Snickar-Björn: Knepen för ett roligt och enkelt altanbygge

Vi Villas hussnickare Björn Christiernsson tipsar om knepen som gör ditt verandabygge enklare och roligare.


Välj bort bärlinan vid behov

En bärlina är en fackterm för en regel eller balk som i ett altanbygge ligger på plintarna/plattorna och som bär upp själva altanbjälklaget. Att bygga med en eller flera bärlinor är det enklaste och effektivaste sättet att bygga altaner på. Men ska utrymmet under altanen nyttjas för exempelvis förvaring, så kan bärlinan vara i vägen. Likaså måste ett altanbjälklag byggas utan bärlinor om höjden inte är tillräcklig mellan mark och altandörrströskel. Att bygga utan bärlina kräver dock mer arbete men ger också ett mer slimmat utseende, vilket kan vara fint.

Gör din hemläxa

Nuförtiden säljs nästan allt virke på fasta länger, exempelvis 360 cm eller 420 cm.  Det innebär att du måste bestämma hur stor veranda du ska bygga innan du handlar, för att minimera spillet. Optimerar du inköpen så kan spillet hamna på cirka två procent i stället för tio procent som vi snickare oftast räknar med.

Välj grovt trallvirke

Att bygga med en något grövre trall, som 34×145 cm kan vara, är både snyggt och ger en mer gedigen känsla. Du har också möjligheten att regla upp med ett glesare avstånd, 70 cm i stället för det traditionella 60 cm. På det sättet kan du spara såväl arbete som reglar, nackdelen kan dock vara större spill på trallen då längderna som finns att köpa oftast utgår från 60 cm-måttet.

Tänk glad mun

Bygger du med blöt nyimpregnerad trall är brädorna oftast raka och fina, men som med det mesta virket, kommer de att slå sig när det börjar torka. Jag har tidigare nämnt att man ska lägga brädan med så kallad glad mun om man tittar på hur årsringarna går i ändan på brädan. Anledningen till det är att årsringarna vill räta ut sig vid torkning och skapar vid glad mun-montage en konvex trall, som vattnet rinner av vid regn, i stället för att samla vatten i en konkav form. Grovt virke slår sig alltid på det sättet, men tunt virke – som till exempel en trallbräda – kan dock slå sig på det omvända viset.

3 x trall

Koll på impregnerat

Impregnerat virke kommer mestadels från tallens (furuns) ytterved, så kallad splintved. Anledningen till det är att kärnveden inte går att impregnera. Tallens kärnved har i stället ett naturligt rötskydd som är väldigt användbart när miljövänligare trallalternativ eftersträvas. Viktigt att veta är dock att en sågad ände är mer känslig mot röta än en osågad. 

Räkna lätt

Vill du ha hjälp med att mängda virket eller få dina teorier bekräftade kring virkesdimensioner eller cc mått så är denna app väldigt användbar. Är en spännvidd på tre meter okej om jag reglar upp min altan med regelvirket 45*145, eller behöver det vara grövre? Appen må heta Lathunden, men är en hjälpreda för att kunna ta snabba och riktiga beslut ute på byggplatsen.

Laserat för underhåll

Att lasera både staket och trall byggt av tryckimpregnerat har blivit riktigt populärt. Storsäljaren kallas silvergrå och påminner om en blandning av naturligt åldrat trä och trä behandlat med järnvitriol. Lasyren på bilden är en sotgrå och betydligt mörkare än den grå, men visar tydligt upp behovet av att ständigt förnya behandlingen där stora slitage sker. 

Fråga Björn

Dörr i tegelvägg?

Kan jag öppna upp och sätta in en dörr i en gavelvägg av tegel? Vi byggde för några år sedan en altan utefter vår fönsterlösa tegelgavel. Eftersom vi inte hade någon dörr där lät vi däcket gå runt hörnet så att man fick gå genom sängkammaren. Vi har glasat in altanen, men jag saknar att kunna komma direkt ut på den när det till exempel regnar. Min man anser att det inte är värt att kosta på att öppna väggen (dyrt och ”farligt”), så därför vill jag gärna höra vad en expert tycker! Och vad kan det kosta på ett ungefär?
Agneta

Svar: Då jag antar att ni har en tegelfasad med invändig regelstomme så är det vad jag baserar mitt svar på. Att ta upp ett hål i en tegelfasad för en normalstor dörr alternativt ett fönster brukar inte alls anses som farligt. Hålet kan sågas men bör bilas/knackas upp för att få ett finare slutresultat. Hålet kommer inte att behöva förses med någon balk i ovankant då teglet är självbärande. Stenarna som bilas ur används senare för att mura igen kanterna så att öppningen passar er valda dörr.
Min gissning är att ni, förutom att köpa en dörr, bör planera för att en murare behöver två dagar på sig att göra öppningen klar för montage av dörr och sedan en dags arbete för en snickare att montera dörren och färdigställa invändigt. Räkna även med en extra dag för någon av hantverkarna så behöver något oförutsett som inträffar inte komma som någon kalldusch rent ekonomiskt.
Björn

Har du en fråga till Björn? Ställ den på Viivilla.se/experter.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar