Din ekonomi 2015 — 7 saker att hålla koll på

Boränta, ränteavdrag, elpris, fastighetsavgift, RUT- och ROT... Här är en analys av läget för dig som är villaägare, plus experternas bästa tips för din ekonomi 2015.


Den politiska överenskommelsen över blockgränserna innebär att den rödgröna regeringen sitter kvar, men styr Sverige med Alliansens budget.

På kort sikt kommer därför inga dramatiska förändringar för landets villaägare. Däremot finns saker att vara vaksam på, menar de ekonomiska experter som Vi i Villa har talat med.

– Vårpropositionen innehåller troligen en mängd nyheter och en del av dem kan säkert genomföras redan den 1 juli. Några inkomstskatteändringar blir det dock inte förrän tidigast 2016, säger Annika Creutzer, journalist och nationalekonom.

1. Amorteringskrav

Läget just nu: Finansinspektionen, FI, har presenterat planer på att införa amorterings-krav för nya bolån och i början av året skickades förslaget ut på remiss. Enligt förslaget ska lån som överstiger 70 procent av det ursprungliga inköpsvärdet amorteras ner med 2 procent per år, och därefter vidare med 1 procent ner till 50 procent av inköpsvärdet.

Ekonomiexpertens tips:  — Detta kommer framför allt att drabba dem som är unga och ska ta sig in på bostadsmarknaden. Hur man ska bedöma vad som räknas som ett nytt lån är dock inte helt klart, konstaterar Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Bodil Hallin, familjeekonom på Ikano Bank, poängterar att det i dag finns få hushåll med belåningsgrader över 85 procent och att i stort sett alla dessa amorterar.

– Om man har stora lån och inte amorterar så är det bra att förbereda sig på att det kan komma att behövas. Men med tanke på det låga ränteläget, låga elpriser och låga bensin- och dieselpriser ser situationen ganska bra ut för många villaägare i dag, säger hon.

2. Boräntan

Läget just nu: I oktober 2014 fattade Riksbanken beslutet att sänka reporäntan till noll procent. Skillnaden mellan reporäntan och den ränta som bankerna erbjuder sina bolånekunder är dock större än tidigare.
I början av 2015 låg bolån med rörlig ränta på 2,13 procent och uppåt, även om många lyckas förhandla till sig en lägre ränta. För en bindningstid på fem år kunde man vid samma tidpunkt få från 2,7 procents ränta.

Ekonomiexpertens tips: — Enligt våra prognoser kommer vi sannolikt att få se fortsatt låga räntor under 2015, vilket ger villa-ägare en något lägre boendekostnad än i fjol, konstaterar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Han menar att villaägare bör utnyttja det låga ränteläget.

— En färsk undersökning visar att 18 procent av Sveriges befolkning inte klarar en oförutsedd utgift på 10 000 kronor. Det första man ska prioritera om man får pengar över är ett buffertsparande. Jag tycker att man bör ha 2–3 månadslöner i buffert, säger Arturo Arques.

Annika Creutzer menar att detta är ett unikt läge att amortera.

— Mitt förslag är att man sätter en egen räntenivå på 3, 4 eller 5 procent och lägger undan mellanskillnaden. Den dag då räntorna går upp har man redan vant sin ekonomi vid den högre räntenivån och dessförinnan har man betalat av på sina lån.

3. Uthyrning av del av villan

Läget just nu: Höjningen av schablonavdraget, från 21 000 till 40 000 kronor om året för att hyra ut hela eller delar av sin villa, genomfördes redan 2013, men kan vara värt att påminna om.

Ekonomiexpertens tips: — Många har fortfarande inte förstått hur generösa skatte-reglerna är. Du kan alltså få en inkomst från hyresintäkter på 40 000 kronor per år utan att skatta för den, säger Ingela Gabrielsson på Nordea.

— Det är ett bra sätt att dryga ut sin inkomst, inte minst om barnen har flyttat hemifrån och man har något rum över, samtidigt som man får en förändrad inkomst som pensionär. Att hyra ut sitt hus när man inte är hemma är ett annat fiffigt knep att finansiera sin semester.

4. Ränteavdraget

Läget just nu: I dag har man som villa-ägare rätt att dra av 30 procent av räntekostnaden för sina bolån upp till 100 000 kronor (därefter 21 procent). Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har öppnat för en nedtrapp-ning av ränteavdragen.

Ekonomiexpertens tips:  — Många lån-tagare upplever att incitamentet att amortera är svagt i dag när det är så billigt att låna pengar, säger Arturo Arques på Swedbank. När räntan höjs stärks incitamentet, men då kanske förmågan saknas. Man bör som villa-ägare vara medveten om att ränteavdraget kan komma att förändras med en ny regering.

5. Elpriset

Läget just nu: Elpriset för 2014 blev 
29 öre/kWh för samtliga elområden (16 procent lägre än året innan). Prognosen för 2015 är fortsatt stabilitet, men en viss ökning.
    
Ekonomiexpertens tips: — Vi har sett kraftigt fallande oljepriser och ett lågt elpris under en längre tid, säger Annika Creutzer. Det kan innebära att man som villaägare väntar med att byta ut sin gamla ineffektiva uppvärmning. Energipriserna kommer säkerligen att stiga till andra nivåer på sikt. Om man har möjlighet kan det vara läge att då ha investerat i ny, effektivare uppvärmning

6. ROT- och RUT-avdrag

Läget just nu: I och med att Alliansens budget gäller under 2015 kommer inga förändringar i skatteregler att införas förrän tidigast 1 januari 2016. Den rödgröna regeringen har tidigare presenterat förslag om att avskaffa RUT-avdraget och – på sikt – även ROT-avdraget.

Ekonomiexpertens tips: — På kort sikt händer ingenting. Det verkar som om de flesta partier är överens om att behålla ROT-avdraget i sin nuvarande form, men vi får se i vårpropositionen vad som händer. RUT-avdraget för exempelvis läxhjälp riskerar att försvinna, säger Arturo Arques på Swedbank.

– Eftersom man inte kan vara säker på att ROT-avdraget kommer att bli kvar för alltid så kan det vara ett bra läge att renovera nu, om man har råd. Jag tänker då på renove-ringar för att behålla husets värde, exempelvis dränering och tak. Regeringen kan också återkomma med förslaget om halverat RUT i vårpropositionen som då kan införas vid nästa årsskifte, säger Annika Creutzer.

7. Fastighetsavgiften

Läget just nu: Fastighetsskatten ersattes 2008 av en kommunal fastighets-avgift med ett fast maxbelopp. Beloppet höjs under 2015 från 7 112 till 7 262 kronor.

Ekonomiexpertens tips: — Som villa-ägare bör man ha i åtanke att många kommuner är pressade ekonomiskt. Se upp med monopolavgifter, exempelvis sophämtning där det bara finns en leverantör. Där kan man räkna med att avgifterna på sina håll kommer att stiga, säger Annika Creutzer.

Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!


Mest lästa artiklar