ANNONS FRÅN JURIO

Med en framtidsfullmakt blir framtiden tryggare

Om du en dag inte längre kan sköta dina angelägenheter på egen hand kan det kännas tryggt att veta vem som kommer göra det åt dig. Med en framtidsfullmakt kan du utse någon du litar på till att sköta dina framtida affärer.

framtidsfullmakt

Vad händer om jag tappar förmågan att fatta egna beslut?

Kanske har du hört talas om att man kan ha en god man eller förvaltare. De utses av tingsrätten och får i uppgift att hjälpa den som inte längre anses förmögen att fatta egna beslut. Vad den gode mannen eller förvaltarens får i uppdrag varierar, men det kan bland annat vara att betala räkningar, överklaga beslut, teckna avtal eller se till så att vård ges om så behövs.

Det är alltså ett väldigt viktigt uppdrag som den gode mannen eller förvaltaren utför. Besluten hen tar har juridiska, ekonomiska och vardagliga konsekvenser för personen uppdraget avser. Men vare sig det beror på en åldersrelaterad demenssjukdom, en allvarlig olycka eller psykisk instabilitet – den som är i behov av en god man eller förvaltare får inte själv bestämma vem som ska utses.

Om du hellre vill att en person du känner och litar på ska ta hand om dina angelägenheter i framtiden måste du i god tid upprätta en framtidsfullmakt.

Vad är en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter fungerar på samma sätt som om du skulle förordnas en god man eller förvaltare, med den viktiga skillnaden att det är du själv som utser vem som ska ta hand om dina angelägenheter. Du kan alltså välja en person som du litar på och som vill ditt bästa, men det måste göras medan du ännu är vid dina sinnes fulla bruk.

Fördelarna med en framtidsfullmakt

Med Jurios framtidsfullmakt kan du utse upp till tre fullmaktshavare. Det innebär att flera personer du litar på kan finnas till hands samtidigt. Du kan även utse en granskare som får i uppdrag att kontrollera att allt går rätt till, och till skillnad från när du tilldelas en god man kan du skriva in vissa begränsningar i fullmakten. Exempelvis kan du förbjuda fullmaktshavaren från att ta lån åt dig eller sälja sommarstugan, och så länge du är förmögen att fatta egna beslut kan du dessutom ändra eller återkalla din framtidsfullmakt.

Med andra ord får du behålla frihet och kontroll över ditt liv i största möjliga utsträckning. 

När börjar framtidsfullmakten gälla?

En framtidsfullmakt ska skrivas medan du fortfarande kan fatta egna beslut, och den börjar enbart gälla om det skulle behövas. Så länge du kan fatta välinformerade beslut har du fullständig makt över ditt liv. Du kan välja mellan att din utsedda fullmaktshavare ska avgöra när det är dags, eller tingsrätten.

Upprätta en framtidsfullmakt makar emellan – snabbt och smidigt

Finns det någon som känner dig bättre än din make? Om svaret på den frågan är nej så kan det vara ypperligt att utse din make till fullmaktshavare! Då kan du vara trygg med att det är en person du litar på och som känner dig utan och innan som tar hand om dina angelägenheter. Med en framtidsfullmakt mellan makar kan er vardag fortsätta som vanligt så långt det går, allt enligt er gemensamma önskan. 

Skriv din framtidsfullmakt med Jurio

Med Jurio blir det enkelt att upprätta en framtidsfullmakt. Formuläret du hittar på vår hemsida är framtaget av yrkesverksamma jurister och du får svara på precis samma frågor som om du skulle ha gått till en traditionell advokatbyrå. Givetvis är din framtidsfullmakt juridiskt giltig, det enda du behöver göra är att fylla i vårt formulär. När du har betalat har du din färdiga fullmakt direkt, sedan återstår bara att skriva ut och signera. Om du vill läsa mer hittar du massor av vägledande artiklar på vår hemsida!

Mest lästa artiklar