Allt du behöver veta om fastighetsskatt 2020!

Fastighetsskatten är omdiskuterad och kan kanske vara på väg tillbaka. Detta kan vara viktigt att känna att till.


De senaste åren har det pågått många diskussioner kring om fastighetsskatten ska återinföras. Många eko­nomer ställer sig idag positiva till att den införs igen och frågan engagerar politikerna. Främst för att det är en lockande finansie­ringskälla. 

Vänsterpartiet positiva

Vänsterpartiet är i dag det enda parti som vill se ett återinförande av fastighetsskatten och har lagt fram ett förslag. Det skulle innebära att man tar fastighetsskatt på småhus med höga taxeringsvärden. I Sverige är fyra av tio småhusägare låg- eller medelinkomsttagare och förslaget skulle omfatta var tionde ägare. Resten av partierna vill inte återinföra fastighetsskatt men finansminister Magdalena Andersson (S) säger att man inte vill stänga några dörrar. 

Det finns ett antal andra aktörer som också också vill återinföra skatten: 

SNS Konjunkturråd

  • Vill återgå till den gamla fastighetsskatten som innefattar bostadsrätterna. 

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

  • Vill slopa värnskatten och istället införa en kraftigt höjd fastighetsskatt.

Finanspolitiska rådet

  • Har förslag på en fastighetsskatt som är lika för villor och bostadsrätter

 

Fastighetsskatten togs bort

Det vi tidigare kallade för fastighetsskatt avskaffades 2008 och ersattes då istället med en kommunal fastighetsavgift med ett högsta takbelopp. Detta innebar bland annat att kapitalvinstskatten vid försäljning av bostadsrätter och småhus höjdes från 20 till 22 procent av vinsten.

Möjligheten att skjuta upp beskattningen av kapitalvinsten finns däremot fortfarande kvar under vissa förutsättningar.På grund av de här förändringarna samt stigande bostadspriser har statens intäkter från privatägda bostäder ökat kraftigt. Dessutom har småhusens taxeringsvärden fördubblats. 

Mellan 2007 och 2019 ökade skatteintäkterna från småhus med 13,2 miljarder till 17 miljarder kronor, och idag är fastighetsavgiften för småhus 0,75 procent av taxeringsvärdet (högst 8 049 kr) och avgiften för hyreshus ligger på 0,3 procent av taxeringsvärdet (1377 kr).

Vill du veta mer om fastighetsskatt och fastighetsavgift kan du vända dig till skatteverkets hemsida

Källor: 

Ekonomifakta, Skatteverket, Skattebetalarna, Riksdagen

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar