Guide: Vilken husgrund ska jag välja?

Husgrunden är viktig för hela husets goda bestånd. Fel grund gör att murverk kan börja spricka, golven luta och fukt läcka in. Vilken ska du välja?  Så väljer du rätt husgrund

En husgrund är i första hand till för att vara ett stadigt underlag, hålla huset torrt, hålla huset varmt, jämna ut nivåskillnader och hindra radoninträngning. Det finns tre vanliga typer av husgrunder: platta på mark, kryprumsgrund (även kallad torpargrund) och källargrund. Valet av grund avgörs av markens beskaffenhet i kombination med hustyp och huskonstruktion.

Här är en snabbguide:

Platta på mark

Fördelar: Skapar god kontakt med omgivande mark – du kan gå rakt ut på gräsmattan eller uteplatsen.

Passar bäst på: Plan mark samt mark som inte bär så bra, eftersom lasten från huset fördelas på en stor yta.

Se upp med: Markfukten! Många hus från 1960-, 1970- och 1980-talet, då denna typ av grundläggning hade stora brister, har drabbats av problem som är ytterst dyra och krångliga att åtgärda.

Torpargrund (kryprumsgrund)

Fördelar: Det här är en relativt fuktsäker grund och mindre nivåskillnader tas om hand naturligt.

Passar bäst på: Mark med god bärighet. Den är ett bra val där nivåskillnader i marken finns och fuktigheten är lite högre.

Se upp med: Mögelbildning kan ske sommartid, då varm, fuktig luft kommer in i det svala kryprummet. Vattenledningar som går genom kryprummet måste skyddas mot frost vintertid.

Källargrund

Fördelar: Skapar fina utrymmen för förvaring, hobbyrum med mera – och du kan få ytterligare en ingång från källarplanet.

Passar bäst på: Kuperad mark. Om terrängen tillåter – här är en given plats för garaget.

Se upp med: Källaryttermuren, en vägg under mark, kräver extra omsorg för att klara fukttrycket både utifrån och inifrån. Särskilt känsligt är området där yttermuren ansluter till källargolvet.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar