Taket – husets paraply

Många av oss har en förkärlek för röda tegeltak. Det är inte för inte som plåt- och betongpannor både i färg och utformning ofta efterliknar just tegel. Ändå dominerar betongpannan stort.

Taket utgör en stor del av huset och valet av takmaterial och färg spelar en betydande roll för husets utseende. Det ska passa med fönster, fasad och omgivande hus. Är taket platt syns det inte alls. Då kan man med fördel välja vitt, vilket innebär ett betydligt svalare tak än svart – som ju absorberar mer värme.

Lexis Coatings Sverige AB har lanserat en ny produkt som är särskilt lämplig för omläggning av just låglutande och platta tak. Till skillnad från vanlig takpapp är slutresultatet helt skarvfritt. Den gamla pappen, duken eller plåten rollas med primer, varpå polyesterväv läggs på innan man rollar igen med primer och tätskikt.

– Även den minde händige klarar jobbet, lovar Asse Asmundsson på Lexis Coatings.

Gröna levande tak populära

Gröna tak har funnits sedan urminnes tider. Idag är de oerhört populära i Europa och i Sverige märks en konstant ökande efterfrågan, berättar Bengt-Erik Karlberg, vd vid Veg Tech AB.

– Det förekommer i en del länder att du får skattereduktion om du väljer ett grönt tak och på sina håll är det faktiskt ett krav för att man ska få bygglov.

Taken blir allt populärare även i Asien – både för sin luftrenande och kylande effekt.

– De har en isolerande effekt på vintern och en kylande effekt på sommaren, då värmen går åt för att förånga vattnet i taket. Detta ger en märkbar skillnad på inomhusklimatet.

Ett grönt tak kan bestå av torv eller sedum, som dominerar branschen. Sedumtak är beväxta med fetblad och fetknoppsväxter, det vill säga torktåliga växter som klarar sig på tunna jordlager. Dessa behöver varken klippas eller ses efter. Ogräs har svårt att etablera sig. De får användas i tätbebyggda områden, då de klarar brandklassningen enligt Boverkets normer.

Efterfrågan på tegel ökar

Tegel är ett annat naturmaterial där efterfrågan ökar.

– Dels tror jag att tegel uppfattas som ett rent naturmaterial, dels känns det roligt att kunna välja det ursprungliga takmaterialet när man restaurerar ett hus från 1900-talets början, säger Niclas During på Lafarge Roofing.

– Fast egentligen finns det inget som heter lertegel. Tegel är ju alltid bränd lera.

Välj mellan obehandlat, engoberat eller glaserat tegel. Obehandlat tegel kan vara brunt, svart eller gult beroende på vilken typ av lera som använts.

På engoberat tegel har en lerblandning hällts på pannan innan bränning. Blandningen innehåller mineraler som ger andra färger. Engoberat tegel är matt till halvblankt.

Glaserat tegel finns från halvblankt upp till mycket blankt. Här har pannan sprayats med glaspulver och pigment innan den bränns.

Det förekommer visserligen att enstaka tegelpannor fryser sönder. Men köper du CE-märkt är detta ingen risk.

– Detta tegel måste klara 150 frostcykler (det vill säga teglet genomdränks i vatten och fryses därefter) för att få säljas och visar att det är klassat för användning i Skandinavien. Vårt Vittingetegel klarar 400 cykler, berättar Niclas During.

Betong dominerar

Betongpannan introducerades på 1960-talet som ett alternativ till tegel och blev snabbt populär. Fortfarande dominerar den stort med marknadsandelar på uppemot 80 procent vad gäller nyproducerade bostäder, berättar Mats Jakobsson på Benders.

– Till betongpannans fördelar hör att den aldrig fryser sönder. Den suger upp betydligt mindre vatten är tegel.

Att den dessutom visade sig vara snabbare att lägga, billigare att producera och gav större möjligheter till färgval bidrog också till att betongpannan snabbt blev det mest använda materialet.

Dagens betongpannor väger inte mer än tegel, det kan ibland faktiskt vara tvärtom. Därför kan ett tak som klarar tegel även klara betong, och vice versa. Men allt ska ställas i relation till takkonstruktionen, påpekar Mats Jakobsson.

– Ett tak ska klara cirka 220-450 kilo per kvadratmeter inklusive snölast, beroende på var i Sverige huset står.

Oavsett vilket slags takmaterial du väljer, ta för säkerhets skull hjälp av en byggnadskunnig person som kollar att takkonstruktionen fungerar ihop med den nya tyngden innan du byter. Kolla också om underliggande material behöver bytas.

Viktigt är också att taklutningen passar med materialet. Betongpannor klarar exempelvis en lutning ner till 14 grader medan lertegel utan vattenlås – falsar – ska läggas på minst 22 graders taklutning om underlagstaket är klassat som vattenavledande. Tegelpannor med vattenlås klarar ner till 14 graders lutning.

Dagens betongpannor har mycket lång livslängd. Lika lång som lerteglets, enligt branschen. Dess nackdel är dock att de inte åldras lika vackert.

– Till viss del beror på det var man bor. Kustklimat tar hårdare på taken. Men det är i första hand en estetisk fråga, säger Irene Persson på Mjöbäckspannan AB.

Påväxt på taket som mossa och lavar gör inte att pannorna fryser sönder utan är i första hand ett estetiskt problem – eller tillgång, beroende på vem du frågar.

Gammalt tegel har en särskild patina och på marknaden för återvunnet tegel finns pannor med mer eller mindre mycket mossa och lavar.

Viktigare än att ta bort mossa är att se över taket då och då. Löv och annat ska förstås bort. Och glöm inte kolla att pannorna är hela och ligger rätt.

Fakta

Hos flera tillverkare finns hjälp som underlättar och sparar tid vid beräkningen av takmaterialåtgången. Logga exempelvis in på Mjöbäckspannans system PannaSoft, gör en beräkning/offert och du får en lista på både vad som behövs och vad det kostar (www.mjobackspannan.se).

Lång livslängd med betong

Produktnamn: Modoplus
Tillverkare: Mjöbäckspannan AB,
www.mjobackspannan.se, 0325-341 60.
Typ av takbeläggning: Betongpanna
Material: Betong (cement, vatten, grus, kalk, gips och färg).
Färgalternativ: Oändliga.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 36,5 kilo.
Övrigt: 10 års garanti.
Konsumentpris: Cirkapris 65 kronor/kvadratmeter. Återförsäljarna har egen prissättning.

Traditionellt lertegel

Produktnamn: Vittinge enkupigt
Tillverkare: Lafarge Roofing,
www.lafarge-roofing.se, 08-555 660 00.
Typ av takbeläggning: Lertegel.
Material: Lertegel.
Färgalternativ: Naturröd
Vikt per kvadratmeter: 33 kilo.
Övrigt: Äkta svenskt taktegel. 10 års produktgaranti.
Konsumentpris: 165 kronor/kvadratmeter

Alternativ till tegel

Produktnamn: Palema (2-kupig, ytbehandlad)
Tillverkare: Benders Sverige AB, 0512-577 00, www.benders.se
Typ av takbeläggning: Betongpanna.
Material: Betong.
Färgalternativ: Tegelröd.
Vikt per kvadratmeter: 36 kilo.
Övrigt: 30 års garanti.
Konsumentpris: Cirka 59 kronor kronor/kvadratmeter.

Levande grönt

Produktnamn: Veg Tech Moss-sedum
Tillverkare: Veg Tech AB, www.vegtech.se, 0472-303 16.
Typ av takbeläggning: Grönt tak bestående av svenskodlade sedumväxter (fetblads- och fetknoppsarter).
Material: Sedumväxter med tillhörande underlag beroende av taklutning.
Färgalternativ: Levande grönt och rött samt beroende av blommning.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 50 kilo (som tyngst när taket är mättat med regnvatten).
Övrigt: Garanti 2 år, kan förlängas med serviceavtal.
Konsumentpris: Cirka 400-500 kronor/kvadratmeter beroende på taklutning.

Plåt som liknar tegel

Produktnamn: Decra Classic
Tillverkare: Icopal AB, www.icopal.se eller www.decra.se, 020-45 1100.
Typ av takbeläggning: Plåtpanna.
Material: Formpressad 0,45 mm stålplåt. Stommen är ytbehandlad med
aluzink, epoxi och polyester, som därefter fått ett ytskikt med stengranulat och akryl som bindemedel.
Färgalternativ: Finns i 11 färger (alternativet Decra Elegance finns i svart med blank yta).
Vikt per kvadratmeter: Cirka 6,7 kilo.
Övrigt: 30 års garanti.
Konsumentpris: Hänvisar till byggmaterialhandeln, exempelvis 218 kronor/kvadratmeter.

Lätt panna av stålplåt

Produktnamn: Plannja Royal
Tillverkare: Plannja AB, www.plannja.se, 0920-929 00.
Typ av takbeläggning: Takpanna i stål eller aluminium med den nya beläggningen Plannja Hard Coat.
Material: Stål eller aluminium.
Färgalternativ: 5 olika kulörer (svart, brunröd, mörkröd, mossgrön, mörkgrå).
Vikt per kvadratmeter: 4,9 k (stål), 2,1 kg (aluminium)
Övrigt: 10-15 års garanti, beroende på beläggningssystem.
Konsumentpris: Från 120 kronor/kvadratmeter.

Tätskikt för platta tak

Pappduk

Plåttak

Produktnamn: Lexis Coatings-primer, armering, tätskikt
Tillverkare: Lexis Coatings Sverige AB, www.lexiscoatings.se, 020-96 50 50.
Typ av takbeläggning: Fogfritt tätskikt för papp-, duk- och plåttak.
Material: Primer (vattenbaserad), armering (polyesterväv), tätskikt (vattenbaserad akryl).
Färgalternativ: Vit som standard, kan levereras i alla färger mot pristillägg.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 1 kilo.
Övrigt: 10 års materialgaranti.
Konsumentpris: Cirka 170 kronor/kvadratmeter.

Skiffer för esteten

Produktnamn: Kongebro Rustik
Tillverkare: Kongebro, www.kongebro.com, +45 43 55 12 15. Svensk återförsäljare: Takskifferspecialisten AB, www.takskifferspecialisten.se, tel 0591-141 64.
Typ av takbeläggning: Skiffer.
Material: Naturskiffer.
Färgalternativ: Gråsvart.
Vikt per kvadratmeter: Cirka 50 kilo.
Övrigt: 30 års garanti.
Konsumentpris: Cirka 625 kronor/kvadratmeter.

Flexibelt med shingel


Produktnamn:
Tegola
Tillverkare: Tegola Canadese S.p.A, www.tegolacanadese.com, 0039 0438 9111
Typ av takbeläggning: Takshingel.
Material: Asfaltimpregnerad stomme av glasfiber täckt med ett finkornigt lager av keramiskt infärgat skiffergranulat. Asfalten är av Tia-juana typ (UV-beständig).
Färgalternativ: Enfärgade och flerfärgade/tonade i totalt 42 olika färger och färgtoner.
Vikt per kvadratmeter: Från 9 till 15 kilo.
Övrigt: Finns i olika mönster: Rakt, skuret, hexagonalt, runt, oregelbundet, dubbellaminerat och 3 olika former med äkta kopparplåt. Fabriksgaranti 10 år men kan förväntas att hålla i över 40 år (skiffergranulatet är keramiskt infärgat och tappar inte färgen). På stabila tak med bra underbyggnad kan takshingel hålla hur länge som helst.
Konsumentpris: Varierar från 90 kronor/kvadratmeter exponerad yta upp till 177 kronor för dubbellaminerat. Kopparshinglet kostar från 400 kronor/kvadratmeter till 665 kronor/kvadratmeter beroende på mönster och system.

 

Söker du köpinformation, klicka här för att komma till Vi i Villas Köpguide!
Söker du hantverkare, klicka här för att komma till Vi i Villas hantverksguide!
TV: Redaktionens bästa klipp!
ANNONSSAMARBETE MED COLORAMA

Sätt färg på hemmahösten – 9 smarta inredningtips

När kvällarna blir mörkare är det dags att återvända till inomhusmyset. Passa på att förnya stilen i hemmet och förverkliga dina idéer nu innan vintern kommer. Coloramas inredningsexpert Julia tipsar om hur du väljer bland alla färger och tapeter.
tapeter

Hösten är en härlig tid för att satsa lite extra på hemmet, och förnya genom att måla om ett helt rum, sätta upp en tapet eller byta färg på en möbel. Vi översköljs av bilder på inspirerande hem hela tiden, men ibland kan det vara svårt att komma igång med sitt egna, då det finns så många tapeter och kulörer att välja mellan. Ska man vara djärv och satsa på något stormönstrat eller färgstarkt, eller något mer diskret som passar det mesta? Och klarar man av att göra jobbet själv?

Med rådgivning från de som kan blir allt så mycket lättare. På Colorama får du hjälp av utbildade experter inom färg, tapet, kulörmatchning och heminredning att hitta rätt produkter till just ditt projekt, utifrån ett brett sortiment. Här får du all vägledning som behövs för att uppnå ett lyckat resultat. Nedan bjuder Coloramas inredningexpert Julia på några tips om vad du ska tänka på inför valet av färg och tapet.

Välja färg och tapet – 9 smarta tips

1. Skapa harmoni med huset

När är huset byggt? Ta gärna reda på vilka stilar och färgval som var aktuella då för att väcka inspirationen. Att renovera och göra om enligt bostadens tidsepok skapar ofta ett harmoniskt och själfullt resultat.

2. Var inte rädd för mönster

Mönstrade tapeter ger hemmet en personlig och ombonad känsla. Och med moderna slitstarka non woven-tapeter, som du sätter upp direkt på en limmad vägg, är det lätt att mönsterpassa.

3. Hitta en röd tråd

Har du hittat en färgsprakande tapet som du fastnat för är det smart att skapa en röd tråd i färgsättningen till det intilliggande rummet. Du kan välja ett liknande mönster i en svagare nyans, eller plocka upp en kulör från tapeten. Ränder blir jättefint i kombination med mönster eftersom det neutraliserar och lugnar intrycket mer än en vit vägg.

4. Matcha med möblerna

Genom att utgå ifrån nyanserna på möblerna i rummet när du väljer tapet eller kulör så skapar du harmoni. De kanske kan fångas upp i ett tapetmönster, eller tvärtom, användas som kontrastfärger som bryter av mot väggarna.

mala om

5. Tänk på ljuset

Vilket väderstreck ligger rummets fönster i? Ljus från norr och öster ger en kall påverkan på kulörer, medan ljus från söder och väster påverkar kulörerna så de känns varma. Grått kan till exempel ändra sig från lila till blått, grönt och rosa. Desto ljusare grå kulör, ju mer förändras den av ljuset.

6. Testa med prover

Eftersom alla kulörer upplevs olika beroende på ljus och storlek på rummet rekommenderar vi alltid att provmåla. Måla gärna upp olika kulörprover på flera av väggarna i rummet och känn efter. En bra tumregel är att måla ungefär 1×1 meter stor yta. Ska du tapetsera är det bra att beställa eller låna med dig tapetprover hem för att se hur tapeten upplevs i rummet.

måla lister

7. Måla in lister och dörrar

Tar du upp en nyans från tapeten för att måla lister och dörrar med, skapar du ytterligare djup i rummet. I många fall ger det ett mjukare intryck än vitt. Men vill du ha klassiskt vita lister och dörrar finns det olika vita kulörer att välja mellan för att skapa känslan av varmt eller kallt.

8. Välj matt glans

När du ska köpa målarfärg ställs du inför valet av glansgrad. Vi rekommenderar att du väljer en så matt väggfärg som möjligt för snyggast finish, gärna Jotun Lady Pure Color eller Alcro ad.stil som båda två är slittåliga, avtorkningsbara och helmatta färger. De är premiumprodukter som står sig bra över tid.

barnrum
En fantasifullt mönstrad tapet kan vara fin i kombination med ränder.

9. Boka en konsultation

Det bästa tipset är att boka en konsultation i butik eller ett hembesök med någon av våra inredningsexperter. Under mötet går ni igenom projektet och du får berätta om dina tankar, behov och önskemål. Sedan träffas ni en gång till för presentation av designförslag.

Här hittar du fler tips!

Colorama.se hittar du fler experttips, mängder av inspiration och din närmaste Coloramabutik där du kan få personlig rådgivning.

Mest lästa artiklar