ANNONS FRÅN E-BOKS

Den digitala brevlådans framtid

Företaget e-Boks erbjuder möjligheten att läsa dina viktigaste brev digitalt, signera avtal och kontrakt med hjälp av bank-id. Samtidigt värnar dem om den individuella digitala säkerheten i en tidsålder då säkerhet på internet blivit ett högaktuellt ämne.


Att man fortfarande får hem fysisk post i brevlådan är ett system som tillhör tiden innan digitaliseringen av vårt samhälle. Viktig post som försvinner under ett städryck hemma kan skapa stora problem, men med den digitala brevlådan e-Boks är det ett minne blott.

Alla viktiga dokument och avtal i samma app

e-Boks är en digital brevlåda där du tar emot och sparar viktiga brev, dokument, avtal och kontrakt. All data lagras säkert och kan nås i din dator, på din telefon och läsplatta. Du har tillgång till brevlådan, och utvalda underliggande mappar som du organiserar själv, dygnet runt, var du än är. Man skulle kunna beskriva det som ett bankfack på nätet, dit man som användare kan ge tillgång till och bjuda in andra personer att läsa och hantera ens dokument, brev och avtal.

Miljoner användare globalt

Nordens största digitala brevlåda e-Boks, som har 15 miljoner användare globalt, grundades redan 2001 med syftet att minska mängden papper och efterföljande problem. Man riktade inte bara in sig mot privatpersoner, utan även företag och myndigheter. På så sätt har alla aspekter kunnat inkorporeras i tjänsten och viktiga dokument som rot- och rutavdrag, försäkringspapper, bolånekontrakt och fastighetstaxering går att ta emot, lagra och dela i e-Boks. Företaget samarbetar med en rad andra företag och myndigheter, som du själv kan välja vilka du vill ta emot post från i din digitala brevlåda.

Du avgör avsändare

Många digitala brevlådor gör det möjligt för dig att ta emot brev från olika avsändare utan att du själv godkänt det. e-Boks tycker inte att det är en särskild god idé. Istället väljer du själv vem eller vilka som får skicka fakturor, avtal, kreditupplysningar, lönespecifikationer och årsbesked till dig. Oavsett om det rör sig om en myndighet eller företag. På så sätt skapar du dig en personlig struktur och du vet vilka du kan vänta dig viktiga brev från.

Känslig information krypteras

Personlig säkerhet på internet har blivit mer och mer aktuell i samhällsdebatten, och i slutet av maj träder en ny EU-lag i kraft som i princip gör det svårare för företag att hantera dina personliga uppgifter på ett riskfyllt vis. e-Boks vill vara ett säkert alternativ för kommunikation kontra mail, som i den nya lagens ögon inte anses som en tillförlitlig metod att skicka information.

– I vår mening ligger svaret i en portallösning som är integrerad med Mina Sidor hos företagen. Där sköts all kommunikation, oavsett om den innehåller känslig information eller ej. Allt sker på samma ställe, allt är säkert och det följer GDPR till punkt och pricka, säger Mattias Svanberg Johansson, Sverigechef på e-Boks.

Fakta Dataskyddsförordningen (GDPR)

• Från och med den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den nya lagen är framtagen för samtliga EU-länder, och innebär i korthet att känslig information om individer, som personuppgifter, inte längre får skickas med metoder som anses osäkra.

• I en undersökning gjord av Novus säger 3 av 4 att man är trygg med att deras leverantörer sköter all kommunikation digitalt.

• När du skickar ett dokument, eller delar en mapp med flera dokument, genom e-Boks kan du vara helt säker på att informationen är krypterad och skyddad.

Mest lästa artiklar