Taket – husets paraply

Många av oss har en förkärlek för röda tegeltak. Det är inte för inte som plåt- och betongpannor både i färg och utformning ofta efterliknar just tegel. Ändå dominerar betongpannan stort.


Taket utgör en stor del av huset och valet av takmaterial och färg spelar en betydande roll för husets utseende. Det ska passa med fönster, fasad och omgivande hus. Är taket platt syns det inte alls. Då kan man med fördel välja vitt, vilket innebär ett betydligt svalare tak än svart – som ju absorberar mer värme.

Lexis Coatings Sverige AB har lanserat en ny produkt som är särskilt lämplig för omläggning av just låglutande och platta tak. Till skillnad från vanlig takpapp är slutresultatet helt skarvfritt. Den gamla pappen, duken eller plåten rollas med primer, varpå polyesterväv läggs på innan man rollar igen med primer och tätskikt.

– Även den minde händige klarar jobbet, lovar Asse Asmundsson på Lexis Coatings.

Gröna levande tak populära

Gröna tak har funnits sedan urminnes tider. Idag är de oerhört populära i Europa och i Sverige märks en konstant ökande efterfrågan, berättar Bengt-Erik Karlberg, vd vid Veg Tech AB.

– Det förekommer i en del länder att du får skattereduktion om du väljer ett grönt tak och på sina håll är det faktiskt ett krav för att man ska få bygglov.

Taken blir allt populärare även i Asien – både för sin luftrenande och kylande effekt.

– De har en isolerande effekt på vintern och en kylande effekt på sommaren, då värmen går åt för att förånga vattnet i taket. Detta ger en märkbar skillnad på inomhusklimatet.

Ett grönt tak kan bestå av torv eller sedum, som dominerar branschen. Sedumtak är beväxta med fetblad och fetknoppsväxter, det vill säga torktåliga växter som klarar sig på tunna jordlager. Dessa behöver varken klippas eller ses efter. Ogräs har svårt att etablera sig. De får användas i tätbebyggda områden, då de klarar brandklassningen enligt Boverkets normer.

Efterfrågan på tegel ökar

Tegel är ett annat naturmaterial där efterfrågan ökar.

– Dels tror jag att tegel uppfattas som ett rent naturmaterial, dels känns det roligt att kunna välja det ursprungliga takmaterialet när man restaurerar ett hus från 1900-talets början, säger Niclas During på Lafarge Roofing.

– Fast egentligen finns det inget som heter lertegel. Tegel är ju alltid bränd lera.

Välj mellan obehandlat, engoberat eller glaserat tegel. Obehandlat tegel kan vara brunt, svart eller gult beroende på vilken typ av lera som använts.

På engoberat tegel har en lerblandning hällts på pannan innan bränning. Blandningen innehåller mineraler som ger andra färger. Engoberat tegel är matt till halvblankt.

Glaserat tegel finns från halvblankt upp till mycket blankt. Här har pannan sprayats med glaspulver och pigment innan den bränns.

Det förekommer visserligen att enstaka tegelpannor fryser sönder. Men köper du CE-märkt är detta ingen risk.

– Detta tegel måste klara 150 frostcykler (det vill säga teglet genomdränks i vatten och fryses därefter) för att få säljas och visar att det är klassat för användning i Skandinavien. Vårt Vittingetegel klarar 400 cykler, berättar Niclas During.

Betong dominerar

Betongpannan introducerades på 1960-talet som ett alternativ till tegel och blev snabbt populär. Fortfarande dominerar den stort med marknadsandelar på uppemot 80 procent vad gäller nyproducerade bostäder, berättar Mats Jakobsson på Benders.

– Till betongpannans fördelar hör att den aldrig fryser sönder. Den suger upp betydligt mindre vatten är tegel.

Att den dessutom visade sig vara snabbare att lägga, billigare att producera och gav större möjligheter till färgval bidrog också till att betongpannan snabbt blev det mest använda materialet.

Dagens betongpannor väger inte mer än tegel, det kan ibland faktiskt vara tvärtom. Därför kan ett tak som klarar tegel även klara betong, och vice versa. Men allt ska ställas i relation till takkonstruktionen, påpekar Mats Jakobsson.

– Ett tak ska klara cirka 220-450 kilo per kvadratmeter inklusive snölast, beroende på var i Sverige huset står.

Oavsett vilket slags takmaterial du väljer, ta för säkerhets skull hjälp av en byggnadskunnig person som kollar att takkonstruktionen fungerar ihop med den nya tyngden innan du byter. Kolla också om underliggande material behöver bytas.

Viktigt är också att taklutningen passar med materialet. Betongpannor klarar exempelvis en lutning ner till 14 grader medan lertegel utan vattenlås – falsar – ska läggas på minst 22 graders taklutning om underlagstaket är klassat som vattenavledande. Tegelpannor med vattenlås klarar ner till 14 graders lutning.

Dagens betongpannor har mycket lång livslängd. Lika lång som lerteglets, enligt branschen. Dess nackdel är dock att de inte åldras lika vackert.

– Till viss del beror på det var man bor. Kustklimat tar hårdare på taken. Men det är i första hand en estetisk fråga, säger Irene Persson på Mjöbäckspannan AB.

Påväxt på taket som mossa och lavar gör inte att pannorna fryser sönder utan är i första hand ett estetiskt problem – eller tillgång, beroende på vem du frågar.

Gammalt tegel har en särskild patina och på marknaden för återvunnet tegel finns pannor med mer eller mindre mycket mossa och lavar.

Viktigare än att ta bort mossa är att se över taket då och då. Löv och annat ska förstås bort. Och glöm inte kolla att pannorna är hela och ligger rätt.

Fakta

Hos flera tillverkare finns hjälp som underlättar och sparar tid vid beräkningen av takmaterialåtgången. Logga exempelvis in på Mjöbäckspannans system PannaSoft, gör en beräkning/offert och du får en lista på både vad som behövs och vad det kostar (www.mjobackspannan.se).

Lång livslängd med betong

Produktnamn: Modoplus
Tillverkare: Mjöbäckspannan AB,
www.mjobackspannan.se, 0325-341 60.
Typ av takbeläggning: Betongpanna
Material: Betong (cement, vatten, grus, kalk, gips och färg).
Färgalternativ: Oändliga.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 36,5 kilo.
Övrigt: 10 års garanti.
Konsumentpris: Cirkapris 65 kronor/kvadratmeter. Återförsäljarna har egen prissättning.

Traditionellt lertegel

Produktnamn: Vittinge enkupigt
Tillverkare: Lafarge Roofing,
www.lafarge-roofing.se, 08-555 660 00.
Typ av takbeläggning: Lertegel.
Material: Lertegel.
Färgalternativ: Naturröd
Vikt per kvadratmeter: 33 kilo.
Övrigt: Äkta svenskt taktegel. 10 års produktgaranti.
Konsumentpris: 165 kronor/kvadratmeter

Alternativ till tegel

Produktnamn: Palema (2-kupig, ytbehandlad)
Tillverkare: Benders Sverige AB, 0512-577 00, www.benders.se
Typ av takbeläggning: Betongpanna.
Material: Betong.
Färgalternativ: Tegelröd.
Vikt per kvadratmeter: 36 kilo.
Övrigt: 30 års garanti.
Konsumentpris: Cirka 59 kronor kronor/kvadratmeter.

Levande grönt

Produktnamn: Veg Tech Moss-sedum
Tillverkare: Veg Tech AB, www.vegtech.se, 0472-303 16.
Typ av takbeläggning: Grönt tak bestående av svenskodlade sedumväxter (fetblads- och fetknoppsarter).
Material: Sedumväxter med tillhörande underlag beroende av taklutning.
Färgalternativ: Levande grönt och rött samt beroende av blommning.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 50 kilo (som tyngst när taket är mättat med regnvatten).
Övrigt: Garanti 2 år, kan förlängas med serviceavtal.
Konsumentpris: Cirka 400-500 kronor/kvadratmeter beroende på taklutning.

Plåt som liknar tegel

Produktnamn: Decra Classic
Tillverkare: Icopal AB, www.icopal.se eller www.decra.se, 020-45 1100.
Typ av takbeläggning: Plåtpanna.
Material: Formpressad 0,45 mm stålplåt. Stommen är ytbehandlad med
aluzink, epoxi och polyester, som därefter fått ett ytskikt med stengranulat och akryl som bindemedel.
Färgalternativ: Finns i 11 färger (alternativet Decra Elegance finns i svart med blank yta).
Vikt per kvadratmeter: Cirka 6,7 kilo.
Övrigt: 30 års garanti.
Konsumentpris: Hänvisar till byggmaterialhandeln, exempelvis 218 kronor/kvadratmeter.

Lätt panna av stålplåt

Produktnamn: Plannja Royal
Tillverkare: Plannja AB, www.plannja.se, 0920-929 00.
Typ av takbeläggning: Takpanna i stål eller aluminium med den nya beläggningen Plannja Hard Coat.
Material: Stål eller aluminium.
Färgalternativ: 5 olika kulörer (svart, brunröd, mörkröd, mossgrön, mörkgrå).
Vikt per kvadratmeter: 4,9 k (stål), 2,1 kg (aluminium)
Övrigt: 10-15 års garanti, beroende på beläggningssystem.
Konsumentpris: Från 120 kronor/kvadratmeter.

Tätskikt för platta tak

Pappduk

Plåttak

Produktnamn: Lexis Coatings-primer, armering, tätskikt
Tillverkare: Lexis Coatings Sverige AB, www.lexiscoatings.se, 020-96 50 50.
Typ av takbeläggning: Fogfritt tätskikt för papp-, duk- och plåttak.
Material: Primer (vattenbaserad), armering (polyesterväv), tätskikt (vattenbaserad akryl).
Färgalternativ: Vit som standard, kan levereras i alla färger mot pristillägg.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 1 kilo.
Övrigt: 10 års materialgaranti.
Konsumentpris: Cirka 170 kronor/kvadratmeter.

Skiffer för esteten

Produktnamn: Kongebro Rustik
Tillverkare: Kongebro, www.kongebro.com, +45 43 55 12 15. Svensk återförsäljare: Takskifferspecialisten AB, www.takskifferspecialisten.se, tel 0591-141 64.
Typ av takbeläggning: Skiffer.
Material: Naturskiffer.
Färgalternativ: Gråsvart.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 50 kilo.
Övrigt: 30 års garanti.
Konsumentpris: Cirka 625 kronor/kvadratmeter.

Flexibelt med shingel


Produktnamn:
Tegola
Tillverkare: Tegola Canadese S.p.A, www.tegolacanadese.com, 0039 0438 9111
Typ av takbeläggning: Takshingel.
Material: Asfaltimpregnerad stomme av glasfiber täckt med ett finkornigt lager av keramiskt infärgat skiffergranulat. Asfalten är av Tia-juana typ (UV-beständig).
Färgalternativ: Enfärgade och flerfärgade/tonade i totalt 42 olika färger och färgtoner.
Vikt per kvadratmeter: Från 9 till 15 kilo.
Övrigt: Finns i olika mönster: Rakt, skuret, hexagonalt, runt, oregelbundet, dubbellaminerat och 3 olika former med äkta kopparplåt. Fabriksgaranti 10 år men kan förväntas att hålla i över 40 år (skiffergranulatet är keramiskt infärgat och tappar inte färgen). På stabila tak med bra underbyggnad kan takshingel hålla hur länge som helst.
Konsumentpris: Varierar från 90 kronor/kvadratmeter exponerad yta upp till 177 kronor för dubbellaminerat. Kopparshinglet kostar från 400 kronor/kvadratmeter till 665 kronor/kvadratmeter beroende på mönster och system.

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar