
21 x 145 mm hyvlad furu: 2 täcklister (F) à 90 cm.
Dessutom: Takskivor av valfri typ (här används Onduline — en skiva på 95 x 200 kapas till två på 95 x 95 cm). Ev. specialspikar eller specialskruvar för fastgöring av takskiva. Ev. underlagstak av plywood (vid läggning av till exempel tegel eller plåt). Ev. 6 expansionspluggar, 6 skruvar (10 x 120 mm), 6 brickor (10 mm), 4 franska skruvar (8 x 100 mm) med brickor. Grundolja och utelasyr.
Pris för materialet: Cirka 1 000 kronor.

 
Det är tvärstagen (av listerna D och E) som bär taket. Den nedersta av listerna (D) anpassas i längd så att den precis kan pressas in mellan överliggarna (B). Den översta listen (E) sågas till så att den sticker ut lika mycket på bägge sidor av överliggarna. Täcklisterna (F) fästs med skruvar i ändträet på tvärstagen (E).

Börja med konsolen…

Konsolen på väggen består av två lodräta stolpar (A på ritningen), två överliggare (B), två täcklister (F) och två snedsträvor (C). Samtliga delar sågas av hyvlad furu eller gran.

Överliggaren tappas in längst upp på stolparna och tappen utförs så att överliggaren lutar neråt 15 grader. Det låter kanske invecklat, men är ganska lätt och du klarar dig med handsåg och vasst stämjärn. Den lodräta stolpen är 120 cm i färdigt skick men kapas några centimeter längre. Den sågas till slutlig längd först när tappningen är klar. Tapphålet i stolpen görs vinkelrätt i bottnen. Då blir det lättare att anpassa lutningen på tappen. Var noga när du mäter och sågar så lyckas du!

Kontrollmät ditt virke och justera måtten om stolparna inte är 70 mm. Tapp och tapphål ska passa ihop exakt så att det tränger in fukt.

 

1. Markera tapphålet med vinkelhake och såga sedan längs insidan av strecken exakt ner till det tvärgående strecket, som markerar tapphålets djup.

2. Stäm ut tapphålet med ett vasst stämjärn från bägge sidor. Knacka försiktigt och arbeta växelvis från den ena och den andra sidan.

…gör tapparna i överliggaren…

3. Mät upp noga och markera för tappen med vinkelhake. För att få rätt lutning på bägge sidor markerar du med en smygvinkel.

4. Såga först ner till strecket tvärs över listen och vinkla sedan sågen och såga ner längs vinkeln. Såga på utsidan av strecken.


5. Såga in till tappen längs vinkelstrecket. Spänn fast en list som stöd längs strecket medan du sågar. Gör en provmontering.

6. Såga bort kilen så att tappen kommer att ligga dikt an mot bottnen i tapphålet. Lutningen blir nu 15 grader (som du har markerat). Såga av stolpen i samma lutning upptill.

7. Runda av stolparna med rasp och tillåt dig ev. att dekorera med stämjärn. Lite snickarglädje skadar väl inte? Här är det endast spår som görs med såg och stämjärn.


8. Fasa av framkanten
av de lodräta stolparna, på överliggarna och på snedsträvorna med överhandsfräs. Fasningen slutar cirka 5 cm från ändarna av varje list.

…sätt ihop överliggare och stolpe…

9. Stryk lim på tapparna och i tapphålen samt knacka ihop delarna. Kontrollera lutningen en gång extra med smygvinkel. Fixera med skruvtving.


10. Borra två hål
genom tappningen med 8 mm borr och spänn ihop delarna med vagnsbultar. Lägg en bricka mellan mutter och trä.

Montering av snedsträvor

11. Det lättaste sättet att lyckas med montering av snedsträvor är att hålla dem där de ska monteras och därefter markera vinklarna upp- och nertill. Såga sedan längs strecken.

12. Snedsträvorna monteras med franska skruvar. Borra hål för försänkning av skruvhuvudena med 25 mm borr. Res sned- strävan så att undersidan hamnar vågrätt när du borrar.


13. Stryk lim
på snedsträvorna och fixera dem mellan överliggare och stolpe medan du drar i de franska skruvarna med brickor. Efter slipning stryks allt trä med olja och utelasyr.

Montering av entrétaket

Varje tvärstag består av två trälister som har limmats ihop till en enhet. En list (E) som sticker ut över sidorna på taket och en list (D) som precis passar mellan överliggarnas (B) invändiga sidor. Listerna är här 44 x 70 mm.Varje konsol monteras på väggen med tre skruvar. Använd franska skruvar om fasaden är i trä, annars borra och plugga. Kom i bägge fall ihåg brickor under skruvhuvudena. De lodräta stolparna har här placerats 10 cm från dörrkarmen medan överliggarens underkant sitter längs dörrhålet.

1. Bestäm hur långt från dörrkarmen du vill placera varje konsol och markera sedan för monteringen. Sätt ett märke under stolpen och håll konsolen på plats medan du markerar för skruvarna.

2. I tegel- och betongväggar förborras för en expansionsplugg med 15 mm borr. Blås rent eller dammsug i hålet så att expansions-pluggen kan tryckas in. På träfasader används fransk skruv.


3. När du har skruvat fast
de två konsolerna är det dags att fästa de tre tvärstagen mellan överliggarna – ett längs väggen, ett i mitten och ett längst ut på överliggaren.

4. Varje tvärstag fästs här med två skruvar, 4,5 x 80 mm, i varje sida. Förborra så att träet inte spricker.


5. För att takskivorna ska sluta tätt
mot väggen fasas de av, täta med elastisk fogmassa. Vid skarvning av två takskivor krävs överlappning på ett par vågdalar. Avsluta i bägge sidor med en täcklist (F) som fästs i tvärstagen. Täcklisten ska sitta högst upp under en vågtopp.

Fakta om taket

Taket har konstruerats för att passa över en ytterdörr med dörrhålsmått på 95 cm. Taket lutar 15 grader och sticker ut 95 cm från väggen.

Tips!

Såga på insidan av strecket för tapphålet och på utsidan av strecken för tappen, då blir passningen exakt och ingen fukt kan tränga in.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar