Så blir din privatekonomi 2023

Med hög inflation, skenande räntor och dyra elräkningar är det många hushåll som väntas få en knaper privatekonomi under 2023. Vi bad några experter förutspå året – och det finns några ljusglimtar!

Bolån, pensioner, ISK & börsutveckling

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet

Hur ser du på ekonomiåret 2023?

– Det kommer att fortsätta vara tufft för hushållen, men inte vara det ständigt försämrade läget som var under fjolåret. Ränteuppgångarna kommer stanna av, inflationen förhoppningsvis falla tillbaka och bostadsmarknaden stabiliseras. Det betyder inte att vi går tillbaka till feststämningen vi hade innan 2022. Priser, räntor och elpriser kommer att ligga kvar på höga nivåer. 2023 är dock året vi förmodligen går in i lågkonjunktur, men förhoppningsvis en mildare sådan.

Några tankar om börsutvecklingen?

– Jag har en positiv grundsyn på börsen för 2023, även om det finns mörka moln. Framför allt tror jag att starten av året kan bli volatil, när inflationsoro blir till konjunkturoro och frågan blir hur detta slår mot bolagsvinsterna. Men vi bör gå mot en mjukare penningpolitik vilket bör vara positivt för börsen.

Kommer den nya regeringen att göra några politiska förändringar som påverkar privatekonomin?

– Regeringens fokus ligger på elprisstödet. Andra reformer det talades om i valrörelsen, som pausat amorteringskrav och sänkt skatt på ISK, tycks ligga på is. Regeringen säger sig inte vilja spä på inflationen, och i fallet med amorteringskravet är det klokt. Skatten på ISK kommer sänkas under mandatperioden, men vi vet inte när.

Är det fortfarande värt med ISK när skatten på det har mer än fördubblats i år?

– Den enkla tumregeln är att ISK fortfarande är värt om man förväntar sig att de värdepapper man äger kommer ge en avkastning över 3 procent. Förväntar man sig lägre avkastning än så kan sparandet passa bättre på vanligt aktiefondkonto, där man betalar 30 procent på vinsten vid försäljning. Men jag vill påminna om att ISK är den överlägset enklaste sparformen.

Hur kan man sänka sina lånekostnader, går det att förhandla om bolåneräntan? 

– Ja! Att förhandla är nu viktigare än någonsin. Kolla vilka aktörer som ligger lägst med sina snitträntor på jämförelsesajter, hör runt med flera banker och ställ dem mot varandra. Nu är inte läge att luta sig tillbaka, utan var aktiv.

Fortsätter räntorna att stiga?

– Ja, givet att Riksbanken gör ytterligare en höjning av styrräntan i februari så bör räntorna följa med upp. Det skiljer sig stort mellan olika aktörer hur mycket man höjer. En del banker kommer vara villiga att avstå lite marginaler för att vinna kunder.

Blir det mer pengar kvar i plånboken för pensionärer under 2023?

– Alla, även pensionärer, kommer att få mindre i plånboken som en följd av inflationen, räntehöjningarna och de höga elpriserna. Det kan vara bra att veta att garantipensionen skrivs upp med inflationen, medan inkomstpensionen skrivs upp med den allmänna löneökningstakten.

Läs också: Ont om pengar? Här är 33 riktigt smarta spartips!

Liten ordlista

ISK: Investeringssparkonto.

BNP: Bruttonationalprodukt, beskriver storleken på ett lands ekonomi.

Nominella priser: Nominellt värde är det aktuella priset, utan hänsyn till inflation.

Reallön:Skillnaden mellan löneutveckling och inflation, ett mått på hur mycket av löneökningen som blir
kvar i plånboken när inflationen räknats bort.

Reduktionsplikt: En lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av
växthusgaser.

Visa mer
Visa mindre

Bostadsmarknaden

Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet

Har priserna på bostadsmarknaden bottnat eller kommer det gå ner ännu mer i år? 

– Eftersom vi kan räkna med att räntorna fortsätter stiga under åtminstone första halvåret 2023 tror vi på en marknad som rör sig i sidled eller faller svagt under den perioden. Med ett stabilare ränteläge och en förhoppningsvis inte allt för påverkad arbetsmarknad tror vi att prisläget stabiliseras, och att det finns grund för prisökningar.  

Några råd till de som funderar på att sälja eller köpa boende i rådande läge? 

– Ha en nära dialog med fastighetsmäklaren för att anpassa marknadsföringsstrategin. Ha också realistiska förväntningar på slutpris och försäljningstid. Ska man köpa nytt är det i nuläget klokt att sälja först.

Vissa köpare tänker att de ska vänta tills priserna sjunker mer. Men vänta inte om ni hittar rätt objekt! Priserna kan säkert sjunka ytterligare, men då sjunker sannolikt även värdet på den bostad som ska säljas för att finansiera köpet. Dessutom räknar bankerna nu upp sina kvar-att-leva-på-kalkyler, på grund av stigande räntor och levnadsomkostnader. Risken är därmed stor att låneutrymmet för ett bostadsköp krymper om man väntar för länge.

Vad ser ljusare ut på bostadsmarknaden framöver?

– Bilden som målas upp är för alarmistisk. Prisnedgången innebär så här långt att den på många sätt osunt snabba prisuppgången under pandemin är raderad. Det finns ett stort flyttbehov och på många håll i landet ett under-
utbud av vissa bostadstyper, samtidigt som hyresmarknaden inte är tillgänglig för de flesta i de områden dit människor flyttar och vill bo. Det talar för att grunden är robust på bostadsmarknaden. För den som planerar att bo långsiktigt i en bostad kan det nuvarande läget vara gynnsamt för en köpare. 

Solceller

Anna Werner, VD på Svensk solenergi

Hur ser marknaden ut för solceller till privatbostäder 2023? 

– Vi ser fortsatt hög efterfrågan. Vi hoppas att utbudet kan möta efterfrågan på nuvarande prisnivåer. För det krävs att leveranser av växelriktare och andra elektroniska komponenter från utlandet kommer igång.

Hur ser ni på att solcellsföretag kräver förskottsbetalningar, när det finns risk för komponentbrist, försenade leveranser och installationer? 

– Det är rimligt med förskottsbetalning eftersom företagen måste beställa mycket material. Nivån på förskottsbetalning varierar mellan medlems-
företagen. Det kan vara smart att hålla inne en del av betalningen till hela installationen är klar.

Regeringen har höjt det gröna avdraget för solceller från 15 procent till 20 procent. Kommer några andra förändringar träda i kraft i år? 

– Nej, det är den stora förändringen som är bestämd. Under 2022 ändrades dock ett par regelverk till det bättre. Bland annat definieras man nu som mikroproducent även om man säljer mer el än man köper.

Läs också: Solceller – viktiga frågor och svar!

Konjunktur, inflation & bränsle

Erik Spector, enhetschef realekonomisk analys på Konjunkturinstitutet

Vad är er prognos för konjunkturen och inflationen 2023? 

– Till följd av den höga inflationen och stigande räntor väntar vi oss att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under 2023. I vår prognos faller BNP med ungefär 1 procent 2023 jämfört med året innan och det är framför allt investeringar och hushållens konsumtion som bidrar negativt.   Inflationen väntas bli runt 11 procent i början av 2023 men faller sedan under året. 

Hur tror ni att priserna på bensin, diesel och mat kommer att utveckla sig?

– Priset på bensin bör förbli ganska stabilt kring 18–19 kronor per liter. Priset på diesel lär sjunka från ca 23 kronor litern i januari till 22 kronor i december 2023. Matpriserna tror vi kommer att sjunka med någon procent under 2023. Om man däremot jämför priserna i genomsnitt under hela 2023 mot priserna för genomsnittet hela 2022, så är det istället en ökning. Så blir det eftersom priserna steg så snabbt i fjol.

Hur ser prognosen för arbetslösheten ut? 

– Sysselsättningen i framför allt byggbranschen och i handeln faller. Den svaga utvecklingen i sysselsättning gör att arbetslösheten stiger till över 8 procent.

Är det någonting som ser ljusare ut framöver?

– Vi tror att Riksbanken kommer att höja räntan något ytterligare i början av 2023 för att på sikt få ner inflationen. Eftersom inflationen faller kraftigt under 2023 och lågkonjunkturen väntas ge ett svagt tryck uppåt på priserna framöver påbörjar Riksbanken räntesänkningar i långsam takt mot slutet av året.

Bränsle & elpriser

Samuel Ciszuk, energianalytiker, ELS analysis

I fjol sköt bränslepriset i höjden. Hur blir det under 2023?

 – Råoljepriset föll tillbaka under slutet av 2022 till följd av det försvagade globala konjunkturläget. Vi har dock den säkerhetspolitiska risken i Europa till följd av Rysslands krig mot Ukraina som motverkande faktor. I början av februari 2023 inför EU ett import- embargo mot raffinerade produkter från Ryssland. EU importerar fortfarande en hel del ryska drivmedel, och därför blir det kostnadsdrivande att importera längre bort ifrån. Så länge den kinesiska ekonomin är fortsatt svag i efterdyningarna av zero-covid-politiken och nu höga sjukdomstal gynnas Europa av låg kinesisk efterfrågan på diesel och ett överskott. Allteftersom Kina återhämtar sig under året kommer dock priserna i Europa tryckas uppåt. Priserna förväntas därför stiga överlag.

Hur troligt är det att regeringen får igenom sin önskan om sänkt reduktionsplikt?

– Det är lite oklart exakt vad regeringen önskar till följd av olika uttalanden under december och tidigt i januari. Regeringspartiernas linje före valet verkar dock inte fullt ut kunna infrias. Sedan kan en sänkning av reduktionsplikten först komma på fråga 2024, så det får ingen effekt under detta år.

Blir elpriset fortsatt högt?

– Elpriserna kommer fortsätta att vara mycket väderberoende och i perioder när vindkraften producerar lite kommer gaspriset spela stor roll. Början av året har gynnats av relativ värme, nederbörd och blåst, vilket inneburit att gaslagren har varit välfyllda och gaspriserna har därför fallit tillbaka.

En ekonomisk återhämtning i Kina under 2023, från pandeminivåer, kommer dock pressa upp priserna på naturgas, och lagren i Europa kommer vara tommare än vanligt efter vintern. Det innebär att vi bör förvänta oss en stor volatilitet (slagighet) i priset under 2023 med kraftiga väderstyrda pristoppar.

Läs också: Så mycket pengar sparar du på att byta ut dina glödlampor

Bostadsmarknad & renovering

Patric Lindqvist, affärsområdeschef Marknadsinsikt, Prognoscentret

Renoveringskostnaderna har ökat i takt med att virke och byggmaterial blir dyrare. Blir det ännu dyrare nu? 

– Svårt att säga då vi lever med osäkerheten som kriget i Ukraina för med sig. Prisuppgångarna har även sin bakgrund i pandemin och de flaskhalsproblem som uppstod. I höstas kunde vi dock se att vissa råmaterialpriser började sjunka, vilket i kombination med minskad efterfrågan på byggmaterial, pekar mot att pristrycket bör mattas av. Produkter som kräver mycket energi vid tillverkning kan så klart fortsätta stiga. Hittills har dock effekterna inte blivit fullt lika illa som man befarat.

Hur ska man tänka om man vill renovera eller bygga nytt?

– Jämför priser, ta in offerter. Fler entreprenörer kommer konkurrera om färre projekt, vilket kan leda till prispress. Man ska nog vara lite extra försiktig med val av aktör, så man inte kontrakterar ett företag som riskerar att gå i konkurs.

Fortsätter bostadspriserna ner, eller går de upp?

– Priserna kan nog fortsätta ned ytterligare något i takt med en fortsatt räntehöjning och fallande reallöner. Även om priserna går ned med 20 procent så är vi fortfarande på en historiskt hög nivå. Vi har sett en kraftig ökning i priserna vilket i mångt och mycket är drivet av decennier med sjunkande räntor. Vi räknar inte med den ökningstakt som vi har sett de senaste åren men bedömer att det stabiliseras under slutet av 2023 eller början av 2024. Bostadsbehovet är fortsatt stort och så länge vi inte får en konjunkturnedgång som skadar arbetsmarknaden allt för mycket bör en stabilisering ske. 

Är det något som ni tror blir bättre för husägare under 2023? 

– Branschen hade så klart gärna sett att amorteringskravet kunde lättas upp, att det återinförs någon form av investeringsstöd och att det tidigare beslutade energieffektiviseringsstödet kom på plats. Det som förekommer är ju en mindre skattereduktion för installation av solceller, elpriskompensationen och att skiktgränsen för statlig skatt skrivs upp i takt med ändrade basbelopp. I övrigt får man nog rätta mun efter matsäcken i det närmaste.

Nytt bidrag på g?

Regeringen har föreslagit ett nytt bidrag för energieffektivisering i småhus som värms upp med direktverkande el eller gas. Syftet är att minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till ökad försörjningstrygghet. Om eller när förslaget går igenom är ännu oklart. Läs mer på Boverket.se

Renovering & bostad

Hans-Åke Palmgren, nationalekonom och bostadsanalytiker, Boverket

Renovering har blivit dyrt. Bör man avvakta att renovera, eller blir det ännu dyrare längre fram? 

– Byggmaterialpriserna ser ut att ha stabiliserats, och det finns förväntningar om att prisnivån kan komma att falla under första halvåret 2023, även om en del varor kan komma att öka i pris ett tag till. 

Vad ska man tänka på om man har planer på att bygga nytt hus i dessa tider?

– Ett självklart tips är energiförbrukningen. Nya hus kan här ha en fördel i förhållande till beståndet. 

Har priserna på bostadsmarknaden bottnat? Kommer vi tillbaka till samma höga nivåer som tidigare?

– I december hade småhuspriserna fallit 20 procent på många håll. Mycket tyder på att fallet kan bli en bit större. Utvecklingen kan dock ses mot bakgrund av att priserna ökade ca 40 procent från början av 2019 till toppen. Efterhand kan vi förvänta att de nominella priserna klättrar uppåt. Räntor och bostadspriser är beroende av inflationen, som i sin tur förväntas börja falla under första halvåret 2023.


Vill du läsa fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få våra erbjudanden – det är gratis!

Mest lästa artiklar